Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Okno Sledovanie slúži na spravovanie rozoslaných alebo prijatých formulárov. Sledovanie vám umožňuje zobraziť a upraviť umiestnenie súboru odpovedí, sledovať príjemcov, ktorí zareagovali, pridať ďalších príjemcov, odoslať e-mail všetkým príjemcom a zobraziť odpovede na formulár.

Sledovanie formulárov

 1. Vyberte voľby Nástroje > Formuláre > Sledovať.

 2. Na ľavom navigačnom paneli rozbaľte položku Formuláre.

 3. Vyberte formulár a vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete zobraziť všetky odpovede pre daný formulár, kliknite na príkaz Zobraziť odpovede.

  • Ak chcete upraviť umiestnenie súboru odpovedí, v zozname Umiestnenie súboru odpovedí kliknite na položku Upraviť umiestnenie súboru.

  • Ak chcete zobraziť pôvodný formulár, kliknite na príkaz Otvoriť pôvodný formulár.

  • Ak chcete odoslať formulár ďalším príjemcom, kliknite na príkaz Pridať príjemcov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online