Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Aplikácia Acrobat aj Reader umožňuje upraviť správanie aplikácie tak, aby sa JavaScript spúšťal s požadovanou úrovňou zabezpečenia. Pomáha to obmedziť prístup aplikácie k rozhraniam JavaScript API a izolovať pracovné postupy, ktoré nevyžadujú rozhrania JavaScript API.

 1. Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat/Adobe Reader > Predvoľby (Mac OS).

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu JavaScript.

 3. Na paneli Zabezpečenie JavaScriptu nastavte voľby na správu JavaScriptu podľa potreby.

  Povoliť JavaScript aplikácie Acrobat

  Ak chcete JavaScript úplne zakázať alebo obmedziť JavaScript cez rozhrania API, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  Povoliť vykonávanie JavaScriptu z príkazov menu

  Povolí spúšťanie JavaScriptu kliknutím na položky menu. Keď je táto voľba vypnutá, cez menu možno spúšťať privilegované volania JavaScriptu. Spúšťanie neprivilegovaných volaní JavaScriptu cez položky menu nie je zablokované bez ohľadu na to, či je toto políčko začiarknuté alebo nie.

  Povoliť globálne zásady zabezpečenia objektov

  Globálne povolenie JavaScriptu cez rozhrania API alebo dôverovanie špecifickým dokumentom obsahujúcim JavaScripty.

Prípadne môžete spravovať spúšťanie JavaScriptu úpravou nastavení v systémovej databáze Registry.

Podrobné informácie nájdete v dokumente Application Security Guide (Sprievodca zabezpečením aplikácií) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_sk.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online