Bežné klávesové skratky, ktoré môžete používať v systéme Windows, nájdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/126449.

Klávesy na vyberanie nástrojov

Ak chcete povoliť jednoznakové klávesové skratky, otvorte dialógové okno Predvoľby a v časti Všeobecné vyberte voľbu Používať jednoznakové klávesové skratky pre prístup k nástrojom.

Nástroj

Akcia v systéme Windows/UNIX

Akcia v systéme Mac OS

Nástroj Ruka

H

H

Dočasne vybrať nástroj Ruka

Medzerník

Medzerník

Nástroj na výber

V

V

Nástroj Rámček zväčšenia

Z

Z

Cyklicky prechádzať nástrojmi zväčšenia: Rámček zväčšenia, Dynamické zväčšenie, Lupa

Shift+Z

Shift+Z

Dočasne vybrať nástroj Dynamické zväčšenie (keď je vybratý nástroj Rámček zväčšenia)

Shift

Shift

Dočasne vybrať nástroj zmenšenia (keď je vybratý nástroj Rámček zväčšenia)

Ctrl

Option

Dočasne vybrať nástroj Zväčšenie

Ctrl+medzerník

Medzerník+Command

Nástroj na výber objektu

R

R

Nástroj na úpravu objektu

O

O

Otvoriť/zatvoriť úpravu formulárov

A

A

Nástroj Orezanie

C

C

Nástroj Odkaz

L

L

Nástroj Textový rámček

F

F

Cyklicky prechádzať nástrojmi v režime vytvárania formulára: Textové pole, Začiarkavacie políčko, Prepínacie tlačidlo, Pole zoznamu, Rozbaľovacie pole, Tlačidlo, Digitálny podpis, Čiarový kód

Shift+F

Shift+F

Nástroj 3D

M

M

Cyklicky prechádzať nástrojmi multimédií: Flash, video

Shift+M

Shift+M

Nástroj Úprava textu dokumentu

T

T

Redigovanie

Y

Y

Cyklicky prechádzať nástrojmi retušovania: Retušovanie textu, Retušovanie poradia čítania, Retušovanie objektu

Shift+T

Shift+T

Ladiaci nástroj jazyka JavaScript

Ctrl+J

Command+J

Nástroj Vložiť prázdne strany

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Vloženie súborov

Ctrl+Shift+I

Odstránenie strán

Ctrl+Shift+D

Otvorenie náhľadu výstupu

~

~

Nástroj Retušovanie poradia čítania (ak už je vybratý, opäť aktivujte dialógové okno)

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Klávesy na prácu s poznámkami

Ak chcete povoliť klávesové skratky s jedným klávesom, vyberte Používať jednoznakové klávesové skratky na prístup k nástrojom v sekcii predvolieb Všeobecné.

Výsledok

Akcia v systéme Windows/UNIX

Akcia v systéme Mac OS

Nástroj Lístok s poznámkou

S

S

Nástroj na úpravy textu

E

E

Nástroj Pečiatka

K

K

Aktuálny nástroj na zvýraznenie

U

U

Cyklicky prechádzať nástrojmi na zvýraznenie: Zvýraznenie, Podčiarknutie textu, Prečiarknutie textu

Shift+U (len v systéme Windows)

Shift+U

Aktuálny nástroj kreslených označení

D

D

Cyklicky prechádzať nástrojmi kreslených označení: Oblak, Šípka, Čiara, Obdĺžnik, Elipsa, Mnohouholníková čiara, Mnohouholník, nástroj Ceruzka a nástroj Guma

Shift+D (len v systéme Windows)

Shift+D

Nástroj Oblak

Q (len v systéme Windows)

Q

Nástroj Textový rámček

X

X

Aktuálny nástroj Pečiatka alebo Priložiť

J

J

Cyklicky prechádzať nástrojmi Pečiatka, Priložiť súbor, Nahrať zvukovú poznámku

Shift+J

Shift+J

Aktivovať nasledujúcu poznámku alebo pole formulára

Tabulátor

Tabulátor

Aktivovať predchádzajúcu poznámku alebo pole formulára

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Otvoriť rozbaľovaciu poznámku (alebo textové pole v zozname poznámok) pre poznámku, ktorá je práve aktívna

Enter

Return

Zatvoriť rozbaľovacie menu (alebo textové pole v zozname poznámok) pre poznámku, ktorá je práve aktívna

Esc

Esc

Klávesy na prechádzanie dokumentom PDF

Výsledok

Akcia v systéme Windows/UNIX

Akcia v systéme Mac OS

Predchádzajúca obrazovka

Page Up alebo Shift+Enter

Page Up alebo Shift+Return

Nasledujúca obrazovka

Page Down alebo Enter

Page Down alebo Return

Prvá strana

Home alebo Shift+Ctrl+Page Up alebo Shift+Ctrl+šípka hore

Home alebo Shift+Command+šípka hore

Posledná strana

End alebo Shift+Ctrl+Page Down alebo Shift+Ctrl+šípka dole

End alebo Shift+Command+šípka dole

Predchádzajúca strana

Šípka doľava alebo Ctrl+Page Up

Šípka doľava alebo Command+Page Up

Nasledujúca strana

Šípka doprava alebo Ctrl+Page Down

Šípka doprava alebo Command+Page Down

Predchádzajúci otvorený dokument

Ctrl+F6 (v systéme UNIX)

Command+F6

Nasledujúci otvorený dokument

Shift+Ctrl+F6 (v systéme UNIX)

Shift+Command+F6

Rolovať hore

Šípka hore

Šípka hore

Rolovať dole

Šípka dole

Šípka dole

Rolovať (keď je vybratý nástroj Ruka)

Medzerník

Medzerník

Zväčšiť

Ctrl+znak rovná sa

Command+znak rovná sa

Zmenšiť

Ctrl+pomlčka

Command+pomlčka

Klávesy na prácu s portfóliami PDF

Tieto klávesy sú k dispozícii v zozname súborov na table Podrobnosti.

Výsledok

Akcia v systéme Windows

Akcia v systéme Mac OS

Prejsť dopredu alebo dozadu medzi aktuálnou hlavičkou stĺpca vybratou na usporiadanie, aktuálnym aktívnym riadkom a tlačidlom Prejsť späť, ak sa nachádzate v priečinku

Tab alebo Shift+Tab

Tab alebo Shift+Tab

Aktivovať nasledujúci alebo predchádzajúci riadok, ak sa nachádzate v zozname súborov na ľavej strane

Šípka hore alebo šípka dole

Šípka hore alebo šípka dole

Vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu hlavičku stĺpca na usporiadanie

Šípka doľava alebo šípka doprava

Šípka doľava alebo šípka doprava

Pri stlačení v zozname súborov prejsť o jednu úroveň nahor v rámci priečinka

Backspace

Odstrániť

Stlačiť tlačidlo Prejsť späť v priečinku, ak je toto tlačidlo aktívne

Enter alebo medzerník

Enter alebo medzerník

Ak je aktívny riadok v zozname súborov predstavujúci podpriečinok, pri stlačení prejsť do podpriečinka alebo otvoriť prílohu v režime náhľadu

Enter

Enter

Ak sa nachádzate v zozname súborov, prejsť na prvý alebo posledný riadok

Home alebo End

Home alebo End

Ak sa nachádzate v zozname súborov, prejsť na nasledujúcu alebo poslednú množinu riadkov, ktorá sa zmestí na obrazovku

Page Down alebo Page Up

Page Down alebo Page Up

Vybrať všetky súbory alebo zrušiť ich výber

Ctrl+A alebo Shift+Ctrl+A

Command+A alebo Shift+Command+A

Ak sa nachádzate v zozname súborov, rozšíriť výber pridaním nasledujúceho riadka nad alebo pod vybratým riadkom

Shift+šípka hore alebo Shift+šípka dole

Shift+šípka hore alebo Shift+šípka dole

Pridať alebo odstrániť aktívny riadok z výberu

Ctrl+medzerník

Command+medzerník

Aktivovať riadok nad alebo pod aktívnym riadkom bez zmeny výberu

Ctrl+šípka hore alebo Ctrl+šípka dole

Command+šípka hore alebo Command+šípka dole

Zmeniť poradie usporiadania na opačné, keď je aktívna hlavička stĺpca

Medzerník

Medzerník

Klávesy na navigáciu na pracovných tablách

Výsledok

Akcia v systéme Windows

Akcia v systéme Mac OS

Aktivovať nasledujúcu položku na table dokumentu, pracovných tablách, lište správ alebo navigačnom paneli

F6

F6

Aktivovať predchádzajúcu položku na table dokumentu, pracovných tablách, lište správ alebo navigačnom paneli

Shift+F6

Shift+F6

Aktivovať nasledujúci panel na pracovnej table

Ctrl+tabulátor

Command+Tab

Aktivovať predchádzajúci panel na pracovnej table

Ctrl+Shift+tabulátor

Command+Shift+Tab

Prejsť na nasledujúci panel a ovládací prvok panela na otvorenej pracovnej table

Tabulátor

Tabulátor

Prejsť na predchádzajúci panel a ovládací prvok panela na otvorenej pracovnej table

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Prejsť na nasledujúce tlačidlo príkazu na paneli

Šípka dole

Šípka dole

Prejsť na predchádzajúce tlačidlo príkazu na paneli

Šípka hore

Šípka hore

Rozbaliť alebo zbaliť aktívny panel (stlačením klávesu F6 aktivujte tablu Nástroje a prejdite na požadovaný panel)

Medzerník alebo kláves Enter

Šípka doľava alebo šípka doprava

Medzerník alebo kláves Enter

Šípka doľava alebo šípka doprava

Otvoriť alebo zatvoriť pracovnú tablu

Shift+F4

Shift+F4

Zatvoriť tablu so zoznamom úloh akcie

Ctrl+Shift+F4

Ctrl+Shift+F4

Otvoriť menu a aktivovať prvú voľbu menu, keď je aktívny príkaz s podmenu alebo elementom podmenu s rozbaľovacím tlačidlom

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Enter

Znova aktivovať nadradené tlačidlo príkazu s podmenu alebo elementom podmenu s rozbaľovacím tlačidlom

Esc

Esc

Spustiť aktívny príkaz

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Enter

Prejsť na nasledujúcu položku na aktívnom paneli v dialógovom okne Vytvoriť novú akciu, Upraviť akciu, Vytvoriť novú sadu nástrojov alebo Upraviť sadu nástrojov

Tabulátor

Tabulátor

Prejsť na predchádzajúcu položku na aktívnom paneli v dialógovom okne Vytvoriť novú akciu, Upraviť akciu, Vytvoriť novú sadu nástrojov alebo Upraviť sadu nástrojov

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Klávesy na všeobecnú navigáciu

Výsledok

Akcia v systéme Windows/UNIX

Akcia v systéme Mac OS

Aktivovať menu (v systémoch Windows a UNIX); rozbaliť prvú položku menu (v systéme UNIX)

F10

Control+F2

Aktivovať panel s nástrojmi v prehliadači a aplikácii

Shift+F8

Shift+F8

Prejsť do nasledujúceho otvoreného dokumentu (keď je aktívna tabla dokumentu)

Ctrl+F6

Command+F6

Prejsť do predchádzajúceho otvoreného dokumentu (keď je aktívna tabla dokumentu)

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Zatvoriť aktuálny dokument

Ctrl+F4

Command+F4

Zatvoriť všetky otvorené dokumenty

Nie je k dispozícii

Command+Option+W

Aktivovať nasledujúcu poznámku, odkaz alebo pole formulára na table dokumentu

Tabulátor

Tabulátor

Aktivovať tablu dokumentu

F5

F5

Aktivovať predchádzajúcu poznámku, odkaz alebo pole formulára na table dokumentu

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Aktivovať vybratý nástroj, položku (napríklad filmový klip alebo záložku) alebo príkaz

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Return

Otvoriť kontextové menu

Shift+F10

Ctrl+kliknúť

Zatvoriť kontextové menu

F10

Esc

Vrátiť sa k nástroju Ruka alebo nástroju na výber

Esc

Esc

Aktivovať nasledujúcu kartu v dialógovom okne s kartami

Ctrl+tabulátor

Nie je k dispozícii

Prejsť na predchádzajúci výsledok hľadania a zvýrazniť ho v dokumente

Shift+F3

Nie je k dispozícii

Prejsť na nasledujúci výsledok hľadania a zvýrazniť ho v dokumente

F3

F3

Prehľadať predchádzajúci dokument (ak výsledky hľadania zobrazujú viac súborov)

Alt+Shift+šípka doľava (len v systéme Windows)

Command+Shift+šípka doľava

Prehľadať nasledujúci dokument (ak výsledky hľadania zobrazujú viac súborov)

Alt+Shift+šípka doprava (len v systéme Windows)

Command+Shift+šípka doprava

Vybrať text (s vybratým nástrojom na výber)

Shift+klávesy so šípkami

Shift+klávesy so šípkami

Vybrať nasledujúce slovo alebo zrušiť výber predchádzajúceho slova (s vybratým nástrojom na výber)

Shift+Ctrl+šípka doprava alebo šípka doľava

Nie je k dispozícii

Klávesy na prácu s navigačnými panelmi

Výsledok

Akcia v systéme Windows/UNIX

Akcia v systéme Mac OS

Otvoriť navigačnú tablu a aktivovať ju

Ctrl+Shift+F5

Command+Shift+F5

Aktivovať postupne dokument, lištu správ a navigačné panely

F6

F6

Aktivovať predchádzajúcu tablu alebo panel

Shift+F6

Shift+F6

Prechádzať elementmi aktívneho navigačného panela

Tabulátor

Tabulátor

Prejsť do predchádzajúceho alebo nasledujúceho navigačného panela a aktivovať ho (keď je aktívne tlačidlo panela)

Šípka hore alebo šípka dole

Šípka hore alebo šípka dole

Prejsť do nasledujúceho navigačného panela a aktivovať ho (keď je aktívna ľubovoľná súčasť navigačnej tably)

Ctrl+tabulátor

Nie je k dispozícii

Rozbaliť aktuálnu záložku (keď je aktívny panel Záložky)

Šípka doprava alebo Shift+znak plus

Šípka doprava alebo Shift+znak plus

Zbaliť aktuálnu záložku (keď je aktívny panel Záložky)

Šípka doľava alebo znak mínus

Šípka doľava alebo znak mínus

Rozbaliť všetky záložky

Shift+*

Shift+*

Zbaliť vybratú záložku

Lomka (/)

Lomka (/)

Aktivovať nasledujúcu položku na navigačnom paneli

Šípka dole

Šípka dole

Aktivovať predchádzajúcu položku na navigačnom paneli

Šípka hore

Šípka hore

Klávesy na navigáciu v okne Pomocníka

Výsledok

Akcia v systéme Windows/UNIX

Akcia v systéme Mac OS

Otvoriť okno Pomocníka

F1

F1 alebo Command+?

Zatvoriť okno Pomocníka

Ctrl+W (len v systéme Windows) alebo Alt+F4

Command+W

Prejsť späť na predchádzajúcu otvorenú tému

Alt+šípka doľava

Command+šípka doľava

Prejsť na nasledujúcu tému

Alt+šípka doprava

Command+šípka doprava

Prejsť na nasledujúcu tablu

Ctrl+tabulátor

Zobraziť Pomocníka predvoleného prehliadača

Prejsť na predchádzajúcu tablu

Shift+Ctrl+tabulátor

Zobraziť Pomocníka predvoleného prehliadača

Aktivovať nasledujúci odkaz na table

Tabulátor

Nie je k dispozícii

Aktivovať predchádzajúci odkaz na table

Shift+tabulátor

Nie je k dispozícii

Aktivovať zvýraznený odkaz

Enter

Nie je k dispozícii

Tlačiť tému Pomocníka

Ctrl+P

Command+P

Klávesy na uľahčenie prístupu

Výsledok

Akcia v systéme Windows

Akcia v systéme Mac OS

Zmeniť nastavenie čítania pre aktuálny dokument

Shift+Ctrl+5

Shift+Command+5

Preformátovať tagovaný dokument PDF a vrátiť sa k nepreformátovanému zobrazeniu

Ctrl+4

Command+4

Zapnúť alebo vypnúť funkciu Čítať nahlas

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

Čítať nahlas len aktuálnu stranu

Shift+Ctrl+V

Shift+Command+V

Čítať nahlas od aktuálnej strany až po koniec dokumentu

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

Prerušiť čítanie nahlas

Shift+Ctrl+C

Shift+Command+C

Zastaviť čítanie nahlas

Shift+Ctrl+E

Shift+Command+E

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online