Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Aplikácie Acrobat a Reader vás upozornia vždy, keď sa pokúsite otvoriť adresu URL (webovú lokalitu) alebo prílohu, ktorá používa nepovolený typ súboru. Adresy URL a nepovolené typy súborov sú potenciálne nebezpečné, pretože môžu prenášať alebo spúšťať programy, makrá alebo vírusy, ktoré môžu poškodiť váš počítač. Príkladmi nepovolených typov súborov sú súbory .exe a .zip.

Dokumenty je možné zabezpečiť rôznymi spôsobmi. Ak si chcete pozrieť nastavenia zabezpečenia dokumentu, v aplikácii Acrobat alebo Reader vyberte voľby Súbor > Vlastnosti. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu kliknite na kartu Zabezpečenie. Ak máte ťažkosti pri otváraní dokumentu PDF alebo ak nemôžete používať určité funkcie, obráťte sa na autora dokumentu PDF.

Chránený heslom

Súbor PDF, ktorý je chránený heslom, vyžaduje heslo na svoje otvorenie alebo heslo na zmenu alebo odstránenie nepovolených operácií. Ak niektoré funkcie nie sú pre dokument povolené, nástroje a voľby súvisiace s týmito funkciami sa zobrazujú ako neaktívne.

Certifikované

Certifikovanie dokumentu slúži príjemcom ako potvrdenie, že dokument je autentický. Certifikačné podpisy zahŕňajú aj informácie o povolení alebo zakázaní konkrétnych akcií, ako je napríklad vypĺňanie formulárov a upravovanie dokumentu. Keď odošlete certifikovaný formulár, máte istotu, že odoslaný formulár sa vráti platnému autorovi. Pri dokumente s platným certifikátom sa zobrazuje ikona modrej stuhy. V portfóliu PDF s platným certifikátom sa zobrazuje štítok s podpisom.

Štítok s podpisom
Portfólio PDF s certifikačným podpisom

Nakonfigurovaná služba Adobe LiveCycleRights Management ES

Služba Adobe LiveCycle Rights Management ES (ALCRMS) umožňuje spravovať účty a konfigurovať zásady zabezpečenia pre vašu organizáciu. Služba ALCRMS umožňuje aplikovať zásady na dokumenty bez potreby digitálnych podpisov a certifikátov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online