Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Zabezpečenie sa vzťahuje na dve všeobecné oblasti: zabezpečenie aplikácií (softvérové) a zabezpečenie obsahu.

Zabezpečenie aplikácií zahŕňa prispôsobenie funkcií zabezpečenia na ochranu aplikácií Acrobat a Reader proti nedostatkom zabezpečenia, škodlivým útokom a ďalším rizikám. Pokročilí používatelia môžu aplikáciu prispôsobiť prostredníctvom používateľského rozhrania. Podnikoví správcovia môžu tiež nakonfigurovať databázu Registry. Podrobnosti nájdete v nasledujúcich článkoch.

Zabezpečenie obsahu zahŕňa používanie funkcií produktu na ochranu integrity obsahu dokumentu PDF. Tieto funkcie chránia pred nežiaducou zmenou dokumentov PDF, chránia súkromie citlivých informácií, zabraňujú tlači dokumentov PDF a podobne. Podrobnosti nájdete v nasledujúcich článkoch.

S touto témou súvisí aj funkcia digitálnych podpisov, ktorá slúži na zaručenie pravosti identity odosielateľov a príjemcov súborov PDF. Zoznam tém týkajúcich sa digitálnych podpisov nájdete v časti O digitálnych podpisoch a ručných podpisoch.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online