Aplikácia Adobe Acrobat Pro pridáva prepracované nástroje produkcie tlače, ktoré umožňujú kompletný pracovný postup s dokumentmi PDF pre kvalitný farebný výstup. Nástroje produkcie tlače sa nachádzajú na paneli Produkcia tlače na table Nástroje.

Panel Produkcia tlače
Panel Produkcia tlače

Otvorenie panela Produkcia tlače

  1. Ak panel Produkcia tlače nie je na table Nástroje viditeľný, vyberte voľby Zobrazenie > Nástroje > Produkcia tlače.

Kontrola pred výstupom

Umožňuje vykonávať viac ako 400 preddefinovaných kontrol pre všetky bežné chyby výstupu a opraviť všetky opraviteľné chyby.

Náhľad výstupu

Kombinuje náhľad výťažkov, kontrolný náhľad na obrazovke, výstrahy farieb a ďalšie možnosti v jednom praktickom dialógovom okne.

Upraviť objekt

Umožňuje vybrať, presunúť a upraviť rastrové aj vektorové objekty. Môžete upraviť vlastnosti jednotlivých objektov, napríklad tagov, farebného priestoru alebo zámeru reprodukcie.

Náhľad zlúčenia priehľadností

Umožňuje definovať a použiť nastavenia zlúčenia pre priehľadné objekty. Zahŕňa náhľad na zobrazenie priehľadných objektov a účinkov, ktoré bude mať nastavenie na tieto objekty. Nastavenia môžete uložiť ako predvoľby a použiť ich na ďalšie strany dokumentov PDF.

Previesť farby

Umožňuje užívateľom previesť ľubovoľný farebný priestor v dokumente na cieľový farebný priestor.

Nastaviť prechody strán

Umožňuje určiť na strane orezový rámček a rámček orezania a rámčeky spadávky, obrázka a média. Tieto elementy sú dôležité pre správne umiestnenie strany a tlačových značiek, hlavne na vyraďovanie strán.

Pridať tlačové značky

Pridá k strane PDF štandardné tlačové značky pre umiestňovanie. Tieto značky sa vložia do PDF.

Opraviť vlasové čiary

V závislosti od používateľských nastavení vyhľadáva vlasové čiary a nahrádza ich hrubšími čiarami.

Správca tlačových farieb

Modifikuje spôsob, akým sa spracujú tlačové farby v otvorenom dokumente PDF. Správca tlačových farieb v aplikácii Acrobat používa rovnaké voľby a ovládače ako v ostatných aplikáciách spoločnosti Adobe.

Prednastavenia presahov

Umožňuje vytvárať a aplikovať nastavenia presahov (trappingu) na neskoršie vykonanie v nástroji Adobe RIP, ktorý licencuje Adobe In-RIP Trapping.

Acrobat Distiller

Prevedie PostScriptové súbory do formátu PDF.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online