Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Dokument s veľkým formátom, napríklad plagát alebo reklamný pútač, môžete vytlačiť tak, že sa strana rozdelí na viac listov papiera („dlaždenie“). Voľba dlaždenia vypočíta, koľko listov papiera je potrebných. Môžete upraviť veľkosť originálu, aby najlepšie vyhovovala papieru, a určiť mieru prekrytia „dlaždíc“. Potom môžete dlaždice umiestniť vedľa seba.

Môžete tiež zväčšiť mierku dokumentu štandardnej veľkosti a vytlačiť ho na viac strán.

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.
 2. Kliknite na možnosť Plagát.
 3. (Voliteľné) Nastavte akékoľvek z týchto volieb a pomocou obrázka náhľadu skontrolujte výsledný vzhľad:

  Mierka dlaždíc

  Nastaví mierku. Mierka má vplyv na mapovanie častí strán dokumentu PDF na fyzické listy papiera. (Kliknutím na pole Presah vynútite zobrazenie náhľadu s novým vykreslením pomocou novej hodnoty mierky.)

  Presah

  Určuje minimálnu veľkosť duplikovaných informácií, ktoré chcete tlačiť na každej dlaždici kvôli jednoduchému zostaveniu. Voľba Presah používa jednotky merania určené pre dokument. Hodnota by mala byť väčšia ako sú minimálne netlačené okraje pre tlačiareň. Pre presah môžete zadať až polovicu veľkosti kratšej strany dokumentu. Napríklad dlaždice pre stranu, ktorá meria 11 x 17 palcov (279,4 mm x 431,8 mm), môžu mať presah až 5,5 palca (139,7 mm).

  Popisky

  Na každom liste vytlačí názov PDF, dátum tlače a súradnice dlaždice. Napríklad Strana 1 (1,1) znamená riadok 1 a stĺpec 1 z prvej strany. Súradnice dlaždíc sa používajú na zostavenie dlaždíc.

  Orezové značky

  Vytlačí značky do každého rohu vytlačenej dlaždice kvôli jednoduchému zostaveniu. Použite túto voľbu spolu s voľbou Presah. Keď určíte presahujúce okraje a potom ich navzájom prekryjete, môžete pomocou orezových značiek dlaždice zarovnať.

  Usporiadať len veľké strany ako dlaždice

  Len veľké strany sa usporiadajú ako dlaždice a štandardné strany sa vytlačia nezmenené.

Zmena mierky dokumentu pre tlač

Aplikácia Acrobat môže automaticky zmeniť mierku dokumentu PDF tak, aby sa vošiel na papier, alebo môžete zmeniť veľkosť strán nastavením percentuálnej hodnoty.

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.
 2. Kliknite na tlačidlo Veľkosť a vyberte jednu z týchto volieb:

  Prispôsobiť

  Zväčší mierku malých strán a zmenší mierku veľkých strán tak, aby zodpovedala papieru.

  Zmenšiť nadrozmerné strany

  Zmenší len veľké strany a vytlačí malé strany nezmenené.

  Vlastná mierka

  Zmení veľkosť strán na vami zadanú percentuálnu hodnotu.

  Poznámka:

  Ak nie sú zobrazené voľby Mierky strany, kliknutím na šípku vedľa menu Tlačiareň zobrazíte ďalšie ovládacie prvky v dialógovom okne Tlačiť.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online