Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Režim chráneného zobrazenia poskytuje ďalšiu úroveň zabezpečenia. Ak je zapnutý režim chráneného zobrazenia, dokumenty PDF sa zobrazujú v obmedzenom prostredí nazývanom izolovaný priestor. Izolácia dokumentov PDF znižuje riziko narušení zabezpečenia v častiach mimo izolovaného priestoru. Spoločnosť Adobe dôrazne odporúča používať aplikáciu Acrobat v režime chráneného zobrazenia, ak často pracujete s dokumentmi PDF na internete.

Aplikácia Adobe Reader obsahuje podobné obmedzené prostredie nazývané chránený režim. Informácie o chránenom režime aplikácie Reader nájdete v Pomocníkovi pre aplikáciu Reader.

V režime chráneného zobrazenia je povolená iba základná navigácia. Môžete napríklad otvárať dokumenty PDF, prechádzať stranami a klikať na odkazy. Režim chráneného zobrazenia môžete zapnúť v dokumente PDF zobrazenom v samostatnej aplikácii Acrobat alebo vo webovom prehľadávači.

Dokument PDF v samostatnej aplikácii Acrobat

V režime chráneného zobrazenia sa v aplikácii Acrobat zobrazí upozornenie pri dokumente PDF, ktorý nepochádza z dôveryhodného umiestnenia. Upozornenie vám umožňuje rozhodnúť sa, či chcete dokumentu dôverovať.

Poznámka:

Môžete zistiť, či sa dokument PDF otvorený v prehliadači nachádza v režime chráneného zobrazenia. V prehliadači kliknite pravým tlačidlom myši na dokument a vyberte voľbu Vlastnosti dokumentu. Kliknite na kartu Ďalšie voľby. Ak je režim chráneného zobrazenia zapnutý, zobrazí sa stav Chránený režim: Zapnutý.  

Dialógové okno Chránený režim
Ak dokumentu PDF a jeho zdroju dôverujete, kliknite na voľbu Povoliť všetky funkcie. Dokument PDF sa pridá do zoznamu privilegovaných umiestnení a odvtedy je dôveryhodný.

Zapnutie alebo vypnutie režimu chráneného zobrazenia

Na rozdiel od chráneného režimu v aplikácii Reader je režim chráneného zobrazenia v aplikácii Acrobat štandardne vypnutý.

 1. Vyberte voľbu Predvoľby.

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Zabezpečenie (zvýšené).

 3. Vyberte voľbu Povoliť zvýšené zabezpečenie.

 4. Vyberte jednu z týchto volieb:

  Vypnuté

  Vypne režim chráneného zobrazenia, ak ste ho zapli. Režim chráneného zobrazenia je štandardne vypnutý.

  Súbory z potenciálne nebezpečných umiestnení

  Zapne režim chráneného zobrazenia a pri všetkých súboroch pochádzajúcich z nedôveryhodného umiestnenia sa zobrazí upozornenie. Z režimu chráneného zobrazenia sú vyňaté súbory a umiestnenia, ktoré pridáte do oblasti Privilegované umiestnenia na paneli Zvýšené zabezpečenie.

  Všetky súbory

  Zapne režim chráneného zobrazenia vo všetkých dokumentoch PDF otvorených v samostatnej aplikácii Acrobat alebo v prehliadači.

Obídenie obmedzení režimu chráneného zobrazenia

Vyberte ľubovoľné z týchto volieb:

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o režime chráneného zobrazenia nájdete v týchto zdrojoch informácií:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online