Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Publikovanie portfólií PDF na webovú lokalitu (Acrobat Pro)

Aplikácia Acrobat môže previesť portfólio PDF na súbor SWF, aby si ho ostatní mohli pozrieť na webovej lokalite. Užívateľom s prístupom k webovej lokalite sú k dispozícii všetky ovládacie prvky na navigáciu v súbore a ovládanie videa. Ak chcete zobraziť náhľad portfólia PDF na webovej lokalite, publikujte obsah na lokalitu. Náhľad nemôžete zobraziť otvorením publikovaného portfólia PDF v lokálnom počítači.

Poznámka:

Môžete zobraziť a extrahovať súbory z publikovaného portfólia PDF. Ak chcete portfólio PDF upraviť, otvorte ho v aplikácii Acrobat.

 1. V otvorenom portfóliu PDF vyberte možnosť Súbor > Uložiť portfólio PDF ako webovú lokalitu.

 2. Vyberte priečinok alebo vytvorte nový priečinok pre uložené webové súbory. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:

  Nový priečinok zjednoduší vyhľadanie uložených súborov.

  Priečinok s dátami obsahuje štruktúru webovej lokality a webový prehrávač
  Priečinok s dátami obsahuje štruktúru webovej lokality a webový prehrávač.

 3. (Voliteľné) Upravte súbor index.html. Napríklad môžete prispôsobiť vzhľad existujúcej webovej lokality alebo vložiť portfólio PDF do existujúcej webovej stránky.

 4. Skopírujte celý priečinok s dátami a súbor index.html na webový server. Dáta preneste pomocou protokolu FTP, pripojte server ako lokálny disk alebo použite iný spôsob.

 5. Poznamenajte si webovú adresu (adresu URL) uloženého súboru HTML.

 6. Vo webovom prehľadávači zadajte adresu URL stránky HTML začínajúcu sa reťazcom http:// alebo https://.

Tipy na úspešné prehrávanie

 • Nainštalujte aplikáciu Flash Player 10.1 alebo novšiu verziu. Staršie verzie aplikácie Flash Player nedokážu prehrávať publikované portfólio PDF.

 • Používajte portfóliá PDF aplikácie Acrobat XI. Portfóliá PDF aplikácie Acrobat 9 nemôžete publikovať na webovú lokalitu.

 • V portfóliu PDF použite iba systémové písma, nie texty s určitým štýlom, vložené písma ani iné nainštalované písma.

 • Zobrazte súbor index.html z webového servera (http:// alebo https://), nie z lokálneho počítača.

 • Do portfólia PDF nepridávajte priložené súbory SWF ani videá. Prehrávanie videa a priložené súbory SWF nie sú v publikovanom portfóliu PDF podporované.

Zdieľanie portfólií PDF

Portfólio PDF môžete zdieľať s ostatnými odoslaním súboru v e-maile alebo na lokalitu Acrobat.com, zabezpečenú webovú službu. (Pozrite si časť Zdieľanie súborov.)

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online