Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Adobe LiveCycle Rights Management ES je systém zabezpečenia na báze servera, ktorý poskytuje dynamickú kontrolu nad súbormi PDF. Službu Adobe LiveCycle Rights Management ES je možné nakonfigurovať tak, aby ju bolo možné spúšťať v prostredí LDAP, ADS a ďalších podnikových systémov. Zásady, ktoré poskytuje služba Adobe LiveCycle Rights Management ES, sú uložené na serveri a môžu byť obnovené zo servera. Užívatelia sa pripájajú k službe Adobe LiveCycle Rights Management ES, aby mohli pracovať s týmito zásadami.

Adobe LiveCycle Rights Management ES

Zásady zabezpečenia sú uložené na serveri, na ktorom je spustená služba Adobe LiveCycle Rights Management ES, ale súbory PDF sú uložené inde. V určitých situáciách sa od užívateľov vyžaduje, aby sa pripojili na server, ak chcú otvoriť alebo ďalej používať súbory PDF, na ktoré sa vzťahujú určité zásady zabezpečenia. Informácie o konfigurovaní služby Adobe LiveCycle Rights Management ES získate po kliknutí na voľbu Help (Pomocník) na webovej lokalite aplikácie Adobe LiveCycle Rights Management ES po prihlásení na svoj účet.

Pripojenie k službe Adobe LiveCycle Rights Management ES

 1. Vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Ďalšia ochrana > Vlastnosti zabezpečenia. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.
 2. Kliknite na položku Adobe LiveCycle Rights Management v časti Metóda zabezpečenia. Kliknite na tlačidlo Áno a vyberte server.
 3. Kliknite na tlačidlo Nové .
 4. Do poľa Názov zadajte názov a do poľa Názov serveru zadajte URL. Pridajte číslo portu a kliknite na voľbu Pripojiť sa k tomuto serveru.
 5. Uveďte užívateľské meno a heslo svojho účtu a kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazenie zásad služby Adobe LiveCycle Rights Management ES

 1. Vyberte voľby Nástroje > Ochrana > Ďalšia ochrana > Správa prístupových práv > Spravovať účet. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.

  Vo webovom prehliadači sa otvorí stránka služby Adobe LiveCycleRights Management.

 2. Ak sa zobrazí výzva, uveďte svoje užívateľské meno a heslo a potom kliknite na Login (Prihlásiť).
 3. Na stránke kliknite na odkaz Policies (Zásady).

  Ďalšie informácie o používaní služby Adobe LiveCycle Rights Management získate po kliknutí na odkaz Help (Pomocník) v pravom hornom rohu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online