Ochrana autorských práv, ochranné známky a informácie od tretích strán pre aplikáciu Acrobat

Adobe Acrobat Pro, Standard a/alebo Reader
Adobe Acrobat Pro 2017, Standard 2017 a/alebo Reader 2017

Niektoré časti kontroly pravopisu v tomto produkte sú založené na lingvistickej technológii Proximity. ©Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1990 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA.  ©Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers, Inc. ©Copyright 2003 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Legal Supplement ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1994 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1997 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA © Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1993 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 2004 Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2004 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1991 Dr. Lluis de Yzaguirre I Maura ©Copyright 1991 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1990 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1995 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1996 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1990 IDE a.s. ©Copyright 1990 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1992 Hachette/Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2004 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1991 Text & Satz Datentechnik ©Copyright 1991 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA.  ©Copyright 2004 Bertelsmann Lexikon Verlag ©Copyright 2004 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 2004 MorphoLogic Inc. ©Copyright 2004 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1990 William Collins Sons & Co. Ltd. ©Copyright 1990 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1993-95 Russicon Company Ltd. ©Copyright 1995 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 2004 IDE a.s. ©Copyright 2004 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. Časť kontroly rozdeľovania slov v tomto produkte je založená na lingvistickej technológii Proximity. ©Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers, Inc. ©Copyright 2003 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1984 William Collins Sons & Co. Ltd. ©Copyright 1988 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1997 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1997 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1984 Editions Fernand Nathan ©Copyright 1989 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1983 S Fischer Verlag ©Copyright 1997 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 Zanichelli ©Copyright 1989 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, dívizia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 IDE a.s. ©Copyright 1989 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. ©Copyright 1990 Espasa-Calpe ©Copyright 1990 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 C.A. Stromberg AB. ©Copyright 1989 Všetky práva vyhradené. Proximity Technology, divízia spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey, USA. Proximity Technology, Inc., FRANKLIN ELECTRONIC PUBLISHERS, INC.

Tento produkt obsahuje buď softvér BSAFE, alebo TIPEM od spoločnosti RSA Security, Inc.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý organizáciou Apache Software Foundation (/http://www.apache.org/).  

Kompresia a dekompresia videa vo formáte Flash 10.3 používa videotechnológiu On2 TrueMotion. © 1992 – 2005 On2 Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené. http://www.on2.com.

Portions copyright Nellymoser, Inc. (www.nellymoser.com)

Sorenson Spark tm je technológia kompresie a dekompresie videa licencovaná od spoločnosti Sorenson Media, Inc.

Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 je licencovaná od spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.

Acrobat XI

© 2012 Adobe Systems Incorporated a poskytovatelia licencií spoločnosti. Všetky práva vyhradené.

Adobe, logo Adobe, Acrobat a Reader sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a ďalších krajinách.

Apple, Leopard, Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. IBM a OS/2 sú ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corporation v USA, iných krajinách alebo oboch. Linux je registrovaná ochranná známka Linusa Torvaldsa v USA a ďalších krajinách. Microsoft, MS-DOS, OpenType, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft v USA a ďalších krajinách. Solaris je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a ďalších krajinách. UNIX je registrovaná ochranná známka konzorcia The Open Group v USA a ďalších krajinách. Helvetica a Times sú ochranné známky spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG, ktoré sú exkluzívne licencované cez spoločnosť Linotype Library GmbH a môžu byť registrované v rámci niektorých jurisdikcií. ITC Zapf Dingbats je registrovaná ochranná známka spoločnosti International Typeface Corporation. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Aktuálne informácie a ďalšie informácie o tretích stranách sú k dispozícii na adrese http://www.adobe.com/go/thirdparty.

Časti obsahujú softvér za týchto podmienok:

Tento produkt obsahuje buď softvér BSAFE, alebo TIPEM od spoločnosti RSA Security, Inc.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý organizáciou Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Kompresia a dekompresia videa vo formáte Flash 11.4 používa videotechnológiu spoločnosti On2 TrueMotion. © 1992 – 2005 On2 Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené. http://www.on2.com

Tento produkt obsahuje kód licencovaný spoločnosťou Nellymoser. www.nellymoser.com

Sorenson Spark je technológia kompresie a dekompresie videa licencovaná od spoločnosti Sorenson Media, Inc.

RealDuplexTM Acoustic Echo Cancellation: Copyright (c) 1995 – 2004 SPIRIT.

Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 je licencovaná od spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.

Acrobat X

© 2011 Adobe Systems Incorporated a poskytovatelia licencií spoločnosti. Všetky práva vyhradené.

Adobe, logo Adobe, Acrobat a Reader sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a ďalších krajinách.

Apple, Leopard, Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. IBM a OS/2 sú ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corporation v USA, iných krajinách alebo oboch. Linux je registrovaná ochranná známka Linusa Torvaldsa v USA a ďalších krajinách. Microsoft, MS-DOS, OpenType, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft v USA a ďalších krajinách. Solaris je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a ďalších krajinách. UNIX je registrovaná ochranná známka konzorcia The Open Group v USA a ďalších krajinách. Helvetica a Times sú ochranné známky spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG, ktoré sú exkluzívne licencované cez spoločnosť Linotype Library GmbH a môžu byť registrované v rámci niektorých jurisdikcií. ITC Zapf Dingbats je registrovaná ochranná známka spoločnosti International Typeface Corporation. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Aktuálne informácie a ďalšie informácie o tretích stranách sú k dispozícii na adrese http://www.adobe.com/go/thirdparty.

Časti obsahujú softvér za týchto podmienok:

Časť kontroly pravopisu v tomto produkte je založená na lingvistickej technológii Proximity. © Copyright 1989, 2004 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1990 Merriam – Webster Inc. © Copyright 1990 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.; © Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 2003 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ; Legal Supplement © Copyright 1990/1990, 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1990, 1994, 1997 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ; Medical Supplement © Copyright 1990/1990, 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1990, 1994, 1997 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ; Geo/Bio Supplement © Copyright 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1994, 1997 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ; Sci/Tech Supplement © Copyright 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1994, 1997 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1984, 1990 William Collins Sons & Co. LTD. © Copyright 1988, 1990 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1991 Dr. Lluis de Yzaguirre I Maura. © Copyright 1991 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. © Copyright 1990 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1995, 1997 Van Dale Lexicografie bv © Copyright 1996, 1997 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1989, 1990 IDE a.s. © Copyright 1989, 1990 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1992 Hachette © Copyright 1992 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1984 Editions Fernand Nathan© Copyright 1989 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1997 Bertelsmann Lexikon Verlag © Copyright 1997 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1983 S. Fischer Verlag © Copyright 1997 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1989 Zanichelli © Copyright 1989 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1997 MorphoLogic Inc. © Copyright 1997 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1993 – 1995 Russicon Company Ltd. © Copyright 1995 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1990 Espasa-Calpe © Copyright 1990 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ;© Copyright 1989 C.A. Strombertg © Copyright 1989 Všetky práva vyhradené pre Proximity Technology, divíziu spoločnosti Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.

Tento produkt obsahuje buď softvér BSAFE, alebo TIPEM od spoločnosti RSA Security, Inc.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý organizáciou Apache Software Foundation (http://www.apache.org)

Tu zobrazené farby PANTONE® nemusia zodpovedať normám spoločnosti PANTONE. Presné farby nájdete v aktuálnych publikáciách farieb spoločnosti PANTONE. PANTONE® a ďalšie ochranné známky spoločnosti Pantone, Inc. sú majetkom spoločnosti Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2012.

Databáza farieb vychádza zo vzorkovníkov Sample Books © spoločnosti Dainippon Ink and Chemicals, Inc. licencovaných pre spoločnosť Adobe Systems Incorporated.

Kompresia a dekompresia videa vo formáte Flash 10 používa videotechnológiu On2 TrueMotion. © 1992 – 2005 On2 Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené. http://www.on2.com

Tento produkt obsahuje kód licencovaný spoločnosťou Nellymoser (www.nellymoser.com).

Sorenson Spark je technológia kompresie a dekompresie videa licencovaná od spoločnosti Sorenson Media, Inc.

Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 je licencovaná od spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?