Obsah dokumentu

Aplikácie Adobe Acrobat a Adobe Reader 9 zavádzajú trvalú podporu pre urýchľovanie 2D grafiky (takisto označovaná ako GPU – grafický procesor). Táto funkcia vylepšuje zobrazovanie stránok, približovanie a posúvanie v dvojrozmerných súboroch PDF. Aplikácia Acrobat alebo Adobe Reader zisťuje vlastnosti vášho urýchľovacieho hardvéru a umožňuje urýchľovanie pre podporované konfigurácie.

Predvoľba urýchľovania 2D grafiky

V prípade zistenia urýchľovacieho hardvéru sa aktivuje optimalizácia pre všetky súbory okrem prvého, ktorý sa otvoril pri spustení aplikácie Acrobat. Ak chcete overiť, či aplikácia Acrobat zistila váš urýchľovací hardvér, vyberte položku Predvoľby v ponuke Úpravy, vyberte položku Zobrazenie strán a overte, či je v časti Vykresľovanie k dispozícii možnosť s označením „Urýchľovanie 2D grafiky“.

Ak aplikácia Acrobat alebo Adobe Reader nenájde podporovanú grafickú kartu, potom táto predvoľba nebude viditeľná.

Podporované grafické karty

Technológia na detekciu v aplikácii Acrobat alebo Adobe Reader 9.0 podporuje grafické karty nVidia, ATI a Intel Shader Model 2 a Shader Model 3 s pamäťou VRAM minimálne 128 megabajtov. S aplikáciou Acrobat a Adobe Reader 9.0 sa otestovali nasledujúce grafické karty.

  Acrobat a Adobe Reader 9.0

Grafické karty nVidia pre stolové počítače

Quadro FX 330 PCIe

Quadro FX 500 AGP

Quadro FX 1300 PCIeGeForce 6600 AGP

GeForce 6600 PCIe

GeForce 6800 PCIe

GeForce 7300 PCIe

GeForce 7600 PCIe

GeForce 7800 PCIe

GeForce 7900 PCIe

GeForce 8800 GTX

Quadro FX 370 PCIe

Quadro FX 570 PCIe

Quadro FX 1400 PCIe

Quadro FX 1700 PCIe

Quadro FX 3500 PCIe

Quadro FX 3700 PCIe

Quadro FX 4500 PCIe

Quadro FX 4600 PCIe

Quadro FX 4800 PCIe

Grafické karty ATI pre stolové počítače

Radeon X300 PCIe

Radeon X850 XT/PE PCIe

Radeon X1050 PCIe

FireGL T2FireGL V3100 PCIe

FireGL V3300 PCIe

FireGL V3400 PCIe

FireGL V5200 PCIe

FireGL V7200 PCIe

FireGL V7300 PCIe

FireGL V7350 PCIe

FirePro V7750 (FireGL)

Radeon x1300 PCIe

Radeon x1600 PCIe

Radeon x1800 PCIe

Radeon x1900 PCIe

Radeon x1950 PCIe

Radeon x1800 All-in-Wonder PCIe

Radeon HD 2400 PRO

Radeon HD 2600 XT

Radeon HD 2900 XT

Radeon HD 3850 CrossFire System Configuration
Chipsety Intel pre stolové počítače Intel Q965 Chipset
Grafické karty nVidia pre notebooky GeForce 8700M GT SLI System Configuration

GeForce Go 7900 GTX na Dell XPS
Grafické karty ATI pre notebooky Mobility Radeon X1400 na Dell Inspiron

Mobility FireGL V5200 na IBM T60P

Ak vaša grafická karta na predtým uvedenom zozname nie je, ale podporuje Shader model 2 a 3 a má najmenej 128 megabajtov pamäte VRAM, aplikácia Acrobat to pravdepodobne zistí a aktivuje predvoľbu urýchľovania 2D grafiky.

V prípade problémov s vykresľovaním, napríklad pri rolovaní alebo približovaní, túto predvoľbu deaktivujte a skontrolujte, či problém stále pretrváva. Ak sa deaktiváciou tejto predvoľby problém nevyrieši, podajte hlásenie o chybe s uvedením problému a vašej grafickej karty na webovej stránke spoločnosti Adobe na adrese www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=wishform alebo sa obráťte na technickú podporu na adrese www.adobe.com/sk/aboutadobe/contact.html; v prípade krajín mimo USA zmeňte voľbu krajiny vo vrchnej časti webovej stránky a získate kontaktné údaje pre svoju krajinu.