Migrácia aplikácie Acrobat Reader na 64-bitovú verziu

Od verzie z februára 2021 sú vo vybratých zemepisných oblastiach k dispozícii na stiahnutie 64-bitové verzie aplikácií Acrobat Reader, Acrobat Standard a Acrobat Pro pre systém Windows. Teraz je 64-bitová verzia aplikácie Acrobat Reader k dispozícii na stiahnutie pre všetky oblasti:

Prevziať 64-bitovú verziu produktu Acrobat Reader


Ak máte nainštalovanú 32-bitovú aplikáciu Acrobat Reader, postupne sa automaticky vykoná inovácia na 64-bitovú verziu aplikácie Acrobat Reader. Táto inovácia prebieha nepozorovane a v súčasnosti je k dispozícii pre obmedzený počet používateľov. Automatická inovácia na 64-bitovú verziu sa na vás nebude vzťahovať, ak vykonáte niektorý z týchto krokov:

 • Do aplikácie Acrobat Reader sa prihlásite pomocou identifikátora Enterprise alebo Federated ID.
 • Prispôsobíte si aplikáciu Acrobat Reader pomocou nástroja Acrobat Customization Wizard a nainštalujete si ju.
 • Nainštalujete si doplnky tretích strán.
 • Vypnete automatické aktualizácie v aplikácii Acrobat Reader.

Ako zistiť, či je nainštalovaná 64-bitová verzia Acrobat alebo 64-bitová verzia Acrobat Reader

64-bitová aplikácia je jednotná aplikácia pre Acrobat a Acrobat Reader. Predvolené miesto inštalácie je C:\Program Files\Adobe\AcrobatAk máte nainštalovanú 64-bitovú verziu aplikácie Acrobat Reader a zakúpite si odber aplikácie Acrobat, 64-bitová aplikácia Acrobat Reader sa inovuje na plne funkčnú 64-bitovú verziu aplikácie Acrobat. Postup identifikácie nainštalovanej aplikácie:

 1. Ak sú aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader spustené, ukončite ich.

 2. V Štart > Vyhľadávať, napíšte RegEdit a stlačte Enter. Zobrazí sa editor databázy Registry.

 3. Prejdite na položku databázy Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\Installer\ a skontrolujte hodnotu kľúča SCAPackageLevel.

  • Ak má kľúč SCAPackageLevel hodnotu 1, je nainštalovaná aplikácia Acrobat Reader.
  • Ak má kľúč SCAPackageLevel hodnotu vyššiu ako 1, je nainštalovaná aplikácia Acrobat.

Ako zabrániť automatickej inovácii 32-bitovej aplikácie Acrobat Reader na 64-bitovú aplikáciu Acrobat Reader

Ak chcete zabrániť automatickej inovácii 32-bitovej aplikácie Acrobat Reader na 64-bitovú verziu, pred prvým spustením aplikácie vytvorte v databáze Registry tento kľúč:

 1. V Štart > Vyhľadávať, napíšte RegEdit a stlačte Enter. Zobrazí sa editor databázy Registry.

 2. Prejdite na HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureLockDown.

 3. Vytvorte nasledujúci kľúč:

  kľúč: bUpdateToSingleApp

  typ údajov: REG_DWORD

  Predvolená hodnota: 0

 4. Zatvorte editor databázy Registry.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?