Aplikácia Acrobat nedokáže získať prístup k službe OCR v systéme Windows

Problém: Aplikácia Acrobat nedokáže získať prístup k službe OCR

Platí pre systém Windows

Ak sa pokúsite použiť optické rozpoznávanie znakov (OCR) na naskenovanej strane alebo na snímke, aplikácia Acrobat nemusí mať prístup k službe OCR z dôvodu nízkej úrovne pamäte systému, neúplných/poškodených súborov, nepodporovaných formátov, zastaraného softvéru alebo nedostatočných zdrojov. Aplikácia Acrobat zobrazí nasledujúcu chybu: „Aplikácii Acrobat sa nepodarilo získať prístup k službe rozpoznávania, pretože: Služba rozpoznávania na prevod z papiera sa nedá nájsť“

Chybové hlásenie – nemožno získať prístup k službe rozpoznávania

  

Chybu skúste vyriešiť podľa uvedených krokov v poradí, v akom za sebou nasledujú.

Riešenie č. 1: Skopírujte súbory z priečinka iDRS15 do priečinkov PaperCapture a plug_ins v aplikácii Acrobat.

 1. Prejdite na umiestnenie:

  C:\Program Files\Adobe\<Acrobat Version>\Acrobat\plug_ins\PaperCapture\iDRS15

  Napríklad, pri aplikácii Acrobat prejdite na:

  C:\Program Files\Adobe\Acrobat\Acrobat\plug_ins\PaperCapture\iDRS15

 2. Skopírujte všetky súbory do priečinka.

 3. Prejdite na nasledujúce miesta a vložte skopírované súbory:

  • C:\Program Files\Adobe\<Acrobat Version>\Acrobat\plug_ins\PaperCapture
  • C:\Program Files\Adobe\<Acrobat Version>\Acrobat\plug_ins

Skúste spustiť OCR pomocou nástroja Scan & OCR v aplikácii Acrobat.

Poznámka:

Ak aplikácia Acrobat zlyhá počas OCR aj po vykonaní vyššie uvedených krokov, odstráňte staré súbory z priečinkov uvedených v kroku č. 3. Ak sa zlyhanie odstráni, ale problém s OCR pretrváva, zopakujte kroky v riešení č. 1.

Riešenie č.2.: Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu Acrobat.

Problém je niekedy možné odstrániť odinštalovaním a opätovným nainštalovaním aplikácie Acrobat.

 1. Odinštalujte aplikáciu Acrobat z počítača:

  1. Otvorte dialógové okno príkazu Spustiť stlačením klávesov Windows a R.
  2. Do dialógového okna zadajte Ovládací panel a vyberte položku OK.
  3. V ovládacom paneli vyberte Programy a súčasti a potom zo zoznamu nainštalovaných programov vyberte Acrobat.
  4. Vyberte možnosť Odinštalovať a aplikáciu Acrobat odinštalujte podľa pokynov na obrazovke.
 2. Preinštalujte najnovšiu verziu aplikácie Acrobat na počítači:

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online