Prečo Adobe Acrobat potrebuje prístup k účtu Google?

Môžete mapovať váš účet Disku Google v aplikácii Acrobat na ukladanie a pristupovanie k súborom alebo odosielanie súborov PDF ako prílohy pomocou služby Gmail alebo ako odkaz na vaše kontakty Google priamo z aplikácie Acrobat. Aby to bolo možné, Adobe Acrobat potrebuje prístup k účtu Google. Aplikácia Acrobat používa informácie prijaté z vášho účtu Google iba na zobrazenie kontaktov, s ktorými môžete zdieľať odkaz. Ďalšie informácie o iných údajov, ktoré aplikácia Acrobat zhromažďuje alebo používa, nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Použitie informácií, ktoré aplikácia získava z rozhrania Gmail, sa riadi požiadavkami spoločnosti Google v oblasti obmedzeného používania.

Keď prvýkrát pridáte svoj účet Google do aplikácie Acrobat, Acrobat bude požadovať vaše povolenie na správu súborov, vašich kontaktov aj správu konceptov a odosielanie e-mailov. Kliknite na položku Povoliť v dialógovom okne s povolením a potom kliknite na položku Povoliť v dialógovom okne s potvrdením.

Povolenie na vytvorenie konceptu e-mailu

Dialógové okno s povolením aplikácie Acrobat na prístup ku kontaktom služby Gmail

Potvrďte svoje možnosti povolenia

Váš predvolený prehliadač vás vyzve na návrat do aplikácie Acrobat, aby ste dokončili pracovný postup odosielania pošty alebo pracovný postup pridania účtu Disku Google. Kliknite na položku Otvoriť Adobe Acrobat

Otvoriť v aplikácii Acrobat

Váš účet Disku Google sa pridá na ľavú tablu do časti Súbory v aplikácii Acrobat. Ak ste nakonfigurovali svoj účet služby Gmail na odosielanie súboru, potom sa v novom okne prehliadača zobrazí koncept e-mailu. Zadajte e-mailové adresy príjemcov a odošlite e-mail.

Vaše súbory z Disku Google v zobrazení Domov
Účet Disku Google bol pridaný do časti Súbory

Okno konceptu e-mailu
Okno konceptu e-mailu

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?