Aplikácie Acrobat a Reader 8.x v systéme Windows spolu s inými verziami aplikácie Acrobat

Obsah dokumentu

 • Súbežné inštalácie
 • Interoperabilita verzií
 • Nárok na inováciu

Súbežné inštalácie

Aj keď Adobe Acrobat 8.0.x alebo Adobe Reader 8.0 môžete inštalovať na počítači, ktorý obsahuje inštaláciu predchádzajúcich verzií aplikácie Acrobat, neodporúča sa to. Aplikácie Acrobat 8.0.x Professional a Acrobat 8.0.x Standard používajú verziu Acrobat 8.0.x doplnku PDFMaker a tlačiarne Adobe PDF. Keď sú na rovnakom počítači nainštalované dve alebo viac verzií aplikácie Acrobat, odstránením jednej verzie aplikácie Acrobat sa môže znemožniť ich funkčnosť.

Ak sú na rovnakom počítači nainštalované dve verzie aplikácie Acrobat, bude sa používať iba verzia Acrobat 8.0.x doplnku PDFMaker a tlačiarne Adobe PDF, hoci môžu nastávať konflikty, ak sa pokúsia načítať viaceré verzie súborov PDFMaker.

Keď sa na zariadení nachádza viacero verzií aplikácie Acrobat, spustená verzia sa bude používať na zobrazovanie súborov PDF bez ohľadu na predvoľby.

Odstránenie predchádzajúcich verzií aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader po inštalácii novšej verzie môže znemožniť funkčnosť. Po odstránení predchádzajúcej verzie opravte aktuálnu verziu aplikácie Acrobat. Ak sa pri procese opravy neobnovia všetky funkcie, aktuálnu verziu preinštalujte.

Poznámka: Technická podpora spoločnosti Adobe neodporúča mať nainštalovaných viacero verzií aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader na rovnakom počítači. Aplikácie Acrobat a Adobe Reader majú množstvo komponentov, ktoré majú podobné funkcie a môžu na zariadení spôsobovať konflikty. Najčastejšie konflikty sa týkajú doplnkov na vykresľovanie súborov PDF v prehliadači, doplnku PDFMaker v aplikáciách balíka Office a tlačiarne Adobe PDF. Pomocou ďalej uvedenej tabuľky Interoperabilita verzií odstráňte všetky verzie aplikácie Acrobat a Adobe Reader a potom nainštalujte aktuálnu verziu.

Interoperabilita verzií

V tejto tabuľke je uvedené, čo sa stane, ak nainštalujete aplikáciu Adobe Acrobat 8.0.x, keď je už v počítači nainštalovaná aplikácia Acrobat alebo Adobe Reader.

Produkt Standard 8.0 Professional 8.0 Acrobat 8.0 Trial Adobe Reader 8.0 Poznámky
Acrobat Reader 5.0.5 alebo starší Povolené Povolené Povolené Odinštaluje predchádzajúcu verziu. Prehliadač používa verziu 8.
Adobe Reader 6.0 Povolené Povolené Povolené Odinštaluje predchádzajúcu verziu. Prehliadač používa verziu 8.
Adobe Reader 7.0 Povolené Povolené Povolené Odinštaluje predchádzajúcu verziu. Prehliadač používa verziu 8.
Adobe Reader 8.0 Povolené Povolené Povolené Oprava Reader požiada o verziu prehliadača.
Elements 6.0 Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Povolené Prehliadač ovláda nainštalovaná aplikácia Reader.
Elements 7.0 Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Povolené Prehliadač ovláda nainštalovaná aplikácia Reader.
Acrobat 5.x full Odporúčané odstránenie. Odporúčané odstránenie. Odporúčané odstránenie. Povolené Prehliadač používa verziu 8.
Acrobat 6.0 Standard Odporúčané automatické odstránenie Požadované automatické odstránenie Požadované automatické odstránenie Povolené Reader požiada o verziu prehliadača.
Acrobat 7.0 Standard Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Povolené Reader požiada o verziu prehliadača.
Acrobat 8.0 Standard Oprava Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Povolené Reader požiada o verziu prehliadača.
Acrobat 6.0 Professional Odporúčané automatické odstránenie Požadované automatické odstránenie Požadované automatické odstránenie Povolené Reader požiada o verziu prehliadača.
Acrobat 7.0 Professional Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Povolené Reader požiada o verziu prehliadača.
Acrobat 8.0 Professional Manuálne odstránenie Oprava Oprava Povolené Reader požiada o verziu prehliadača.
Creative Suite 1.0 Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Povolené Reader požiada o verziu prehliadača.
Creative Suite 1.3 Manuálne odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Povolené Reader požiada o verziu prehliadača.
Creative Suite 2.0 Manuálne odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Povolené Reader požiada o verziu prehliadača.
Acrobat 3D Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Povolené Reader požiada o verziu prehliadača.
Acrobat 3DTrial Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Odporúčané automatické odstránenie Povolené Reader požiada o verziu prehliadača.
 • Povolené znamená, že tento stav bude fungovať a nemal by generovať žiadne chybové hlásenia.
 • Nahradenie znamená, že nová verzia nahradí pôvodnú verziu bez možnosti odstrániť pôvodnú verziu.
 • Oprava znamená, že sa pokúšate inštalovať verziu aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader, ktorá už je v počítači nainštalovaná, a inštalátor vám povolí program upraviť, opraviť alebo odstrániť.
 • Odporúčané odstránenie znamená, že inštaláciu aplikácie Acrobat 8.0.x by ste mali zrušiť a mali by ste odstrániť staršiu verziu, reštartovať systém a potom nainštalovať Acrobat 8.0.x
 • Odporúčané automatické odstránenie znamená, že sa zobrazí upozornenie, že sa našla staršia verzia. Staršiu verziu môžete odstrániť alebo ju ignorujte a nechajte Acrobat a Adobe Reader nainštalované súčasne.
 • Požadované automatické odstránenie znamená, že sa zobrazí upozornenie, že sa našiel starší alebo menej funkčný produkt. Menej funkčný produkt môžete odstrániť alebo inštaláciu môžete zrušiť.
 • Manuálne odstránenie znamená, že inštalátor musíte ukončiť, verziu aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader, ktorá je momentálne nainštalovaná, musíte odstrániť a potom nainštalujte Acrobat 8.0.x.

Nárok na inováciu

Nasledovné produkty nemajú nárok na inováciu na Acrobat 8:

 • Acrobat 4.x alebo staršie
 • Acrobat Elements
 • Acrobat Business Tools
 • Acrobat Approval
 • Adobe Reader
 • Adobe Reader
 • Acrobat Reader-Writer
 • Acrobat Distiller PE alebo LE alebo akákoľvek verzia aplikácie Acrobat Distiller, ktorá je pribalená k aplikácii Adobe PageMaker alebo Adobe FrameMaker

Poznámka: Aplikácia Adobe Designer 6.0 nemá nárok na inováciu na Acrobat 8.0.x, ale má nárok na inováciu na Designer 7.1.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?