Acrobat DC: Problém s kompatibilitou doplnkov

Keď sa aplikácia Adobe Acrobat DC nainštaluje pomocou počítačovej aplikácie Adobe Creative Cloud, odstráni aplikáciu Acrobat XI spolu s jej doplnkami. Keď je potrebné opätovne nainštalovať 32-bitové doplnky tretích strán do priečinka Acrobat DC, umiestnenie inštalácie je neznáme a 32-bitové doplnky prestanú v systéme Mac OS fungovať.

Riešenie: Získajte 64-bitové verzie doplnkov a skopírujte ich do príslušného priečinka

Aplikácia Acrobat DC teraz v systéme Mac OS funguje v 64-bitovej verzii. Preto pre svoje doplnky používa 64-bitovú architektúru. Všetky doplnky, ktoré sa dodávajú s aplikáciou Acrobat DC, sú určené pre 64-bitovú architektúru. Doplnky tretích strán určené pre 32-bitovú architektúru, nemusia byť kompatibilné s aplikáciou Acrobat DC. Obráťte sa na príslušného vývojára doplnkov a získajte 64-bitovú verziu doplnku.

Poznámka: Tento problém je špecifický iba pre systém Mac OS a v systéme Windows k nemu nedochádza. V systéme Windows sa v prípade licencie na báze predplatného môžu existujúce doplnky tretích strán naďalej inštalovať do podpriečinka umiestnenia inštalácie Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins a v prípade klasickej (neobmedzenej) licencie do Adobe\Acrobat 2015\Acrobat\plug_ins.

Aj v systéme Mac OS sú teraz v dôsledku určitých zmien systému Mac OS Gatekeeper (OS 10.9.5 a vyšší) doplnky Adobe „podpísané kódom V2“ a z toho dôvodu sa žiadne doplnky nemôžu inštalovať do umiestnenia inštalácie aplikácie Acrobat (/Applications/Adobe Acrobat DC).

Keď ste získali 64-bitovú verziu doplnkov tretích strán, pri ich kopírovaní do príslušného priečinka postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Ak máte predplatné aplikácie Acrobat DC, otvorte Vyhľadávač a prejdite na toto umiestnenie:

  • Inštalácia doplnkov pre aktuálneho používateľa: ~/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/
  • Inštalácia doplnkov pre všetkých používateľov: /Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/

  Ak máte klasickú/neobmedzenú licenciu na aplikáciu Acrobat DC, otvorte Vyhľadávač a prejdite na toto umiestnenie:

  • Inštalácia doplnkov pre aktuálneho používateľa: ~/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/2015/
  • Inštalácia doplnkov pre všetkých používateľov: /Library/Application Support/Adobe/Acrobat/2015/
 2. Ak sa v umiestnení nachádza priečinok Doplnky, otvorte ho. V opačnom prípade vytvorte priečinok s názvom Doplnky.

 3. Skpírujte 64-bitovú verziu doplnkov do priečinka Doplnky.

 4. Ak beží aplikácia Acrobat, ukončte ju. Znovu spusťte aplikáciu Acrobat.

Poznámka:

V prípade, že je doplnok nainštalovaný pre „aktuálneho používateľa“ aj pre „všetkých používateľov“, prednosť má doplnok nainštalovaný pre „všetkých používateľov“.

Pokiaľ vaše doplnky nefungujú podľa očakávania, vždy sa môžete vrátiť k aplikácii Acrobat XI.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online