Tento článok poskytuje informácie o probléme, kedy sa Adobe Acrobat pri spustení neotvorí alebo spadne.

Prostredie

Acrobat DC
Operačný systém Windows

Príčina

Problém môže súvisieť s nasledujúcimi vecami:

  1. Oprávnenia v licenčných priečinkoch, ako je uvedené v článku: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/kb/configuration-error.html
  2. Nesprávne záznamy v hostiteľskom súbore.
  3. Brána Firewall blokuje overovanie licencie Acrobat.

Riešenie

Na riešenie tohto problému existuje nástroj:
Licensing Fix Tool: https://files.acrobat.com/a/preview/ea718d3b-1c4c-47fa-95f2-1f3df88d46a1

Možnosť príkazového riadka Popis
--detectAll Zistí (neopraví) všetky problémy konfigurácie v počítači
--fixAll Pokúsi sa obnoviť odporúčané nastavenia konfigurácie v počítači
--detectAndFix Zistí a v prípade ich nájdenie aj opraví všetky konfiguračné problémy v počítači
--ForceClean Z počítača vyčistí informácie o licencií týkajúce sa všetkých produktov Adobe a obnoví konfiguračné nastavenia. Produkty Adobe bude potrebné opätovne aktivovať. Túto možnosť nepoužívajte v prípade, že po ruke nemáte licenčné informácie (sériové číslo/adobe ID).
--help Zobrazí obsah pomocníka

Ďalšie informácie

Ide o klientský nástroj, ktorý je potrebné spustiť na konkrétnom počítači. Na serverové riešenia ponúkame nástroj PRTK.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online