Problém

V rôznych dialógových oknách aplikácií Acrobat a Reader, napríklad okne Predvoľby, dialógovom okne Tlačiť a table Nástroje, chýba text.

Pozrite si napríklad nasledovný príspevok na fóre: http://forums.adobe.com/thread/932203

Riešenie

Tento problém môžu spôsobovať poškodené alebo chýbajúce písma systému Windows. Acrobat tieto písma používa na zobrazovanie textu v rôznych dialógových oknách.

Ak chcete tento problém vyriešiť, vyskúšajte nasledovné:

 • Skontrolujte, či je nainštalovaná skupina písem Segoe. Ak nie, nainštalujte ju (najmä písmo používateľského rozhrania Segoe).
 • Obnovte predvolené nastavenia písem Windows.
 • Ak máte prístup k inému počítaču, na ktorom sa dialógové okná Acrobat zobrazujú správne, nainštalujte písma z fungujúceho zariadenia do problémového zariadenia.

Riešenie problémov s písmami Segoe

 1. Otvorte aplet ovládacieho panela Písma.
 2. Nájdite v zozname „Segoe UI“. Otvorte ho.
 3. Spočítajte písma v kategórii „Segoe UI“. Ich počet musí byť najmenej šesť v systéme Windows 7 a najmenej 12 v systéme Windows 8.1.
 4. Ak je tento počet nižší, s inštaláciou písem niečo nie je v poriadku. Sú dve možnosti:
  1. Písmo sa v počítači nachádza, ale je nezaregistrované.
  2. Písmo sa v počítači nenachádza.
 5. Ak chcete zistiť, v čom je problém, spustite príkazový riadok a zadajte nasledovné príkazy:
  1. C:
  2. CD C:\Windows\Fonts
  3. DIR SEG*UI*
 6. Vo výstupe možno uvidíte seguisym.ttf a seguiemj.ttf. Tieto položky ignorujte. Počet zvyšných súborov by sa mal zhodovať s počtom uvedeným v bode číslo 3. Ak sa nezhoduje, písma sa v počítači nenachádzajú. V opačnom prípade sa v počítači nachádzajú, ale sú nezaregistrované.
 7. Ak sa písmo v počítači nenachádza, je možné, že ho budete musieť skopírovať z iného počítača. Skopírujte písma do miestneho počítača, otvorte každé písmo a kliknite na tlačidlo „Inštalovať“.
 8. Ak sa písmo v počítači nachádza, potom je možné, že položky písma v databáze Registry sú poškodené. Ak chcete tento problém opraviť, spustite regedit.exe a v strome vľavo nájdite nasledovný kľúč databázy Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
 9. V tomto kľúči databázy Registry nájdite na ľavej table položky, ktoré sa začínajú „Segoe UI“. Tu tiež ignorujte „Segoe UI Symbol“ a „Segoe UI Emoji“. Ak sa tu počet položiek nezhoduje s počtom v kroku číslo 3, prihláste sa do počítača, ktorý má správne položky, a vytvorte tieto položky na problematickom počítači.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online