Problém: Acrobat zobrazuje prázdne dialógové okno Uložiť ako v systéme macOS.

Dialógové okno Uložiť ako v Acrobat DC neponúka možnosť uloženia žiadnych súborov. Okno je prázdne.

Možný dôvod: dialógové okno Uložiť ako v Acrobat DC obsahuje ďalšiu možnosť uloženia súborov do cloudu. V prípade, že sa Acrobat nedokáže pripojiť ku cloudu, dialógové okno Uložiť ako nemusí fungovať správne.

Alternatívne riešenie: Vypnite možnosti ukladacieho priestoru online pre otváranie a ukladanie súborov.

Výstraha:

V prípade, že možnosti online úložiska vypnete, nebudú sa vám pri otváraní a ukladaní súborov v Acrobat DC zobrazovať cloudové možnosti.

  1. V Acrobat DC prejdite na položku Úpravy > Predvoľby > Všeobecné.

  2. Zrušte označenie nasledujúcich možností:

    • Zobraziť pri otváraní súborov online úložisko
    • Zobraziť pri ukladaní súborov online úložisko
    Vypnúť možnosť online úložiska
  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online