Pri inštalácii aplikácie Adobe Acrobat alebo Adobe Reader nemôžete kliknúť na tlačidlo Prijať alebo Odmietnuť v dialógovom okne Licenčná zmluva pre softvér. (Toto dialógové okno sa niekedy nazýva Licenčná zmluva koncového používateľa alebo EULA.)

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce príznaky:

 • Tlačidlo Prijať alebo Odmietnuť nie je viditeľné.
 • Ak kurzor premiestnite nad tlačidlo Prijať alebo Odmietnuť, zmení sa zo šípky na tvar I ako pri úprave textu.
 • Ak v dialógovom okne Licenčná zmluva pre softvér kliknete inam, možnosti Prijať a Odmietnuť zmiznú.
 • Po kliknutí na tlačidlo Prijať sa nič nedeje.
 • Dialógové okno Licenčná zmluva pre softvér je skreslené. Pozrite si časť Ďalšie informácie.

Riešenia

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Riešenie 1: Stlačte klávesy Tab + Enter.

Stlačte kláves Tab a potom kláves Enter na aktiváciu tlačidla Prijať. (Jednoduchým stlačením klávesu Enter predvolene kliknete na tlačidlo Odmietnuť.)  

Riešenie 2: Zmeňte rozlíšenie obrazovky na 1024 x 768.

Windows 7/Vista

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte položku Prispôsobiť.
 2. Vyberte položku Nastavenie obrazovky.
 3. Ak je rozlíšenie obrazovky nižšie ako 1024 x 768, posúvajte jazdec Rozlíšenie obrazovky doprava, kým nebude nastavené rozlíšenie 1024 x 768.
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Windows XP

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte položku Vlastnosti.
 2. V dialógovom okne Vlastnosti zobrazenia kliknite na kartu Nastavenie.
 3. Ak je rozlíšenie obrazovky nižšie ako 1024 x 768, posúvajte jazdec Rozlíšenie obrazovky doprava, kým nebude nastavené rozlíšenie 1024 x 768.
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Riešenie 3: Nastavenia DPI a Veľkosť písma ovládača videa nastavte na hodnotu Normálne/Predvolené.

Pred inštaláciou aplikácie Adobe nastavte nastavenia DPI a Veľkosť písma v dialógovom okne Vlastnosti zobrazenia na hodnotu Normálne/Predvolené.

Windows 7/Vista

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte položku Prispôsobiť.
 2. Výberom položky Úprava veľkosti písma (DPI) otvorte ovládací panel Mierka DPI.
 3. Vyberte možnosť Predvolená mierka (96 DPI).
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Windows XP

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte položku Vlastnosti.
 2. V dialógovom okne Vlastnosti zobrazenia kliknite na kartu Vzhľad.
 3. V ponuke Veľkosť písma vyberte položku Normálne.
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť.
 5. V dialógovom okne Vlastnosti zobrazenia kliknite na kartu Nastavenie.
 6. Kliknite na tlačidlo Spresniť.
 7. V ponuke Nastavenie hodnoty DPI vyberte položku Normálna veľkosť (96 DPI).
 8. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Pokročilé riešenia

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení.

Upozornenie: Riešenia 2 a 3 zahŕňajú úpravu databázy Registry systému Windows. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy spôsobené nesprávnymi úpravami databázy Registry, ktorá obsahuje kritické informácie o hardvéri a softvéri systému. Pred úpravou databázy Registry vytvorte jej zálohu. Ďalšie informácie o databáze Registry nájdete v dokumentácii k systému Windows alebo vám ich poskytne spoločnosť Microsoft.

Riešenie 1: Spustite aplikáciu Acrobat ako správca. <>

Vykonajte jeden z týchto úkonov:

Riešenie 2 (len v systéme Windows 7/Vista): Manuálne zaregistrujte súbor jscript.dll.

Začnite tým, že zistíte, či je systém Windows 7/Vista 32-bitový alebo 64-bitový:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a vyberte položku Vlastnosti.
 3. V okne Zobraziť základné informácie o počítači vyhľadajte pri položke Typ systému text „32-bitový“ alebo „64-bitový“. 

Potom postupujte podľa pokynov v časti nižšie pre váš typ systému.

Windows 7/Vista/XP (32-bitový systém)

 1. Vyberte položky Štart > Všetky programy > Príslušenstvo.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok, vyberte možnosť Spustiť ako správca a vykonajte overenie.
 3. Ak sa zobrazí text „C:\Windows\System32>“, pokračujte krokom 4. V opačnom prípade zadajte nasledujúci príkaz presne tak, ako je uvedený nižšie vrátane úvodzoviek, a potom stlačte kláves Enter:

  cd "%systemroot%\System32"
 4. V príkazovom riadku zadajte tento príkaz: regsvr32 /u jscript.dll.
 5. V príkazovom riadku zadajte príkaz regsvr32 jscript.dll a stlačte kláves Enter.
 6. Keď sa zobrazí dialógové okno s hlásením „DllRegisterServer v jscript.dll bolo úspešné“, kliknite na tlačidlo OK.

Windows 7/Vista (64-bitový systém)

 1. Vyberte položky Štart > Všetky programy > Príslušenstvo.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok, vyberte možnosť Spustiť ako správca a vykonajte overenie.
 3. Ak sa zobrazí text „C:\Windows\SysWow64>“, pokračujte krokom 4. V opačnom prípade zadajte nasledujúci príkaz presne tak, ako je uvedený nižšie vrátane úvodzoviek, a potom stlačte kláves Enter:

  cd "%systemroot%\SysWow64"
 4. V príkazovom riadku zadajte príkaz regsvr32 jscript.dll a stlačte kláves Enter.
 5. Keď sa zobrazí dialógové okno s hlásením „DllRegisterServer v jscript.dll bolo úspešné“, kliknite na tlačidlo OK.

Riešenie 3: Prijmite licenčnú zmluvu úpravou databázy Registry systému Windows. 

 1. Zatvorte aplikáciu Acrobat.
 2. Otvorte Editor databázy Registry jedným z týchto spôsobov:
  • Windows XP: Vyberte položky Štart > Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte text regedit a stlačte kláves Enter.
  • Windows 7/Vista: Kliknite na tlačidlo Štart. Do vyhľadávacieho poľa v ponuke Štart zadajte text regedit a stlačte kláves Enter.
 3. Na ľavej table Editora databázy Registry prejdite do príslušného priečinka:
 • Windows 7/Vista/XP (32-bitový systém) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\verzia_produktu\AdobeViewer
 • Windows 7/Vista (64-bitový systém) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<verzia>\AdobeViewer      
 1. Na ľavej table Editora databázy Registry otvorte priečinok <aktuálna verzia>. Potom vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak existuje kľúč AdobeViewer, vyberte kľúč AdobeViewer.
  • Ak kľúč AdobeViewer neexistuje, kliknite pravým tlačidlom myši na kľúč <aktuálna verzia>, vyberte položky Nový > Kľúč, nový kľúč pomenujte AdobeViewer a vyberte kľúč AdobeViewer.
 2. Na pravej table Editora databázy Registry vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak existuje položka EULA, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte položku Upraviť. Zmeňte hodnotu na 1. Základ nechajte hexadecimálny (šestnástkový). Kliknite na OK.
  • Ak položka EULA neexistuje, kliknite pravým tlačidlom myši na kľúč AdobeViewer a vyberte položky Nové > Hodnota DWORD. Novú položku pomenujte EULA. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku EULA a vyberte položku Upraviť. Zmeňte hodnotu na 1. Základ nechajte hexadecimálny (šestnástkový). Kliknite na OK.
 3. Zatvorte Editor databázy Registry.   

Ďalšie informácie

Produkty Acrobat vyžadujú minimálne rozlíšenie obrazovky 1024 x 768. Ďalšie systémové požiadavky nájdete v dokumente Systémové požiadavky | Skupina produktov Adobe.

Dialógové okno Licenčná zmluva pre softvér môže byť skreslené, ak je splnená ľubovoľná z nasledujúcich podmienok:

 • Rozlíšenie obrazovky je nastavené na nižšiu hodnotu ako 1024 x 768.
 • V dialógovom okne Vlastnosti zobrazenia je vybratá možnosť Veľké písmo alebo Veľmi veľké písmo.
 • Nastavenie DPI ovládača videa je nastavené na inú hodnotu ako predvolená hodnota 96 DPI.

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online