Prečo nemôžem otvoriť súbor PDF?

Otvoreniu súboru PDF vo vašom prehliadači alebo počítači môže brániť veľa faktorov. Vyskúšajte tieto návrhy na riešenie problémov.

Nemožno otvárať súbory PDF v prehliadači

Väčšina moderných webových prehliadačov dokáže bez problémov otvárať súbory PDF. V prípade, ak máte problém s otváraním konkrétneho súboru PDF na webovej stránke, vykonajte tieto kroky.

Stiahnite súbor PDF a otvorte ho v aplikácii Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader

 1. Pravým tlačidlom (Windows) alebo spolu s klávesom command (macOS) kliknite na odkaz na súbor PDF.

 2. Zvoľte si príslušnú možnosť uloženia alebo stiahnutia pre váš prehliadač:

  • (Chrome, Edge, Firefox) Uložiť prepojenie ako.
  • (Safari) Stiahnuť prepojený súbor.
 3. Skontrolujte, že je ako typ súboru zvolený dokument Adobe Acrobat a súbor uložte.

  Poznámka:

  Ak sa vám nezobrazuje dialógové okno Uložiť ako, prehliadač pravdepodobne otvoril samostatné okno a automaticky si stiahol súbor.

 4. Vyhľadajte uložený súbor PDF a dvojitým kliknutím naň ho otvorte. Ak sa vo vašom prehliadači otvorilo okno sťahovania, dvakrát kliknite na súbor PDF.

Na počítači nemožno otvoriť súbor PDF

Ak je váš súbor PDF poškodený a nedá sa otvoriť, nemôžete ho opraviť priamo. Pomocou programu Adobe Acrobat alebo Photoshop Elements ho môžete znova vytvoriť pomocou pôvodného zdrojového súboru. Ak nemôžete otvoriť súbor PDF, postupujte podľa nižšie uvedených krokov na riešenie problémov v poradí, v akom sa zobrazujú.

Nainštalujte si na počítači bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader

Ak máte v počítači nainštalované aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat , prejdite na ďalší krok.

Acrobat Reader je jediný bezplatný prehliadač dokumentov PDF, ktorý dokáže otvoriť a pracovať so všetkými typmi obsahu PDF – vrátane formulárov a multimédií.

Prejdite na stránku na prevzatie aplikácie Adobe Acrobat Reader a potom vyberte položku Prevziať Acrobat Reader. Ak používate aplikáciu Reader , pozrite si časť Prevzatie a inštalácia aplikácie Adobe Acrobat Reader DC pre systém Windows alebo Mac OS.

Po dokončení inštalácie postupujte podľa pokynov v ďalšej kapitole.

Nastavte Acrobat Reader alebo Acrobat ako predvoleného vlastníka súboru PDF

Váš systém možno nie je nastavený tak, aby automaticky otvoril súbor PDF z pracovnej plochy pomocou aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat. Uvádzame, ako ho nastaviť:

Používatelia Windows

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor PDF a vyberte možnosť Otvoriť pomocou > Vybrať inú aplikáciu.

 2. V zozname programov vyberte možnosť Adobe Acrobat Reader alebo Adobe Acrobat a potom vyberte možnosť Vždy použiť túto aplikáciu na otváranie súborov .pdf.

  Poznámka:

  Ak v počítači máte nainštalované aplikácie Adobe Acrobat aj Adobe Acrobat Reader, zvoľte nástroj Adobe Acrobat.

 3. Vyberte OK.

Používatelia systému macOS

 1. Vyberte ikonu súboru PDF vo Vyhľadávači, čím ju zvolíte.

 2. Vyberte Súbor > Získať informácie.

 3. Vyberte možnosť Otvoriť pomocou a vyberte možnosť Adobe Acrobat Reader alebo Adobe Acrobat z rozbaľovacieho zoznamu (ak vaša preferencia na tomto zozname nie je, zvoľte možnosť Iné pre jej výber).

 4. Vyberte možnosť Zmeniť všetko.

Aktualizácia aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat

Spoločnosť Adobe vydáva pravidelné bezpečnostné aktualizácie pre Acrobat Reader a Acrobat. Inštalácia najnovších aktualizácií môže problém vyriešiť. Ak chcete aktualizovať aplikáciu Acrobat Reader alebo Acrobat, vyberte možnosť Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Oprava aplikácií Acrobat Reader alebo Acrobat (len pre Windows)

Aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat – alebo zdroje, ktoré používajú – môžu byť poškodené. Spustite nástroj opravy priamo v aplikácii Acrobat Reader alebo Acrobat: Stlačte možnosť Pomocník > Opraviť inštaláciu

Stále potrebujete pomoc

Príznak alebo chyba

TechNote alebo riešenie

Súbor PDF chránený heslom sa nedá otvoriť

Otváranie podozrivých súborov PDF: Aplikácie Reader a Acrobat blokujú súbory PDF, ktoré nespĺňajú určité priemyselno-špecifické normy pre PDF alebo môžu obsahovať potenciálne škodlivý obsah.

Buďte opatrní. Tieto súbory PDF môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre váš systém. Opakovane skontrolujte zdroj dokumentov, ako je osoba, ktorá vám ich zaslala, alebo webovú stránku, z ktorej ste ich prevzali, aby ste sa ubezpečili, či je dokument bezpečný na otvorenie.

Pri pokuse o otvorenie súboru PDF vytvoreného cez InDesign alebo Illustrator sa vám zobrazí chybové hlásenie.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online