Prečo si nemôžem otvoriť súbory PDF

Mnohé faktory môžu zabrániť súborom PDF v ich otváraní v prehliadačoch alebo na počítači pomocou Acrobat Reader alebo Acrobat. Pri riešení problémov skúste využiť nižšie uvedené návrhy.

Upozorňujeme, že poškodený PDF súbor nedokážete opraviť svojpomocne. Avšak, ak máte zdrojový súbor, môžete súbor PDF znova vytvoriť pomocou produktu Adobe, ako je Acrobat alebo Photoshop Elements.

Nemožno otvárať súbory PDF v prehliadači

Väčšina moderných webových prehliadačov dokáže bez problémov otvárať súbory PDF. V prípade, ak máte problém s otváraním konkrétneho PDF na webovej stránke, skúste nižšie uvedené návrhy.

 1. Pravým tlačidlom (Windows) alebo spolu s klávesom Control (Mac OS) kliknite na odkaz na súbor PDF.

 2. Zvoľte si príslušnú možnosť uloženia alebo stiahnutia pre váš prehliadač:

  • (Google Chrome) Uložiť odkaz ako
  • (Internet Explorer) Uložiť cieľ ako
  • (Firefox) Uložiť odkaz ako
  • (Safari) Stiahnuť prepojený súbor
 3. Skontrolujte, že je ako typ súboru zvolený dokument Adobe Acrobat a súbor uložte.

  Poznámka:

  Ak sa vám nezobrazuje dialógové okno Uložiť ako, prehliadač pravdepodobne otvoril samostatné okno a automaticky si stiahol súbor.

 4. Vyhľadajte uložený súbor PDF a dvojitým kliknutím naň ho otvorte. Ak sa vo vašom prehliadači otvorilo okno sťahovania, dvakrát kliknite na súbor PDF.

Na počítači nemožno otvoriť súbor PDF

Ak na svojom počítači nedokážete otvoriť súbor PDF, skúste uvedené návrhy v poradí, akom sa zobrazujú.

Ak máte v počítači nainštalované aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat , prejdite na ďalší krok.

Acrobat Reader je jediný bezplatný prehliadač dokumentov PDF, ktorý dokáže otvoriť a pracovať so všetkými typmi obsahu PDF – vrátane formulárov a multimédií.

 • Prejdite na stránku na prevzatie Adobe Acrobat Reader a kliknite na Inštalovať teraz. Ak používate aplikáciu Reader , pozrite si časť Prevzatie a inštalácia aplikácie Adobe Acrobat Reader pre systém Windows alebo Mac OS.

  Po dokončení inštalácie postupujte podľa pokynov v ďalšej kapitole.

Váš systém možno nie je nastavený tak, aby automaticky otvoril súbor PDF z pracovnej plochy pomocou aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat. Uvádzame, ako ho nastaviť:

Používatelia Windows

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor PDF a vyberte položky Otvoriť pomocou > Vybrať predvolený program (alebo Vybrať inú aplikáciu v systéme Windows 10).

 2. V zozname programov vyberte položku Adobe Acrobat Reader alebo Adobe Acrobat a potom postupujte takto:

  • (Windows 7 a staršie) Vyberte Vždy použiť zvolený program na otvorenie tohto druhu súborov.
  • (Windows 8) Vyberte Vyberte túto aplikáciu pre všetky .pdf súbory.
  • (Windows 10) Vyberte možnosť Na otváranie súborov .pdf vždy používať túto aplikáciu.
  Windows 10

  Poznámka:

  Ak v počítači máte nainštalované aj Adobe Acrobat aj Adobe Acrobat Reader , zvoľte nástroj Adobe Acrobat.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Používatelia Mac OS

 1. Kliknite na ikonu súboru PDF vo Vyhľadávači, čím ju zvolíte.

 2. Vyberte Súbor > Získať informácie.

 3. Kliknite na trojuholník v blízkosti Otvoriť pomocou a vyberte Adobe Acrobat Reader alebo Adobe Acrobat z vyskakovacieho zoznamu (ak vaša preferencia nie je na tomto zozname, vyberte Iné pre jej výber).

 4. Kliknite na Change All (Zmeniť všetko).

Spoločnosť Adobe vydáva pravidelné bezpečnostné aktualizácie pre Acrobat Reader a Acrobat. Inštalácia najnovších aktualizácií môže problém vyriešiť.

 1. Otvorte aplikáciu Acrobat Reader alebo Acrobat.

 2. Vyberte položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie.

 3. Keď sa objaví dialógové okno pre aktualizáciu, kliknite na Áno. Aktualizácia sa automaticky nainštaluje.

 4. Reštartujte počítač.

Aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat – alebo zdroje, ktoré používajú – môžu byť poškodené. Pomocou nižšie uvedeného postupu skúste opraviť produkt.

 1. Spustite nástroj opravy priamo v aplikácii Acrobat Reader alebo Acrobat: Stlačte možnosť Pomocník > Opraviť inštaláciu.

Príznak alebo chyba

TechNote alebo riešenie

Súbor PDF chránený heslom sa nedá otvoriť

Otváranie podozrivých súborov PDF: Aplikácie Reader a Acrobat blokujú súbory PDF, ktoré nespĺňajú určité priemyselno-špecifické normy pre PDF alebo môžu obsahovať potenciálne škodlivý obsah.

Buďte opatrní. Tieto súbory PDF môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre váš systém. Opakovane skontrolujte zdroj dokumentov, ako je osoba, ktorá vám ich zaslala, alebo webovú stránku, z ktorej ste ich prevzali, aby ste sa ubezpečili, či je dokument bezpečný na otvorenie.

Pri pokuse o otvorenie súboru PDF vytvoreného cez InDesign alebo Illustrator sa vám zobrazí chybové hlásenie.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?