Kompatibilita aplikácie Acrobat a systému macOS 10.15 Catalina

Kompatibilita aplikácie Acrobat s novým systémom macOS 10.15 Catalina

Aplikácie Acrobat, Acrobat 2020, Acrobat 2017 a Acrobat 2015 sú kompatibilné s novým systémom macOS 10.15 Catalina. V tomto dokumente sú opísané hlavné zmeny používateľskej skúsenosti a známe problémy.

Zmeny používateľských skúseností v systéme Catalina pre používateľov aplikácie Acrobat

Inštalácia

  • Acrobat 2015: ak prevezmete opravy v aplikácii Classic 2015 Acrobat alebo Reader z poznámok k vydaniu alebo lokality FTP, zobrazí sa výzva na overenie a inštalácia sa zablokuje. Ide o všeobecné správanie všetkých inštalačných balíkov prevzatých pomocou prehliadača a nie v obchode Mac App Store. Inštaláciu spustíte dvojitým kliknutím na inštalátor a vybratím možnosti Otvoriť.
Ukážka výzvy na overenie
Ukážka výzvy na overenie

Oznámenie

  • V pravom hornom rohu sa zobrazí výzva na povolenie. Kliknutím na položku Povoliť aktivujete oznámenia.
Povoliť oznámenia

Zobrazenie Domov

  • Naposledy otvorené: Ak otvoríte súbory z priečinka Naposledy otvorené, ktoré sa do tohto priečinka pridali pred inováciou systému na systém Catalina, zobrazí sa výzva operačného systému na povolenie.

Pokračujte kliknutím na OK.

Výzva operačného systému na povolenie

Ak operačný systém nepovolíte, zobrazí sa výzva aplikácie Acrobat s informáciami o ďalšom postupe.

Vzdelávací dialóg pre povolenie operačného systému

  • Miniatúry súborov v priečinku Naposledy otvorené a ďalších umiestneniach: miniatúry sa zobrazia pre súbory, pre ktoré má Acrobat povolenie na čítanie.

Nástroje

  • Miniatúry súborov na stránkach prvého kontaktu s nástrojmi: miniatúra sa zobrazí, iba ak má Acrobat povolenie na čítanie pre priečinok, v ktorom sa súbor nachádza.

Vytvorenie súboru PDF

  • Vytvorenie súboru PDF z pásu Acrobat v aplikáciách Word a PowerPoint: zobrazí sa výzva operačného systému na povolenie.

Pokračujte kliknutím na OK.

Výzva operačného systému na povolenie

Ak operačný systém nepovolíte, zobrazí sa výzva aplikácie Acrobat s informáciami o ďalšom postupe.

Vzdelávací dialóg pre povolenie operačného systému

 

  • Konverzia jazyka PostScript do súboru PDF: zobrazí sa výzva operačného systému na povolenie aplikácie Acrobat. 

Pokračujte kliknutím na OK.

Výzva aplikácie Acrobat na prístup k aplikácii Distiller

Zobrazí sa výzva operačného systému pre aplikáciu Acrobat Distiller. Pokračujte kliknutím na OK.

Výzva operačného systému na povolenie

Ak operačný systém nepovolíte, zobrazí sa výzva aplikácie Acrobat s informáciami o ďalšom postupe.

Vzdelávací dialóg pre povolenie operačného systému

 

  • Snímanie obrazovky do formátu PDF: zobrazí sa výzva na povolenie.

Vo výzve Nahrávanie obrazovky kliknite na položku Otvoriť preferencie systému.

Vzdelávací dialóg pre povolenie nahrávania obrazovky

V dialógovom okne Zabezpečenie a ochrana osobných údajov vyberte na nahrávanie obrazovky aplikáciu Adobe Acrobat.

Ak kliknete na možnosť Zamietnuť, zobrazí sa výzva aplikácie Acrobat. Pokračujte kliknutím na OK.

Výzva na povolenie

Kombinovanie súborov

  • Nástroje > Kombinovať: v prípade súborov Microsoft Office sa po prvom pridaní alebo konverzii súboru Office zobrazí výzva operačného systému na povolenie. Táto skúsenosť je podobná skúsenosti v systéme macOS 10.14 Mojave.
  • Vyberte súbory zo zoznamu Naposledy otvorené a skombinujte ich: pre každý vybraný súbor sa zobrazí výzva operačného systému na povolenie.

Pokračujte kliknutím na OK.

Výzva operačného systému na povolenie

Ak operačný systém nepovolíte, zobrazí sa výzva aplikácie Acrobat s informáciami o ďalšom postupe.

Vzdelávací dialóg pre povolenie operačného systému

Spolupráca

Začatie revízie siete na základe priečinkov: zobrazí sa výzva na povolenie. Kliknutím na tlačidlo OK povolíte prístup k súborom na sieťovom zväzku.  

Povolenie na prístup k sieťovému priečinku


 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?