Prevod do PDF zlyhal kvôli obmedzeniam Apple Event | macOS Mojave 10.14

Problém: Prevod do PDF zlyhal kvôli obmedzeniam Apple Event v macOS Mojave 10.14

Keď sa aplikácia Acrobat pokúsi o prístup k iným aplikáciám na macOS Mojave 10.14, tak sa objaví autorizačné dialógové okno žiadajúce používateľov, aby povolili prístup k aplikácii alebo k jej kontrole.

Sprístupniť kontrolu aplikácie

Podobne, keď sa aplikácia pokúsi použiť Acrobat, tak sa zobrazí autorizačné dialógové okno žiadajúce používateľov, aby povolili kontrolu nad aplikáciou Acrobat.

Sprístupniť kontrolu nad aplikáciou Acrobat

Všetky funkcie alebo pracovné postupy týkajúce sa prevodu súborov Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) do PDF z aplikácie Acrobat zobrazia pri prvej inštancii prevodu autorizačné dialógové okno:

 • Vytvoriť súbor PDF a ponuky File
 • Nástroje na vytvorenie súboru PDF (vytvoriť jeden alebo viac súborov PDF)
 • Skombinovať súbory PDF, zahrnúc súbory Microsoft Office*
 • Vytvoriť súbor PDF pomocou nástroja Action wizard
 • Vytvoriť súbor PDF formulár pomocou nástroja Prepare Form
 • Skonvertovať súbory Microsoft Office v PDF Portfolio z aplikácie Acrobat
 • Vytvoriť súbor PDF z prípony Adobe Acrobat pre Firefox
*Miniatúry súborov sa negenerujú v dialógovom okne.

Riešenie

V autorizačnom dialógovom okne kliknite na OK na povolenie ovládania alebo prístupu. Keď to urobíte, tak v budúcnosti sa toto dialógové okno nezobrazí pre tú istú aplikáciu.

Ak kliknete na Nepovoliť alebo Nie teraz, tak funkcia alebo pracovný postup zlyhá a všetky budúce prevody taktiež zlyhajú, ak nezmeníte príslušné bezpečnostné nastavenia.

Na zmenu bezpečnostných nastavení vykonajte nasledovné:

 1. Choďte na Systémové Predvoľby > Zabezpečenie a Ochrana, a potom vyberte Automatizácia na karte Ochrana

  Nastavenie zabezpečenia pre prístup alebo ovládanie

 2. Na pravom paneli, pod Adobe Acrobat, začiarknite začiarkávacie políčka aplikácií, ku ktorým chcete povoliť prístup alebo ovládanie.

 3. Ak na prevod webových stránok do súborov PDF používate Firefox, tak začiarknite začiarkávacie políčko Adobe Acrobat pod Firefox.

 4. Reštartujte Acrobat a potom použite postup Create PDF

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?