Ak chcete pomocou nástroja Acrobat DC vytvoriť vlastnú dynamickú známku alebo vlastnú známku s automatickým dátumom, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. V nástroji Acrobat prejdite na Nástroje > Známka

  Pečiatka

  Zobrazí sa okno Známka.

 2. Kliknite na možnosť Vlastné známky > Vytvoriť

  Vytvorte vlastné známky
 3. Kliknutím na položku Prehliadať vytvoríte obrázok známky z akéhokoľvek typu súboru uvedeného v dialógovom okne Otvoriť . Potom kliknite na položku OK.

  Poznámka: Všetky typy súborov sa konvertujú do formátu PDF.

  Vytvorte obraz známky zo súboru
 4. V dialógovom okne Vytvoriť vlastnú známku zvoľte kategóriu DynamickáNazvite známku a kliknite na položku OK.

  Vytvorte vlastnú známku
 5. Otvorte nový vytvorený súbor známky PDF z nasledovného umiestnenia vášho systémového používateľského priečinku. Súbor je pomenovaný arbitrárne.

  • Windows 7/ 10: C:\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Stamps
  • Mac OS: /Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Stamps
  Súbor známky (PDF)
 6. Prejdite na Nástroje > Pripraviť formulár
  Skontrolujte, že ste označili nový vytvorený súbor PDF známky (v kroku 5). Kliknite na voľbu Štart.

 7. V paneli nástrojov prípravy formulára kliknite na možnosť Pridať textové pole. Umiestnite a pomenujte pole, v ktorom chcete, aby sa zobrazoval dátum.

  Pridať textové pole
 8. Dvakrát kliknite na textové pole alebo kliknite na možnosť Všetky vlastnosti  a stlačte kartu Vypočítať.

 9. Stlačte tlačidlo Vlastný skript kalkulácie: , kde kliknite na možnosť Upraviť. Zobrazí sa okno JavaScript Editor.

  Vlastný skript výpočtu
 10. V časti Editor JavaScriptu napíšte nasledujúci skript a kliknite na položku OK.

  Editor JavaScriptu
 11. Zatvorte dialógové okno Vlastnosti textového poľa, zatvorte režim Príprava formulára a uložte súbor.
  Pre jednoduchú referenciu premenujte súbor známky.

 12. Dynamická známka je pripravená. Ak chcete dynamickú známku použiť na viacerých počítačoch, skopírujte súbor do nasledujúceho adresára programu.

  • Windows 7/ 10: [install_directory]\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\[language _directory]\

   Napríklad C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU\

  • Mac OS: /Applications/Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Built-In/Comments.acroplugin/Stamps/[language _directory]/

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online