Vytvorte si pomocou aplikácie Acrobat DC súbory PDF vo vysokom rozlíšení, ktoré budú pripravené na tlač

Štandardné súbory PDF nie sú pripravené na tlač. Môžu mať nízku kvalitu obrázkov a farieb, vďaka čomu môže byť výtlačok nesprávny alebo nekvalitný. Aplikáciu Acrobat Pro DC môžete použiť na vytváranie súborov PDF vo vysokom rozlíšení, ktoré budú pripravené na tlač, priamo z vašich štandardných súborov PDF.

Poznámka:

Vždy je výhodné si súbory PDF vo vysokom rozlíšení, ktoré budú pripravené na tlač, vytvárať priamo v aplikácii, v ktorej vytvárate zdrojový súbor.

Súbory PDF vo vysokom rozlíšení si z existujúceho súboru PDF vytvoríte pomocou aplikácie Acrobat DC nasledovným postupom.

  1. V aplikácii Acrobat DC si otvorte súbor PDF a prejdite do ponuky Súbor > Uložiť ako ostatné > Súbor PDF pripravený na tlač (PDF/X)

  2. V dialógovom okne Uložiť ako PDF kliknite na možnosť Nastavenia

  3. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom zvoľte možnosť Uložiť ako PDF/X-4 a kliknite na možnosť OK

    Poznámka:

    Môžete si zvoliť z dostupných profilov konverzie PDF/X-4 uvedených v časti Vytvoriť PDF/X-4 podľa nasledovného profilu konverzie PDF/X-4. Nastavenia upravte podľa potreby.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu