Služba revízie Adobe Document Cloud | Otvoriť v aplikácii Acrobat

Prehľad

Revíziu môžete vykonať v prehliadači alebo v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader.   

Na vykonanie revízie v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader použite funkciu Otvoriť v aplikácii Acrobat v pravom hornom rohu okna prehliadača.

Otvoriť v aplikácii Acrobat

Ak máte na vašom počítači nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie Acrobat, zobrazí sa výzva prehliadača, ktorá vám umožní otvoriť aplikáciu Adobe Acrobat. Po potvrdení výberom funkcie Otvoriť v aplikácii Adobe Acrobat sa spustí aplikácia Acrobat a stiahne sa pre vás dokument na revíziu.

Spustiť v aplikácii Acrobat

Ak na počítači nemáte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie Acrobat, vo výzve prehliadača vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Vybrať inú aplikáciu: Zvoľte Vybrať, vyberte aplikáciu Adobe PDF reader a použite ju na revíziu.
  • Zrušiť: revíziu dokončite v prehliadači.
Výzva so žiadosťou o najnovšiu verziu

Najčastejšie otázky

Služba revízie je podporovaná v najnovšej verzii aplikácie Acrobat.

V aplikácii Acrobat kliknite na ponuku Pomocník a vyberte možnosť Informácie o aplikácii Adobe Acrobat Pro DC. Zobrazí sa informačné pole Informácie, v ktorom sa uvádza názov produktu a jeho verzia.

Nižšie uvádzame príklad na snímke obrazovky.

Pokiaľ ide o individuálne a SMB plány, služba revízie Document Cloud sa už nebude zobrazovať koncovým používateľom na stránke Váš plán v rámci informácií o účte. Funkcia ponúkaná touto službou je posielanie dokumentov na revíziu, čo už je súčasťou produktu Acrobat. V dôsledku toho to nemá žiadny vplyv na prístup koncových používateľov k funkcii „odoslať na revíziu“ a na to, ako túto funkciu používajú.

Pokiaľ ide o podnikové plány, služba revízie Document Cloud sa už nebude zobrazovať v časti Podrobnosti o produkte v konzole Adobe admin console. Funkcia je tiež súčasťou „služieb PDF“, čo z nej robí nadbytočnú službu. Správcovia môžu ďalej využívať „služby PDF“ v konzole Adobe Admin Console na udržanie kontroly prístupu k službe odosielania na revíziu pre koncových používateľov.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online