Vypnutie online služby prevodu Adobe Create PDF pre Office na Mac OS

Program Acrobat okrem lokálnej aplikácie balíka Office na prevod dokumentov Office na formát PDF na počítači so systémom Mac OS využíva aj online službu Adobe Create PDF. Správcovia IT môžu vypnúť možnosť prevodu prostredníctvom online služby a vynútiť vytváranie PDF cez nástroj Acrobat alebo doplnok Create PDF v lokálnej aplikácii balíka Office.

Funkcia uzamknutia na vypnutie služby prevodu v nástroji Acrobat

Ak nechcete, aby používatelia videli v nástroji Acrobat pracovné postupy služby prevodu, použite na jej potlačenie funkciu uzamknutia.

Klávesy

 bToggleAdobeDocumentServices, bToggleServiceConversion

Typ údajov

Boolean (ÁNO/NIE)

Predvolené

NIE

Verzia #

Apríl 2017 (Acrobat trvalý)

Cesta k umiestneniu

/Library/Preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist/Root/DC/FeatureLockdown/cServices/

Prehľad

Určuje, či sa zablokuje funkčnosť služby prevodu v nástroji Acrobat, ktorá nástroju Acrobat umožňuje využívať online službu Create PDF na prevod dokumentov na súbory PDF.

Podrobnosti

Medzi možné hodnoty patria:

  • NIE: Služba prevodu je zapnutá. Acrobat môže službu použiť na prevod dokumentov na súbory PDF.
  • Áno: Služba prevodu je vypnutá. Acrobat môže na prevod dokumentov na súbory PDF použiť lokálnu aplikáciu.

Vypnite funkciu služby prevodu len cez doplnok balíka Office

Nasledujú kľúče na vypnutie online služby v rámci doplnku Create PDF:

  • ToggleAdobeDocumentServices
  • ToggleServiceConversion

Kroky:

  1. Prejdite na nasledujúce umiestnenie: /Users/<user>/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/

  2. Otvorte súbor com.microsoft.Word. plist

  3. Vytvorte nový kľúč (jeden alebo oba kľúče nájdete uvedené vyššie) typu Boolean.

  4. Nastavte hodnotu na ÁNO.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?