Konverzia formátu AutoCAD na PDF | Vypnite upozornenie a povoľte konverziu do formátu PDF

Poznámka:

Počnúc vydaním aplikácie Acrobat DC v novembri 2020 sa už balík Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable nedodáva spolu s inštalačným balíkom Acrobat DC. Najprv si ho musíte nainštalovať z webovej lokality spoločnosti Microsoft a povoliť tým konverziu súborov PDF z programu AutoCAD.

Keď AutoCAD nie je nainštalovaný v počítači a chcete skonvertovať súbor vo formáte AutoCAD na formát PDF pomocou aplikácie Adobe Acrobat, zobrazia sa nasledujúce varovné hlásenia:

Acrobat DC pred vydaním verzie z októbra 2019

Upozornenie

Ak chcete výstrahu vypnúť, postupujte podľa krokov v časti Riešenie č. 1 uvedenej nižšie.

Acrobat DC po vydaní z októbra 2019

Konverzia súborov vo formáte AutoCAD do formátu PDF je zakázaná

Ak chcete povoliť konverziu formátu programu AutoCAD do formátu PDF, postupujte podľa krokov v časti Riešenie č. 2 uvedenej nižšie.


 

Riešenie č. 1: vytvorením kľúča databázy Registry špecifického pre funkciu v systéme Windows zakážte zobrazovanie upozornenia nasledovne:

 1. Ak je aplikácia Acrobat spustená, ukončite ju.
 2. Otvorte editor databázy Registry -  choďte na Spustiť (Windows menu + R), napíšte regedit.exe do políčka Otvoriť a kliknite na OK.
 3. V editore databázy Registry, v závislosti od nainštalovanej verzie produktu prejdite na nižšie uvedené umiestnenie, dané verziou, a vytvorte kľúč FeatureState v umiestnení; kľúč sa tam nemusí predvolene nachádzať.
  • Pre Acrobat DC (Continuous):
   Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Pre Acrobat DC (Classic – Acrobat 2017):
   Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2017\FeatureState
  • Pre Acrobat DC (Classic – Acrobat 2015):
   Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState
 4. V časti FeatureState vytvorte kľúč typu DWORD a nazvite ho bSuppressODADialog. Zmeňte jeho hodnotu na 1 (jedna).
 5. Zatvorte editor databázy Registry.

Riešenie č. 2: Nainštalujte balík Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable a povoľte konverziu formátu programu AutoCAD do PDF vytvorením kľúča databázy Registry špecifického pre danú funkciu v systéme Windows nasledovne:

 1. Ak je aplikácia Acrobat spustená, ukončite ju.
 2. Prejdite na stránku https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555. Klikni na tlačidlo Stiahnuť a spustite inštalačný program na inštaláciu balíka Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable.
 3. Otvorte editor databázy Registry -  choďte na Spustiť (Windows menu + R), napíšte regedit.exe do políčka Otvoriť a kliknite na OK.
 4. V editore databázy Registry, v závislosti od nainštalovanej verzie produktu prejdite na nižšie uvedené umiestnenie, dané verziou, a vytvorte kľúč FeatureState v umiestnení; kľúč sa tam nemusí predvolene nachádzať.
  • Pre Acrobat DC (Continuous):
   Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Pre Acrobat DC (Classic – Acrobat 2017):
   Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2017\FeatureState
  • Pre Acrobat DC (Classic – Acrobat 2015):
   Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState
 5. V časti FeatureState vytvorte kľúč typu DWORD a nazvite ho bEnableODAWorkflow. Zmeňte jeho hodnotu na 1 (jedna).
 6. Zatvorte editor databázy Registry.

Vo vydaní po októbri 2019 sa nachádza správanie programu Acrobat s týmito kľúčmi databázy Registry a ich hodnotami

bSuppressODADialog

bEnableODAWorkflow

Správanie

Neprítomné alebo nastavené na hodnotu 0

Neprítomné alebo nastavené na hodnotu 0

Zobrazuje sa upozornenie.

Nastavené na hodnotu 1

Neprítomné alebo nastavené na hodnotu 0

Pracovný postup zlyhal a súbor PDF sa nevygeneroval.

Neprítomné alebo nastavené na hodnotu 0

Nastavené na hodnotu 1

Pracovný postup sa úspešne dokončil a upozornenie sa nezobrazuje.

Nastavené na hodnotu 1

Nastavené na hodnotu 1

Pracovný postup sa úspešne dokončil a upozornenie sa nezobrazuje.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu