Ako vypnúť príkaz „Nastaviť Adobe Acrobat ako predvolenú aplikáciu na otváranie súborov PDF“.

Problém

Ak Acrobat nie je nastavený ako predvolený obslužný program na otváranie súborov PDF a je spustený, zobrazí sa dialógové okno s výzvou,  či nastaviť Adobe Acrobat ako predvolenú aplikáciu na otváranie súborov PDF.

Prostredie

Windows
Acrobat

Rozlíšenie

Ak správu viac nechcete zobrazovať, začiarknite políčko Túto správu znovu nezobrazovať.
Po začiarknutí políčka sa vytvorí príslušný kľúč databázy Registry v umiestnení:
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\(názov produktu)\(verzia)\AVAlert\cCheckBox]
             DWORD: iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunch je nastavené na hodnotu 1           
**Ak AVAlert alebo cCheckbox neexistujú predvolene, v dialógovom okne začiarknite políčko Túto správu znovu nezobrazovať a políčko znova potvrďte.
               Názov hodnoty DWORD v systéme Windows 10 je iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunchWin10

Možné hodnoty kľúča databázy Registry:
1:
 Túto správu znovu nezobrazovať
0: Túto správu zobrazovať pri každom spustení programu Acrobat dovtedy, kým sa nenastaví ako obslužný program na otváranie súborov PDF.
Kľúč môžete vytvoriť manuálne alebo ho pomocou nasadenia použite na zrušenie zobrazovania správy.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online