S vydaním verzie Acrobat DC a Acrobat Reader DC v decembri 2018 sa vložený index v PDF už nepoužíva na vyhľadávanie.

Dotknuté verzie

Produkt Verzia
Acrobat DC 19.010.20064
Acrobat 2017 17.011.30110
Acrobat 2015 Classic 15.006.30461


Na povolenie používania vloženého indexu na prehľadávanie súborov PDF, musíte vytvoriť kľúč databázy Registry (Windows) alebo vytvoriť položku v súbore FeatureLockdown.plist (macOS) ako je to uvedené nižšie.
 

Vytvorte kľúč databázy Registry v systéme Windows

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat DC/Acrobat Reader DC ak už beží.

 2. V Štart > Vyhľadávať, napíšte RegEdit a stlačte Enter. Zobrazí sa editor databázy Registry.

 3. Prejdite na HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\(názov produktu)\(verzia)\FeatureLockDown.

  Napríklad, cesta pre Acrobat DC je LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureLockDown.

 4. Vytvorte nasledujúci kľúč:

  Kľúč: bToggleUseEmbeddedIndex

  Data type: REG_DWORD

  Predvoľba Hodnota: 1

  Poznámka:

  Vložený index sa nepoužíva pri vyhľadávaní, keď kľúč má predvolenú hodnotu  0.

  Na povolenie používania vloženého indexu nastavte hodnotu kľúča na 1.

 5. Zatvorte editor databázy Registry.

Upravte súbor FeatureLockDown.plist v systéme MacOS

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat DC/Acrobat Reader DC ak už beží.

 2. Prejdite do priečinka /Knižnica/Podpora aplikácie/Adobe/(názov produktu)/(verzia)/Predvoľby.

  Napríklad, cesta pre Acrobat DC je /Knižnica/Podpora aplikácie/Adobe/Acrobat/DC/Predvoľby.

 3. Otvorte súbor FeatureLockDown.plist v ľubovoľnom editore.

 4. Vytvorte nasledujúcu položku v súbore FeatureLockDown:

  Kľúč: bToggleUseEmbeddedIndex

  Zamknúť cestu: FeatureLockdown

  Typ: 0 (bool)

  Predvoľba Hodnota: 1

  Poznámka:

  Vložený index sa nepoužíva pri vyhľadávaní, keď kľúč má predvolenú hodnotu  0.

  Na povolenie používania vloženého indexu nastavte hodnotu kľúča na 1.

 5. Uložiť súbor FeatureLockDown.plist.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online