Používanie aplikácie Acrobat alebo Reader s rozšíreným chráneným režimom prehliadača Internet Explorer

Čo je rozšírený chránený režim?

S cieľom zvýšiť zabezpečenie online zaviedla spoločnosť Microsoft v prehliadači Internet Explorer 10 a novších verziách rozšírený chránený režim. Z dôvodu určitých obmedzení vynútených rozšíreným chráneným režimom môže zobrazenie súboru PDF v prehliadači IE používajúcom aplikáciu Acrobat alebo Reader vyžadovať vypnutie rozšíreného chráneného režimu. Pri niektorých verziách prehliadača IE bol rozšírený chránený režim predvolene zapnutý. Pri aktuálnych verziách je rozšírený chránený režim predvolene vypnutý.

Rozšírený chránený režim čiastočne podporovali len verzie 10.1.8 a 11.0.04 aplikácií Acrobat. Pri týchto verziách sa nekompatibilné doplnky automaticky vypnú, keď je rozšírený chránený režim zapnutý. Ak narazíte na lokalitu, ktorá potrebuje doplnok, ako je napríklad doplnok aplikácie Acrobat, pre danú konkrétnu lokalitu vypnite rozšírený chránený režim. Potom môžete túto lokalitu používať, zatiaľ čo na zvyšku internetu je rozšírený chránený režim zapnutý. Rozšírený chránený režim vypnite len pre webové lokality, ktorým dôverujete.

 • Ak chcete vypnúť rozšírený chránený režim pre jednu lokalitu, kliknite na položku Vypnúť, keď sa zobrazí panel hlásení rozšíreného chráneného režimu.
 • Ak chcete rozšírený chránený režim vypnúť úplne, pozrite si článok http://support.microsoft.com/kb/2864914

Pri verziách 10.1.9 a 11.0.06 je k dispozícii plná podpora.

 • Najnovšie vylepšenia sú podrobne uvedené v poznámkach k vydaniu
 • Zmeny vo verzii 11.0.07: Bol vytvorený 64-bitový doplnok pre prehliadač IE 11 so zapnutým rozšíreným chráneným režimom v systéme Windows 7.

Keď otvoríte súbor PDF, pričom chránený režim aplikácie Reader je vypnutý a rozšírený chránený režim prehliadača IE 10 alebo 11 je zapnutý, chránený režim sa automaticky zapne. Chránený režim je zapnutý, hoci používateľské nastavenia a používateľské rozhranie predvolieb indikujú, že chránený režim je vypnutý.

Aktuálne skúsenosti

Ak máte trvalú verziu Acrobat (predplatné)

Je tomu tak od aktualizácie trvalej verzie Acrobat z októbra 2016

Vždy môžete prevziať súbor PDF lokálne a zobraziť ho v počítačovej aplikácii. PDF si môžete otvárať aj v IE.

Poznámka: pomocou trvalej verzie Acrobat (aktualizácia z októbra 2016 alebo novšia), možno PDF jednudho otvoriť v IE bez ohľadu na to, či je EPM zapnuté alebo vypnuté.

Ak máte Acrobat Classic (len pre stolové počítače), Acrobat XI alebo predošlú verziu

Vždy môžete prevziať súbor PDF lokálne a zobraziť ho v počítačovej aplikácii. Keď však súbor PDF otvoríte v prehliadači, zobrazí sa dialógové okno alebo panel hlásení s možnými akciami (hlásenie sa líši v závislosti od kontextu):

„Z tejto webovej stránky sa má spustiť (Adobe PDF Reader | ovládací prvok PDF prehliadača | AcroPDF.dll). Ak tejto lokalite dôverujete, môžete v jej prípade vypnúť rozšírený chránený režim, aby sa daný ovládací prvok spustil.“

Oznámenie môže obsahovať napríklad tieto možnosti: 

 • Spustiť doplnok | Nespúšťať
 • Zakázať | Vždy ignorovať
 • OK | Zrušiť

Správanie je nasledujúce:

 • Povolenie má za následok načítanie súboru PDF. Oznámenie sa znova zobrazí pri každom opätovnom načítaní súboru PDF.
 • Nepovolenie zruší proces načítania súboru PDF, pričom táto výzva sa už pre danú doménu znova nezobrazí, pokiaľ používate nevymaže históriu prehľadávania.
 • Ak nič neurobíte, výsledkom je prázdna webová stránka.
 • Ak sa v prípade formulárov LiveCycle rozhodnete nepokračovať, súbor PDF sa nenačíta a zobrazí sa nasledujúce upozornenie:

Ďalšie problémy

3597910 Len v systéme Windows 8: V používateľskom rozhraní prehliadača IE sa nezobrazia položky používateľského rozhrania Zachytenie webu (uložiť HTML ako PDF).

Alternatívne riešenie pre 32-bitové počítače: Ak v adresári vyrovnávacej pamäte %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache manuálne vytvoríte priečinok s názvom „Low“, začne to fungovať.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online