Chyba 1402 alebo 1406 pri inštalácii aplikácie Acrobat alebo Reader

Pri inštalácii aplikácie Adobe Acrobat alebo Adobe Reader 7 či novšej verzie v systéme Windows sa zobrazí jedna z nasledujúcich chýb a inštalácia skončí:

 • Chyba 1402: Nebolo možné otvoriť kľúč [názov kľúča].
 • Chyba 1406: Nepodarilo sa zapísať hodnotu Folders do kľúča [názov kľúča]


VYSKÚŠAJTE NAJSKÔR TOTO

Odstráňte všetky predchádzajúce verzie aplikácie Acrobat alebo Reader a následne vykonajte preinštalovanie

Spoločnosť Adobe nepodporuje viaceré verzie aplikácie Acrobat alebo Reader v jednom zariadení. Aplikácie Acrobat a Reader spolupracujú s mnohými produktmi, a preto môžu súčasne nainštalované viaceré verzie viesť ku konfliktom a chybám softvéru. Spoločnosť Adobe navyše neodporúča nainštalovať do jedného zariadenia aplikácie Acrobat a Reader. Na vykonanie týchto krokov musíte mať oprávnenia správcu. Ďalšie informácie o oprávneniach správcu nájdete v dokumentácii k systému Windows alebo vám ich poskytne spoločnosť Microsoft.

 1. V závislosti od vašej verzie systému Windows vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • (Windows 7) Kliknite na položky Štart > Ovládací panel > Programy > Programy a súčasti.
  • (Windows Vista) Kliknite na položky Štart > Ovládací panel > Programy > Programy a súčasti.
  • (Windows XP) Vyberte položky Štart > Ovládací panel a dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.
 1. Vyberte aplikáciu Acrobat alebo Reader a kliknite na možnosť jej odstránenia alebo odinštalovania.
 2. Zopakujte tento postup pre všetky nainštalované verzie aplikácie.
 3. Reštartujte počítač a znova nainštalujte aplikáciu Acrobat alebo Reader.

  Poznámka: Ak používate aplikáciu Acrobat, znova ju nainštalujte z disku aplikácie Acrobat alebo ju prevezmite z lokality adobe.com. Ak používate aplikáciu Reader, prevezmite ju z centra preberania produktov Reader. Ak inštaláciu vykonávate v systéme Vista, kliknite pravým tlačidlom myši na inštalátor aplikácie Acrobat alebo Reader a vyberte možnosť Spustiť ako správca.

Nasledujúca ukážka zobrazuje odinštalovanie aplikácie Acrobat alebo Reader v systéme Windows XP.

 

Ďalšie riešenia  

 1. (Pokročilé) Obnovte predvolené nastavenia povolení v databáze Registry

Upozornenie: Databáza Registry obsahuje informácie týkajúce sa systému, ktoré sú pre váš počítač a aplikácie kritické. Pred upravovaním databázy Registry vytvorte jej záložnú kópiu. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy spôsobené nesprávnou úpravou databázy Registry. Spoločnosť Adobe dôrazne odporúča, aby ste si precvičili úpravu systémových súborov, skôr ako budete upravovať databázu Registry. Informácie o Editore databázy Registry systému Windows nájdete v dokumentácii k systému Windows, prípadne vám ich poskytne technická podpora spoločnosti Microsoft.

Tieto kroky vykonajte počas inštalácie aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader. Správcovia je predvolená miestna administratívna skupina v systéme Windows.

Windows Vista a Windows 7

 1. Zapíšte si cestu ku kľúču v chybovom hlásení a inštaláciu nechajte spustenú. Príklad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa v ponuke Štart zadajte text regedit a stlačte kláves Enter. Otvorí sa Editor databázy Registry.
 3. Zálohujte aktuálny súbor databázy Registry:
  1. V dialógovom okne Editora databázy Registry vyberte položky Súbor > Exportovať.
  2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie.
  3. Ako rozsah exportu vyberte Všetko.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zatvorte Editor databázy Registry.
 4. Prejdite na kľúč nadradený kľúču uvedenému v chybovom hlásení. Napríklad v prípade kľúča HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler otvorte (dvakrát kliknite) kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Poznámka: V závislosti od cesty v chybovom hlásení sa tento postup môže mierne líšiť. 

 5.  Kliknite pravým tlačidlom myši na nadradený kľúč (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf) a vyberte položku Povolenia.
 6. Vyberte skupinu Správcovia a skontrolujte, či je v stĺpci Povoliť vybratá možnosť Úplný prístup.
 7. Vyberte skupinu SYSTÉM a skontrolujte, či je v stĺpci Povoliť vybratá možnosť Úplný prístup.
 8. V dialógovom okne Povolenia kliknite na tlačidlo Spresniť.

 9. Kliknite na kartu Vlastník, vyberte skupinu Správcovia a potom možnosť Nahradiť vlastníka podriadených kontajnerov a objektov a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak skupina Správcovia nie je dostupná, vyberte aktuálne konto správcu.

 10. Kliknite na kartu Povolenia a vyberte možnosť Nahradiť položky povolení pre všetky podradené objekty.

 11. V dialógovom okne Rozšírené nastavenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo OK. Systém Windows nastaví povolenia pre všetky podradené objekty podľa nadradeného objektu.
 12. Minimalizujte Editor databázy Registry a kliknite na tlačidlo Znova.

  • Ak sa znova vyskytne chyba pri rovnakom kľúči, prejdite na riešenie 2.
  • Ak sa vyskytne chyba pri inom kľúči databázy Registry, zopakujte kroky 4 – 11 s použitím nového kľúča databázy Registry uvedeného v chybovom hlásení. Databázu Registry nemusíte znova zálohovať.  
  • Ak sa nevyskytne chyba, dokončite inštaláciu aplikácie Acrobat alebo Reader podľa pokynov na obrazovke. Ukončite Editor databázy Registry.

Windows XP

 1. Zapíšte si cestu ku kľúču v chybovom hlásení a inštaláciu nechajte spustenú. Príklad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Vyberte položky Štart > Spustiť, do textového poľa Otvoriť v dialógovom okne Spustiť zadajte text regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zálohujte aktuálny súbor databázy Registry:
  1. V dialógovom okne Editora databázy Registry vyberte položky Súbor > Exportovať.
  2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie.
  3. Ako rozsah exportu vyberte Všetko.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zatvorte Editor databázy Registry.
 4. Prejdite na kľúč nadradený kľúču uvedenému v chybovom hlásení. Napríklad v prípade kľúča HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler otvorte (dvakrát kliknite) kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Poznámka: V závislosti od cesty v chybovom hlásení sa tento postup môže mierne líšiť.

 5.  Kliknite pravým tlačidlom myši na nadradený kľúč (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf) a vyberte položku Povolenia.
 6. Vyberte skupinu Správcovia a skontrolujte, či je v stĺpci Povoliť vybratá možnosť Úplný prístup.
 7. Vyberte skupinu SYSTÉM a skontrolujte, či je v stĺpci Povoliť vybratá možnosť Úplný prístup.
 8. V dialógovom okne Povolenia kliknite na tlačidlo Spresniť.

 9. Kliknite na kartu Vlastník, vyberte skupinu Správcovia a potom možnosť Nahradiť vlastníka podriadených kontajnerov a objektov a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak skupina Správcovia nie je dostupná, vyberte aktuálne konto správcu.

 10. Kliknite na kartu Povolenia a vyberte možnosť Nahradiť položky povolení pre všetky podradené objekty.

 11. V dialógovom okne Rozšírené nastavenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo OK. Systém Windows nastaví povolenia pre všetky podradené objekty podľa nadradeného objektu.
 12. Minimalizujte Editor databázy Registry a kliknite na tlačidlo Znova.
  • Ak sa znova vyskytne chyba pri rovnakom kľúči, prejdite na riešenie 2.
  • Ak sa vyskytne chyba pri inom kľúči databázy Registry, zopakujte kroky 4 – 11 s použitím nového kľúča databázy Registry uvedeného v chybovom hlásení. Databázu Registry nemusíte znova zálohovať.  
  • Ak sa nevyskytne chyba, dokončite inštaláciu aplikácie Acrobat alebo Reader podľa pokynov na obrazovke. Ukončite Editor databázy Registry.


 Windows 2000

 1. Zapíšte si cestu ku kľúču uvedenému v chybovom hlásení. Príklad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Vyberte položky Štart > Spustiť, v dialógovom okne Spustiť zadajte text regedt32 a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zálohujte aktuálny súbor databázy Registry:
  1. V dialógovom okne Editora databázy Registry vyberte položky Súbor > Exportovať.
  2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie.
  3. Ako rozsah exportu vyberte Všetko.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zatvorte Editor databázy Registry.
 4. Vyberte položky Štart > Spustiť, v dialógovom okne Spustiť zadajte text regedt32 a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Prejdite na kľúč nadradený kľúču uvedenému v chybovom hlásení. Napríklad v prípade kľúča HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler vyberte položky Okno > HKEY_LOCAL_MACHINE a potom otvorte (dvojitým kliknutím) kľúč SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Poznámka: V závislosti od cesty v chybovom hlásení sa tento postup môže mierne líšiť.

 6. Vyberte nadradený kľúč (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf) a potom ponuku Zabezpečenie > položku Povolenia.
 7. Vyberte skupinu Správcovia a skontrolujte, či je v stĺpci Povoliť vybratá možnosť Úplný prístup.
 8. Vyberte skupinu SYSTÉM a skontrolujte, či je v stĺpci Povoliť vybratá možnosť Úplný prístup.
 9. V dialógovom okne Povolenia kliknite na tlačidlo Spresniť.

 10. Kliknite na kartu Vlastník, vyberte skupinu Správcovia a potom možnosť Nahradiť vlastníka podriadených kontajnerov a objektov.

Poznámka: Ak skupina Správcovia nie je dostupná, vyberte aktuálne konto správcu.

 1. Kliknite na kartu Povolenia a začiarknite políčko Nahradiť položky povolení pre všetky podradené objekty.

 2. V dialógovom okne Povolenia kliknite na tlačidlo OK. Systém Windows nastaví povolenia pre všetky podradené objekty podľa nadradeného objektu. Vo všetkých výzvach kliknite na tlačidlo Áno.
 3. Minimalizujte Editor databázy Registry a kliknite na tlačidlo Znova.
  • Ak sa znova vyskytne chyba pri rovnakom kľúči, prejdite na riešenie 2.
  • Ak sa vyskytne chyba pri inom kľúči databázy Registry, zopakujte kroky 4 – 11 s použitím nového kľúča databázy Registry uvedeného v chybovom hlásení. Databázu Registry nemusíte znova zálohovať.
  • Ak sa nevyskytne chyba, dokončite inštaláciu aplikácie Acrobat alebo Reader podľa pokynov na obrazovke. Ukončite Editor databázy Registry.

Ak aplikácia Acrobat stále zobrazuje chybové hlásenie, môžete preveriť povolenia pre daný kľúč databázy Registry. Ak je kľúč poškodený, niekedy môžete premenovaním kľúča umožniť inštalátoru, aby kľúč znova vytvoril a nastavil predvolené povolenia. Ak nemôžete zmeniť povolenia ani premenovať daný kľúč, požiadajte o pomoc spoločnosť Microsoft alebo predajcu hardvéru.  

2. Odstráňte spyware

Poznámka: Spoločnosť Adobe poskytuje tieto informácie iba ako pomoc. Technická podpora spoločnosti Adobe nepodporuje aplikácie tretích strán. Pred inštaláciou sa odporúča prečítať si poznámky k vydaniu pre tieto aplikácie.

Vyhľadajte tieto programy s nástrojom na ochranu proti spyware, napríklad Ad-Aware, ktorý je dostupný na lokalite www.lavasoftusa.com.

3. Preverte výskyt vírusov v systéme

Pomocou aktuálneho antivírusového softvéru, ako je napríklad McAfee VirusScan, preverte výskyt vírusov v systéme. Uistite sa, že máte najnovšie definície vírusov pre antivírusový softvér, ktorý používate. Pokyny nájdete v dokumentácii k antivírusovému softvéru.

4. Vypnite aplikáciu Webroot Spy Sweeper

Ďalšie informácie alebo pomoc s vypnutím aplikácie Spy Sweeper vám poskytne spoločnosť Webroot Corporation. Technická podpora spoločnosti Adobe nepodporuje aplikácie tretích strán.

5.  Vypnite aplikáciu McAfee VirusScan 8.5 Access Protection

O tomto softvéri od spoločnosti McAfee je známe, že pri inštalácii aplikácie Acrobat alebo Reader spôsobuje chyby 1406. Ďalšie informácie alebo pomoc pri dočasnom vypnutí aplikácie McAfee VirusScan 8.5 Access Protection nájdete v nasledujúcom článku v databáze poznatkov spoločnosti McAfee:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB52204

6. Navštívte fóra

Ak chcete zistiť, či majú aj ostatní používatelia podobné problémy, navštívte fórum aplikácie Acrobat alebo Reader, prípadne fórum Deployment & Installation forum na lokalite AcrobatUsers.com. Ak tam váš problém nie je uvedený, zverejnite ho na fórach, kde dostanete pri jeho riešení interaktívnu pomoc. V príspevku na fóre uveďte svoj operačný systém a číslo verzie svojho produktu.

Ďalšie informácie

Chyba 1402 sa vyskytne, keď Inštalátor systému Windows nedokáže prečítať určitý kľúč databázy Registry. Inštalácia môže zlyhať, pretože inštalátor aplikácie Acrobat alebo Reader sa pokúsi vyčistiť kľúče databázy Registry predchádzajúcich verzií aplikácie Acrobat alebo Reader. Toto vyčistenie je potrebné na to, aby sa zabránilo konfliktom s doplnkami aplikácie Acrobat alebo Reader a doplnkami pre softvér tretích strán.

Chyba 1406 sa vyskytne, keď inštalátor nedokáže úspešne zapísať kľúč databázy Registry potrebný pre inštaláciu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?