Chyba 1722 počas inštalácie/aktualizácie programu Acrobat DC/Acrobat Reader DC v systéme Windows

Problém

Ak inštalujete alebo aktualizujete program Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC pomocou ktorejkoľvek z nasledujúcich metód:

 • Pomocou možnosti Pomocník > Aktualizácie
 • Inštalácia pomocou počítačovej aplikácie Creative Cloud
 • Prevezmite aktualizáciu manuálne a spustite inštaláciu

Inštalácia zlyhala s nasledovným chybovým hlásením:

„Chyba 1722. S balíkom inštalačného programu Windows sa vyskytol problém. Chod programu v rámci nastavenia sa nedokončil podľa očakávania.Obráťte sa na náš tím podpory zákazníkom alebo na dodávateľa balíku. Akcia InstallWebResources, umiestnenie: <Product Install Path>\AcroCEF\RdrServicesUpdater.exe“.

Chyba pri zadaní možnosti Pomocník > Aktualizácie

    Acrobat DC

Pomocou možnosti Pomocník > Aktualizácie v Acrobat DC

    Acrobat Reader DC

Chyba pri inštalácii programu Acrobat DC pomocou počítačovej aplikácie Creative Cloud

Chyba pri manuálnom prevzatí inštalačného programu a aktualizácii

    Acrobat DC

Súbor Acrobat_DC_Web_WWMUI.exe prevzatý zo stránok podpory

    Acrobat Reader DC

Súbor AcroRdrxxxxxxxxxx.exe prevzatý z lokality ftp.adobe.com

Chyba pri manuálnom prevzatí Acrobat Reader DC z centra preberania produktov Reader (https://get.adobe.com/reader)

Inštalácia z centra preberania produktov Acrobat Reader

Chyba pri preberaní z centra preberania produktov Acrobat Reader

Riešenie

Chyba sa zobrazuje v dôsledku chýbajúcej aktualizácie pre aplikáciu Universal C Runtime v systéme Windows. Inštalácia aktualizácie pomocou jedného z týchto krokov:

Riešenie 1

Prevezmite aktualizáciu manuálne z Centra sťahovania softvéru Microsoft.
Po nainštalovaní požadovanej aktualizácie skúste zopakovať inštaláciu Acrobat DC/Acrobat Reader DC.

Poznámka:

Aby táto aktualizácia prebehla, musíte mať balík Service Pack 1 (SP 1) pre Windows 7 alebo jeho vyššiu verziu.

Riešenie 2

Ak chcete aktualizovať operačný systém automaticky, aktualizujte systém Windows.
Po nainštalovaní všetkých dostupných aktualizácií systému Windows skúste znova nainštalovať program Acrobat DC/Acrobat Reader DC.

Riešenie 3

 1. Prevezmite balíky Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 z Centra sťahovania softvéru Microsoft.

 2. Ak ste na 64-bitovom zariadení, prejdite do priečinka C:\Windows\SysWOW64\, na 32-bitovom zariadení prejdite do priečinka C:\Windows\System32.

  Poznámka: Ak sa na vašom zariadení nachádza priečinok C:\Windows\SysWOW64, používate 64-bitové zariadenie.

 3. Vyhľadajte súbory msvcr120.dllmsvcp120.dll,, a premenujte ich.
  Súbory nevymažte. V prípade, že sa balík Visual C++ redistributable (vcredist_x86.exe) nenainštaluje, môžete súbory opäť premenovať.

 4. Dvojitým kliknutím prevezmite balík Visual C++ redistributable Visual (vcredist_x86.exe) a nainštalujte ho. Po dokončení inštalácie skontrolujte, či sú súbory msvcr120.dll msvcp120.dll opäť nainštalované. Po tejto kontrole môžete súbory, ktoré ste premenovali v kroku 3, odstrániť.
  Nevymažte najnovšie nainštalované súbory msvcr120.dllmsvcp120.dll .

 5. Nainštalujte Acrobat DC/Acrobat Reader DC.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu