Chyba: nesprávny parameter pri vytváraní súboru PDF pomocou príkazu skenera v Acrobat

Po vytvorení súboru PDF pomocou príkazu PDF zo skenera v nástroji Acrobat sa zobrazí chyba „Zlý parameter“ a k vytvoreniu súboru PDF nedôjde. 

Riešenie

V dialógovom okne prednastavení konfigurácie zvoľte skener, ktorý je pripojený k vášmu počítaču. Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

  1. Prejdite do ponuky súbora vyberte možnosťVytvoriť > PDF zo skenera > Konfigurácia prednastavených hodnôt.

  2. V dialógovom okne prednastavení konfigurácie kliknite na vyskakovaciu ponuku v pravom poli skenera a zvoľte si skener, ktorý je pripojený k vášmu počítaču.

  3. Kliknite na tlačidlo OKa vyberte možnosťVytvoriť > PDF zo skenera.

Poznámka: Niektoré staršie skenery nepodporujú prednastavené hodnoty. V prípade, že označíte nepodporovaný skener, zobrazí sa hlásenie „Tento skener nepodporuje prednastavené hodnoty“.

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online