Oprava chyby OCR: nepodarilo sa uskutočniť rozpoznávanie v aplikácii Acrobat

Problém

Keď spustíte príkaz Rozpoznať text s použitím OCR, aplikácia Adobe Acrobat zobrazí nasledujúcu chybu:

Aplikácia Acrobat nemohla na tejto strane vykonať rozpoznávanie (OCR) z tohto dôvodu: Táto strana obsahuje vykresľovaný text.

Riešenia

Vykonajte jeden alebo viac z týchto úkonov:

Riešenie 1: Získajte verziu dokumentu, ktorá neobsahuje vykresľovaný (upraviteľný) text.

Toto hlásenie sa zobrazí, ak dokument PDF obsahuje upraviteľný text. Získajte kópiu dokumentu, ktorá neobsahuje upraviteľný text.

Riešenie 2: Preveďte dokument PDF do formátu TIFF a späť a potom znova spustite optické rozpoznávanie znakov (OCR).

Prevod dokumentu PDF do formátu TIFF:

  1. V aplikácii Acrobat otvorte dokument PDF a vyberte položky Súbor > Uložiť ako.
  2. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte TIFF (*.tif, *.tiff) v dialógovom okne Uložiť ako typ (Windows) alebo Formát (macOS). Vyberte umiestnenie a následne vyberte možnosť Uložiť. Aplikácia Acrobat uloží každú stranu dokumentu PDF ako samostatný, sekvenčne očíslovaný súbor TIFF.

  3. Každý súbor TIFF otvorte v aplikácii Acrobat a spustite príkaz Rozpoznať text s použitím OCR.
  1. Otvorte aplikáciu Acrobat a vyberte položky Súbor > Vytvoriť PDF > Z viacerých súborov.

  2. Vyberte možnosť Prehľadávať (Windows) alebo Vybrať (macOS) a vyberte a pridajte jednotlivé súbory PDF. Usporiadajte súbory tak, ako ich chcete zobraziť v novom PDF.

  3. Vyberte OK.

Ďalšie informácie

OCR (optické rozpoznávanie znakov) je proces, pri ktorom aplikácia Acrobat preskúma pixely obrázka textu. Rozpozná jednotlivé znaky a zmení ich na upraviteľný text. Počas optického rozpoznávania znakov porovnáva aplikácia Acrobat tvary symbolov a hrúbky čiar s písmami nainštalovanými v systéme. Vykresľovaný text je upraviteľný text v súbore PDF. Aplikácia Acrobat nemôže vykonať optické rozpoznávanie znakov v dokumente, ktorý obsahuje vykresľovaný text. Ďalšie informácie o optickom rozpoznávaní znakov (OCR) nájdete v Úplnom pomocníkovi aplikácie Acrobat.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu