Aplikácia Acrobat nemôže spustiť OCR z dôvodu vykresľovaného textu na strane

OCR (optické rozpoznávanie znakov) je proces, pri ktorom aplikácia Acrobat preskúma pixely obrázka textu. Rozpozná jednotlivé znaky a zmení ich na upraviteľný text. Počas optického rozpoznávania znakov porovnáva aplikácia Acrobat tvary symbolov a hrúbky čiar s písmami nainštalovanými v systéme. Vykresľovaný text je upraviteľný text v súbore PDF. Aplikácia Acrobat nemôže vykonať optické rozpoznávanie znakov v dokumente, ktorý obsahuje vykresľovaný text.

Problém: Program Acrobat nemôže spustiť OCR, pretože stránka obsahuje vykresľovaný text

Keď otvoríte súbor PDF a vyberiete možnosť Rozpoznávanie textu z nástroja Skenovanie & OCR, aplikácia Acrobat vráti nasledujúcu chybu: „Aplikácia Acrobat nedokázala uskutočniť rozpoznávanie (OCR) na tejto stránke, pretože: Táto stránka obsahuje vykresľovaný text“.

Riešenie č. 1: Spustite OCR na dokumente, ktorý nemá vykresľovaný text

Toto hlásenie sa zobrazí, ak dokument PDF obsahuje upraviteľný text. Získajte kópiu dokumentu, ktorá neobsahuje upraviteľný text a potom spustite OCR.

Riešenie č. 2: Preveďte dokument PDF do formátu TIFF a potom znova do formátu PDF

  1. Otvorte PDF v aplikácii Acrobat a vyberte hamburgerovú ponuku   (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > Uložiť ako.

  2. V dialógovom okne Uložiť ako PDF vyberte z rozbaľovacej ponuky Previesť do možnosť TIFF (*.tif, *.TIFF). Vyberte umiestnenie a následne vyberte možnosť Uložiť. Aplikácia Acrobat uloží každú stranu dokumentu PDF ako samostatný, sekvenčne očíslovaný súbor TIFF.

  3. Otvorte každý súbor TIFF v aplikácii Acrobat a vyberte položku Rozpoznať text z nástroja Skenovať a OCR.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?