Počas otvárania súboru PDF sa vyskytla chyba kresby

Problém

Pri otváraní súboru PDF sa v programe Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader zobrazí hlásenie „Vyskytla sa chyba kresby“.

Táto chyba sa vyskytuje, ak je vnútorná štruktúra súboru PDF nesprávna, čo bráni aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader v správnom zobrazení.

(V nemčine je táto chyba „Es ist ein Grafikfehler aufgetreten.“)

Riešenie

Znova vytvorte súbor PDF. Ak súbor PDF generujete cez aplikáciu alebo doplnok tretej strany (napríklad iText), uistite sa, že máte najnovšiu verziu.

Ďalšie informácie

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online