Chyba pri prístupe k obsahu pomocníka online v aplikácii Acrobat X

Problém

Keď prejdete do pomocníka v aplikácii Adobe Acrobat X, zobrazí sa táto chyba: 

„Nie je možné zobraziť obsah pomocníka online. Overte, či je možné spustiť prehľadávač a využívať prístup na internet.“

Riešenia

Riešenie 1: Sprístupnite obsah pomocníka offline.

  1. Nainštalujte si Adobe Community Help Client (CHC) z adresy  http://www.adobe.com/sk/support/chc/chc-5i/en_US/AdobeHelp.air.

  2. Vyberte položky Štart > Programy > Pomocník Adobe.
  3. V klientovi pomocníka CHC otvorte dialógové okno Predvoľby.
  4. Na table Predvoľby prevzatia vyberte Adobe Reader X.
  5. Na table Miestny obsah vyberte možnosť Pomocou aplikácie Adobe Reader X v časti Prevziať/Aktualizovať.
  6. Pri inštalácii obsahu pomocníka offline postupujte podľa pokynov v dokumente Deaktivácia prístupu na internet z klienta CS5 Community Help Client pre správcov systému (cpsdi_84992).

CHC po počiatočnej inštalácii najprv aktualizuje súbory helpcfg. Klienta CHC jeden alebo dvakrát zatvorte a reštartujte, aby možnosť prevzatia pomocníka aplikácie Acrobat/Reader X začala fungovať.

Riešenie 2: Prejdite do pomocníka online priamo v prehľadávači.

Prejdite na adresu http://help.adobe.com/en_US/acrobat/pro/using/index.html. Časť „en_US“ v odkaze vás vezme na anglický súbor pomocníka. Ak chcete prejsť na inú jazykovú verziu pomocníka, nahraďte toto označenie označením požadovaného jazyka. Ak chcete napríklad prejsť na slovenskú verziu pomocníka, vymeňte en_US za sk-SK (http://help.adobe.com/sk_SK/acrobat/pro/using/index.html).

Zoznam dostupných jazykových verzií nájdete v priečinku C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\HelpCfg. Názvy priečinkov v priečinku HelpCfg sú názvy jazykových verzií.

Riešenie 3: Prevezmite si PDF verziu pomocníka.

Prevezmite si PDF verziu pomocníka na adrese http://help.adobe.com/en_US/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf

Spôsob, ako získať iné jazykové verzie tohto PDF, je uvedený vyššie. Ak chcete napríklad prejsť na slovenskú verziu pomocníka, nahraďte en_US za sk-SK (http://help.adobe.com/sk_SK/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf).

Riešenie 4: Iba Windows – oprava databázy Registry (pre verziu 10.1.4).

Vykonajte aktualizáciu na Acrobat/Reader 10.1.4 a vytvorte nižšie uvedené položky databázy Registry. Po aktivácii databázy Registry bude Acrobat/Reader nútený otvoriť predvolenú stránku pomocníka v systémovom prehľadávači, keď sa mu nepodarí dostať na server pomocníka Adobe. Ak bude napríklad internetový prístup aplikácie Acrobat/Reader zablokovaný proxy serverom, otvorí predvolenú stránku pomocníka v systémovom prehľadávači (ktorý by mohol mať nastavenie proxy a má prístup na internet). Nezobrazí sa správa o chybe siete. Nevýhodou je to, že aplikácia Acrobat/Reader už nemôže zobrazovať správu o chybe siete. Má obmedzenie pri zisťovaní, či je prístup na internet zablokovaný serverom proxy alebo z dôvodu skutočného problému so sieťou. Ak ide o skutočný problém siete (napríklad odpojenie kábla), prehľadávač zobrazí chybu HTTP 404.

 

Acrobat.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState] 
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001

Reader.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]         
"3179427"=dword:00000001

Ďalšie informácie

Aplikácia Acrobat X používa na zobrazovanie pomocníka nového klienta pomocníka. Ak sa tomuto klientovi zabráni kontrola online, zobrazí chybu.

Klienta pomocníka môže zablokovať overovací server proxy. Klient pomocníka nie je v súčasnosti kompatibilný s overovacími servermi proxy.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu