Varovanie o zistenej existujúcej verzii pri inštalácii Acrobat DC

Pri inštalácii Acrobat DC sa vám zobrazí dialógové okno s varovaním „Zistená existujúca verzia“

Toto dialógové okno s varovaním sa zobrazí za týchto podmienok:

1. Máte už nainštalovanú predchádzajúcu verziu aplikácie Acrobat

2. Prevzali ste si a nainštalovali aplikáciu Acrobat z

- https://acrobat.adobe.com/us/en/free-trial-download.html

- https://cloud.acrobat.com/sk/acrobat

 

Ak si chcete ponechať staršiu verziu Acrobat nainštalovanú spolu s DC, potom môžete „Zrušiť označenie“ voľby „Odstrániť staršiu verziu“.

Inštalácia aplikácie Acrobat DC prostredníctvom počítačovej aplikácie Creative Cloud

Pri verzii 2.3.0.151, ktorá bola vydaná 24. 9. 2015, sa prevzatie a inštalácia aplikácie Acrobat DC rozšírili o podporu už nainštalovaných verzií aplikácií Acrobat.

Do jesenného vydania aplikácie Acrobat DC sme zahrnuli funkciu, ktorá v prípade potreby umožní opravu predchádzajúcej verzie Acrobat 10 alebo 11 (permanentné).


Aktualizácia aplikácie Acrobat DC

Pri aktualizácii aplikácie Acrobat DC si môžete vybrať možnosť ponechať si predchádzajúce verzie aplikácie Acrobat nainštalované vo svojom systéme.
Nie všetky predchádzajúce verzie aplikácie Acrobat však môžu spoločne existovať s aplikáciou Acrobat DC. V prípade, že máte vo svojom systéme verziu aplikácie Acrobat, ktorá sa nemôže ponechať pri aktualizácii na verziu Acrobat DC, potom sa vám zobrazí jedno z týchto hlásení:

Vyberte voľbu „Preskočiť a pokračovať“ a pokračujte v aktualizácii iných aplikácií alebo „OK“, pokiaľ ste iba aktualizovali aplikáciu Acrobat. Odinštalujte predchádzajúcu verziu aplikácie Acrobat zo svojho systému a následne nainštalujte aplikáciu Acrobat Pro DC.

Vyberte voľbu „Preskočiť a pokračovať“ a pokračujte v aktualizácii iných aplikácií alebo „OK“, pokiaľ ste iba aktualizovali aplikáciu Acrobat. Buď odinštalujte predchádzajúcu verziu aplikácie Acrobat zo svojho systému, alebo zvoľte Späť a na inštaláciu aplikácie Acrobat DC vyberte v časti Rozšírené možnosti voľbu „Odstrániť staré verzie“.

 

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu