Opätovná serializácia aplikácie Acrobat pomocou nástroja Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition

Aplikáciu Acrobat opätovne serializujte iným sériovým číslom pomocou nástroja Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition.

Príslušné produkty

 • Acrobat
 • Acrobat 2020
 • Acrobat 2017

Návod

Na opätovnú serializáciu aplikácie Acrobat iným sériovým číslom pomocou nástroja Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition postupujte podľa nasledovného návodu:

 1. Prevezmite nástroj Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition:

  Windows:
  Prevezmite súbor ZIP a extrahujte súbor Adobe_Provisioning_Toolkit_10_0_ALL.exe.

  Mac:
  Prevezmite súbor ZIP a extrahujte súbor Adobe_Provisioning_Toolkit_10_0_ALL.dmg.

 2. Otvorte príkazový riadok (Windows) alebo Terminál (Mac) ako správca a prejdite na umiestnenie daného nástroja.

 3. Súbor prov.xml vytvorte pomocou nového sériového kľúča. Spustite nasledujúci príkaz s oprávneniami správcu v príkazovom riadku (Windows) alebo v aplikácii Terminál (Mac):

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=<nové sériové číslo> --leid=<Acrobat LEID> --regsuppress=ss --eulasuppress  [--provfile=<Absolútna cesta k súboru prov.xml>]

 4. Existujúci sériový kľúč deserializujte pomocou nasledujúceho príkazu:
  adobe_prtk --tool=UnSerialize --leid=<LEID>  --deactivate --force [–removeSWTag]

  Poznámka:

  Návratový kód pre tento príkaz môže byť 0 alebo 29.

  • Návratový kód 0  – licencia sa úspešne deaktivovala.
  • Návratový kód 29 – licencia už je v počítači deaktivovaná. Ak používateľ aplikáciu Acrobat spustí po dátume platnosti sériového čísla, príslušná licencia sa z počítača odstráni.
 5. Návod na opätovnú serializáciu aplikácie Acrobat pomocou vytvoreného súboru prov.xml. Použite nasledovný príkaz:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize  [--provfile=<Absolútna cesta k súboru prov.xml>] --stream

Identifikátory licencie Acrobat

Produkt

Windows

Mac

Acrobat (sériové číslo ETLA) –
je možné použiť len v prípade príkazu deserializácie

V7{}AcrobatETLA-12-Win-GM

V7{}AcrobatETLA-12-Mac-GM

Acrobat (sériový kľúč ETLA)

V7{}AcrobatCont-12-Win-GM

V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM

Acrobat Classic 2020

V7{}AcrobatESR-20-Win-GM

V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM

Acrobat Classic 2017

V7{}AcrobatESR-17-Win-GM

V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM

Acrobat Classic 2015

V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM

Ďalšie informácie nájdete v článku Identifikátory licencie (LEID).

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online