Identifikácia produktu a jeho verzie pre aplikáciu Acrobat a Reader DC

Máte aplikáciu Acrobat DC alebo Reader DC?

Názov produktu je vždy zobrazený v ľavom hornom rohu okna aplikácie alebo panela s ponukou.

Ak je otvorený súbor, vidíte názov súboru a za ním názov produktu. Ak nie je otvorený žiadny súbor, vidíte len názov produktu.

Acrobat Reader DC

Acrobat Pro DC

Názov produktu je zobrazený v ľavom hornom rohu panela ponuky Mac, či už je súbor otvorený alebo nie.

Adobe Reader

Acrobat Pro

Identifikácia zápisu a verzie aplikácie Acrobat alebo Reader DC

  • Acrobat DC: Vyberte ponuku Pomocník > Čo je Adobe Acrobat Pro DC. V kontextovom okne sa zobrazuje názov produktu reťazec priradenej verzie a hlásenie o autorských právach.
Acrobat DC (Trvalý)

Acrobat DC (Klasický)

  • Acrobat Reader DC: Vyberte ponuku Po > Čo je Adobe Acrobat Reader DC. V kontextovom okne sa zobrazuje názov produktu reťazec priradenej verzie a hlásenie o autorských právach.
Acrobat Reader DC (Trvalý)

Acrobat Reader DC (Klasický)

  • Acrobat Pro DC: Vyberte ponuku Acrobat Pro > Čo je Adobe Acrobat Pro DC. V kontextovom okne sa zobrazuje názov produktu reťazec priradenej verzie a hlásenie o autorských právach.
Acrobat Reader DC (Trvalý)

Acrobat Reader DC (Klasický)

  • Acrobat Reader DC: Vyberte ponuku Acrobat Reader > Čo je Adobe Acrobat Reader DC. V kontextovom okne sa zobrazuje názov produktu reťazec priradenej verzie a hlásenie o autorských právach.
Acrobat Reader DC (Trvalý)

Acrobat Reader DC (Klasický)

Ako čítať reťazec verzie

Reťazec verzie zvyčajne obsahuje rok vydania, ID zostavenia a ID zápisu.

Čítanie verzie produktu

A

Rok vydania

B

Interné číslo zostavenia

C

ID zápisu: Prvé dve číslice označujú ID, ktoré predstavuje názov zápisu; "20 predstavuje Trvalý zápis a "30 predstavuje Klasický zápis.

D

Interné číslo zostavenia

Zápisy produktu Adobe Document Cloud

Rad produktov Acrobat DC uvádza dva zápisy pre aplikácie Acrobat aj Reader, čo sú rozličné produkty:

  • Trvalý: Tento zápis poskytuje nástroje založené na službe, ako aj nové funkcie, vylepšenia zabezpečenia a platformy a opravy chýb ako súčasť častých (a najčastejších) aktualizácií na pozadí. Postupom času je frekvencia aktualizácií Trvalého zápisu častejšia než pri Klasickom zápise. Zákazníci s programom Klasickej licencie nemajú prístup k tomuto zápisu aplikácie Acrobat.
  • Klasický: Tento zápis je podobný ako model 10.x-11.x a neposkytuje nové funkcie v aktualizáciách. Bezplatné služby sú k dispozícii, ale sú voliteľné. Podobne ako pri predošlých vydaniach sa so štvrťročnou frekvenciou dodávajú vylepšenia zabezpečenia a platformy, ako aj opravy chýb.

Ďalšie informácie nájdete v Dokumente k zápisom produktov Cloud.

Ktorý produkt Acrobat DC je pre mňa vhodný – Reader, Acrobat Standard alebo Acrobat Pro?

Pozrite si Porovnanie produktov Acrobat DC a zistite, ktorý produkt je pre vás najlepší.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu