Problém

Počnúc aktualizáciou z marca 2017 programu Office 2016 Click-to-Run edition (office 365), Microsoft zmenil predvolené správanie, ktoré neumožňuje vloženie objektov COM do dokumentov balíka Office. Kvôli tejto zmene, funkcionalita Vložiť média pásu s nástrojmi programu Acrobat PDFMaker prestala pracovať v Microsoft Word a PowerPoint.

Riešenie

Funkcionalitu môžete povoliť vytvorením položiek v databáze Registry pre objekt Shockwave Flash, ako je to uvedené článku pomoci spoločnosti Microsoft - https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4058123/security-settings-for-com-objects-in-office.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online