Oprava prerušenej inštalácie aplikácie Acrobat 9 alebo Reader 9sst

Tento dokument vám môže pomôcť vyriešiť problémy spôsobujúce prerušenie činnosti inštalátora aplikácií Adobe Acrobat a Adobe Reader. Tieto problémy sa môžu prejavovať mnohými spôsobmi vrátane (ale nie výhradne) zamrznutého kurzora alebo obrazovky, prípadne zobrazenia chyby.

Poznámka: Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky riešenia v tomto dokumente sa týkajú aplikácií Acrobat a Adobe Reader. 

Inštaláciu aplikácie môžu prerušiť rôzne faktory vrátane funkcie automatického prehrávania, nesprávnych údajov v databáze Registry systému Windows a problémov s hardvérom. Ak chcete tento dokument využiť v najväčšej možnej miere, jednotlivé úlohy vykonajte v uvedenom poradí. Zaznamenávajte si úlohy, ktoré ste vykonali, ako aj ich výsledky vrátane chýb alebo problematického správania. V prípade potreby môže tieto informácie využiť technická podpora spoločnosti Adobe, aby vám mohla lepšie pomôcť.

Poznámka: Tento dokument sa nevenuje problémom súvisiacim so sériovými číslami. V prípade takýchto problémov kontaktujte služby zákazníkom spoločnosti Adobe – v USA: (800) 833-6687, v Spojenom kráľovstve: 0207 365 0733. Ak ste z inej krajiny, navštívte lokalitu Adobe.com a pomocou prepojenia v hornej časti stránky vyberte svoju krajinu.

Prvotné riešenie problémov

Tieto úlohy vám môžu pomôcť vyriešiť najbežnejšie problémy s inštaláciou. Pred vykonaním ktorejkoľvek z týchto úloh si zálohujte všetky osobné súbory. V prípade výskytu systémovej chyby vždy reštartujte počítač, aby sa obnovila jeho pamäť. Ak budete pokračovať v práci bez reštartovania počítača, problém sa tým môže zhoršiť.

1. Uistite sa, že systém spĺňa systémové požiadavky pre daný produkt.

Adobe Reader 9

 • Procesor s frekvenciou 1,3 GHz alebo vyššou
 • Microsoft Windows XP Home, Professional alebo Tablet PC Edition s balíkom Service Pack 2 alebo 3 (32-bitový a 64-bitový). Alebo Windows Server 2003 (s balíkom Service Pack 2 v prípade 64-bitového systému). Alebo Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate alebo Enterprise s balíkom Service Pack 1 alebo bez neho (32-bitový a 64-bitový). Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate alebo Enterprise (32-bitový a 64-bitový). Alebo Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Poznámka: Systém Microsoft Windows 7 vyžaduje aplikáciu Adobe Reader 9.2 alebo novšiu verziu.

 • Vyžaduje sa prehliadač Internet Explorer 6 alebo novšia verzia.
 • 128 MB nainštalovanej pamäte RAM (odporúča sa 256 MB)
 • 335 MB voľnej kapacity na pevnom disku

  Poznámka: Počas inštalácie vytvorí inštalátor dočasné súbory, takže v tom okamihu sa vyžaduje väčšia voľná kapacita na pevnom disku, ako je tu uvedené.
 • Minimálne rozlíšenie obrazovky 800 x 600
 • Voliteľné hardvérové urýchľovanie videa

Acrobat 9 Standard

 • Procesor s frekvenciou 1,3 GHz alebo vyššou
 • Microsoft Windows XP Home, Professional alebo Tablet PC Edition s balíkom Service Pack 2 alebo 3 (32-bitový a 64-bitový). Alebo Windows Server 2003 (s balíkom Service Pack 2 v prípade 64-bitového systému). Alebo Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate alebo Enterprise s balíkom Service Pack 1 alebo bez neho (32-bitový a 64-bitový).
 • Vyžaduje sa prehliadač Internet Explorer 6 alebo novšia verzia.
 • 256 MB pamäte RAM (odporúča sa 512 MB)
 • 985 MB voľnej kapacity na pevnom disku

  Poznámka: Počas inštalácie vytvorí inštalátor dočasné súbory, takže v tom okamihu sa vyžaduje väčšia voľná kapacita na pevnom disku, ako je tu uvedené.
 • Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768
 • Jednotka DVD-ROM

Acrobat 9 Pro 

 • Procesor s frekvenciou 1,3 GHz alebo vyššou
 • Microsoft Windows XP Home, Professional alebo Tablet PC Edition s balíkom Service Pack 2 alebo 3 (32-bitový a 64-bitový). Alebo Windows Server 2003 (s balíkom Service Pack 2 v prípade 64-bitového systému). Alebo Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate alebo Enterprise s balíkom Service Pack 1 alebo bez neho (32-bitový a 64-bitový).
 • Vyžaduje sa prehliadač Internet Explorer 6 alebo novšia verzia.
 • 256 MB pamäte RAM (odporúča sa 512 MB)
 • 2,13 GB voľnej kapacity na pevnom disku

  Poznámka: Počas inštalácie vytvorí inštalátor dočasné súbory, takže v tom okamihu sa vyžaduje väčšia voľná kapacita na pevnom disku, ako je tu uvedené.
 • Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768
 • Jednotka DVD-ROM

Acrobat 9 Pro Extended

 • Procesor s frekvenciou 1,3 GHz alebo vyššou
 • Microsoft Windows XP Home, Professional alebo Tablet PC Edition s balíkom Service Pack 2 alebo 3 (32-bitový a 64-bitový). Alebo Windows Server 2003 (s balíkom Service Pack 2 v prípade 64-bitového systému). Alebo Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate alebo Enterprise s balíkom Service Pack 1 alebo bez neho (32-bitový a 64-bitový).
 • Vyžaduje sa prehliadač Internet Explorer 6 alebo novšia verzia.
 • 512 MB pamäte RAM
 • 2,35 GB voľného priestoru na pevnom disku
 • Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768
 • Jednotka DVD-ROM

Platformy UNIX podporované nástrojom Adobe 3D Capture Utility (voliteľným)

 • Sun Solaris 2.8: procesor UltraSPARC
 • IBM AIX 5.2: procesor POWER4 alebo PowerPC 604
 • SGI IRIX 6.5: procesor RISC 5000
 • HP-UX 11.0: procesor PA-RISC 2.0
 • UNIX Capture Utility: 200 MB voľnej kapacity na pevnom disku

Ak chcete zistiť veľkosť nainštalovanej pamäte RAM, vyberte položky Štart > Ovládací panel a dvakrát kliknite na položku Systém. Veľkosť pamäte RAM je zobrazená v časti Vlastnosti systému v dolnej polovici karty Všeobecné.

Ak chcete zistiť veľkosť voľnej kapacity na pevnom disku, otvorte aplikáciu Windows Prieskumník a vyberte disk, na ktorý chcete aplikáciu Acrobat nainštalovať. Veľkosť voľnej kapacity je zobrazená v dolnej časti okna Prieskumník. (Ak sa voľná kapacita nezobrazí, vyberte položky Zobraziť > Stavový riadok a uistite sa, že položka Stavový riadok je vybratá.) Uistite sa, že na disku so systémom Windows je aspoň 10 % voľnej kapacity, a to aj vtedy, ak aplikáciu Acrobat nainštalujete na iný disk alebo oblasť.

Ak chcete zväčšiť voľnú kapacitu na pevnom disku, v počítači vyhľadajte všetky súbory *.tmp a odstráňte ich. Pokyny nájdete v Pomocníkovi pre systém Windows.

2. Skontrolujte disk DVD a jednotku DVD. (Len pri aplikácii Acrobat.)

Prach alebo nečistoty na disku DVD môžu narúšať inštaláciu a brániť jednotke DVD v rozpoznaní disku. Skontrolujte disk DVD s aplikáciou Acrobat, či na ňom nie sú nečistoty, prach alebo odtlačky prstov. Spodok disku jemne utrite smerom od stredu von mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.

Overte si, či jednotka DVD dokáže čítať iné disky DVD. Ak to nedokáže, skontrolujte, či na zásuvke jednotky DVD nie sú nečistoty, a očistite ju tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak stále nedokáže čítať iné disky DVD, obráťte sa na výrobcu jednotky DVD alebo výrobcu počítača.

3. Prihláste sa ako správca a nainštalujte aplikáciu Acrobat.

Prihláste sa do lokálneho počítača pomocou konta správcu a nainštalujte aplikáciu Acrobat.

4. Vytvorte iné používateľské konto (správcu) a potom nainštalujte aplikáciu Acrobat.

Používateľské konto môže byť poškodené alebo môže obsahovať nastavenia zabezpečenia, ktoré bránia v správnom fungovaní inštalátora. Nainštalovaním aplikácie Acrobat pod novým používateľským kontom sa týmto problémom môžete vyhnúť. Pokyny na vytvorenie používateľského konta nájdete v Pomocníkovi pre systém Windows.

5. Nainštalujte aplikáciu Acrobat z pevného disku namiesto disku CD.  

Konflikty ovládačov zariadení môžu brániť nainštalovaniu aplikácie Acrobat priamo z disku CD. Aplikáciu Acrobat nainštalujte z inštalačných súborov skopírovaných na pevný disk, aby ste sa vyhli konfliktom.

 1. Vložte disk s aplikáciou Acrobat do jednotky DVD.
 2. Skopírujte priečinok Acrobat z disku s aplikáciou Acrobat na pracovnú plochu.
 3. Spustite inštalátor aplikácie Acrobat z priečinka Acrobat na pracovnej ploche a dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.

6. Nainštalujte aplikáciu Acrobat v zjednodušenom režime. (Windows XP a Vista)

Softvér a služby (napríklad nástroje na ochranu pred vírusmi), ktoré sa automaticky načítavajú spolu so systémom Windows, môžu spôsobovať problémy. Skúste preinštalovať aplikáciu Acrobat, zatiaľ čo je systém Windows v zjednodušenom režime. Ak sa tým problém nevyrieši, skúste aplikáciu Acrobat nainštalovať a používať na inom počítači alebo na inom pevnom disku.

Skopírujte inštalačné súbory aplikácie Acrobat na pracovnú plochu: 

 1. Vložte prvý disk s aplikáciou Acrobat do jednotky DVD.
 2. Na pracovnej ploche vytvorte priečinok s názvom „Inštalácia Acrobat“.
 3. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Počítač.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku DVD a potom kliknite na položku Preskúmať.
 5. Skopírujte priečinok Acrobat z disku DVD do priečinka, ktorý ste vytvorili na pracovnej ploche.

Spustite systém Windows XP alebo Vista v zjednodušenom režime:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text msconfig a stlačte kláves Enter.
 2. Na karte Pri spustení kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky.
 3. Na karte Služby vyberte možnosť Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft, kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. V dialógovom okne Konfigurácia systému kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Reštartovať.
 5. Spustite inštalátor aplikácie Acrobat „setup.exe“ v priečinku Acrobat a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Znovu zapnite položky a služby spúšťania:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text msconfig a stlačte kláves Enter.
 2. Na karte Všeobecné vyberte možnosť Normálne spustenie, kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.

Mierne pokročilé riešenie problémov

Ak kroky v predchádzajúcej časti problém nevyriešia, vyskúšajte nasledujúce kroky mierne pokročilého riešenia problémov.

Poznámka: Tieto kroky uvoľnia kapacitu na pevnom disku a odstránia všetky poškodené súbory (trvalé a dočasné), ktoré inštalátor musí prepísať, no nepodarilo sa mu to. Za normálnych okolností odstráni inštalátor dočasné súbory po dokončení inštalácie. Ak sa vyskytne problém, dočasné súbory sa neodstránia. Inštalátor môže pri nasledujúcom pokuse o inštaláciu aplikácie Acrobat zobraziť chybu.

 1. Ukončite všetky aplikácie.
 2. Odinštalujte aplikáciu Acrobat.
 3. V počítači vyhľadajte všetky súbory .tmp a odstráňte ich.
 4. Z priečinka Documents and Settings/[profil používateľa]/Local Settings/Temp odstráňte nasledujúce položky, ak existujú:
 • Priečinky: _istmp[x].dir
 • Súbory:

  _ins[x]._mp

  _inst32i.ex_

  _inz[x]._mp

  _isdel.exe

  _istmp[x].dir

  _setup.dll

  _setup.lib

  _wutl[x].dll

  ~ins[x].~mp

  kde „[x]“ je ľubovoľné číslo.
7. Nainštalujte aplikáciu Acrobat na iný pevný disk.

Problémy s pevným diskom môžu brániť správnemu nainštalovaniu aplikácie Acrobat. Nainštalovaním aplikácie Acrobat na iný pevný disk môžete overiť, či inštalácii bráni pôvodný pevný disk.

8. Opravte a defragmentujte pevné disky a potom nainštalujte aplikáciu Acrobat.

Ak pevné disky obsahujú poškodené sektory alebo fragmentované súbory, pri inštalácii sa môžu vyskytnúť problémy. Pevné disky opravte a defragmentujte pomocou nástroja na kontrolu chýb a nástroja Defragmentácia disku v systéme Windows. Môžete použiť aj nástroj pre disky od tretej strany, ako je napríklad nástroj Symantec Norton Utilities. Tento nástroj spustite na každom pevnom disku alebo oblasti. Pokyny nájdete v Pomocníkovi pre systém Windows alebo v dokumentácii k danému nástroju.

Po oprave a defragmentácii pevných diskov nainštalujte aplikáciu Acrobat v zjednodušenom režime. (Pokyny nájdete pri úlohe 6 v časti „Prvotné riešenie problémov“.)

Poznámka: Uistite sa, že nástroj pre disky opraví chyby, ktoré zistí. Ak defragmentujete disk, ktorý obsahuje chyby, môžete stratiť údaje. Ak nástroj zistí chyby, ktoré nedokáže opraviť, požiadajte o pomoc výrobcu počítača.

9. Zistite výskyt vírusov v systéme.

Vírusy môžu destabilizovať systém a brániť v inštalácii aplikácie Acrobat. Pomocou aktuálneho antivírusového softvéru, ako je napríklad McAfee VirusScan, preverte výskyt vírusov v systéme. Uistite sa, že máte najnovšie definície vírusov pre antivírusový softvér, ktorý používate. Hoci je infikovanie vírusmi zriedkavé, môže spôsobiť nezvyklé správanie systému vrátane systémových chýb. Pravidelné spúšťanie softvéru na zisťovanie vírusov bráni vírusom v poškodení softvéru v systéme. Pokyny nájdete v dokumentácii k antivírusovému softvéru.

10. Vykonajte vlastnú inštaláciu komponentov aplikácie Acrobat.

Jeden komponent môže spôsobiť nesprávne nainštalovanie aplikácie Acrobat. Keď budete komponenty inštalovať samostatne, môžete tým izolovať komponent, ktorý spôsobuje problémy.

Vlastná inštalácia komponentov aplikácie Acrobat:

 1. Spustite inštalátor aplikácie Acrobat.
 2. V dialógovom okne Nastavenie aplikácie Adobe Acrobat 9 kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Podľa pokynov na obrazovke si prečítajte úvod, vyberte jazyk a prijmite licenčnú zmluvu.
 4. Zadajte svoje meno, organizáciu (voliteľné) a sériové číslo svojej kópie aplikácie. Kliknite na Ďalšie.
 5. V dialógovom okne Informácie o inštalácii a integrácii doplnku PDFMaker kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Vyberte možnosť Vlastná inštalácia a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. V dialógovom okne Ukladanie inštalátora do vyrovnávacej pamäte kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Zrušte výber všetkých komponentov, aby sa nainštalovali len základné funkcie aplikácie Acrobat, a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 9. Po nainštalovaní základných funkcií spustite inštalátor aplikácie Acrobat a vyberte možnosť Upraviť. Potom vyberte požadovaný komponent.
 10. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať spustite inštaláciu komponentu a kliknutím na tlačidlo Dokončiť ju ukončite.
 11. Zopakovaním krokov 9 – 11 nainštalujte všetky zostávajúce komponenty.

Pokročilé riešenie problémov

Ak kroky v predchádzajúcej časti problém nevyriešia, s aplikáciou Acrobat môže byť v konflikte hardvér. Aplikáciu Acrobat skúste nainštalovať do iného počítača, aby ste zistili, či sa problém vyskytuje len vo vašom počítači. Ak sa problém vyskytuje len vo vašom počítači, obráťte sa na výrobcu počítača. Ak sa problém vyskytuje na viacerých počítačoch, požiadajte technickú podporu spoločnosti Adobe o nový disk DVD.

Stále potrebujete pomoc?

1. Navštívte fóra.

Navštívte používateľské fóra na stránke http://www.adobe.com/support/forums/main.html alebo fórum Deployment & Installation forum na lokalite AcrobatUsers.com a zistite, či aj ostatní používatelia majú s inštaláciou podobné problémy. Skúste svoj problém zverejniť na týchto fórach, kde dostanete interaktívnu pomoc pri jeho riešení. V príspevku na fóre uveďte svoj operačný systém a číslo verzie svojho produktu.

2. Kontaktujte technickú podporu spoločnosti Adobe.

Poraďte sa so špecialistom pre služby zákazníkom, ak sa v pravom hornom rohu nachádza tlačidlo pre okamžitú komunikáciu, alebo skúste použiť ostatné zdroje podpory. Majte poruke svoje sériové číslo. Ak sériové číslo neviete nájsť, pozrite si dokument Vyhľadanie sériového čísla (tn_15290). 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?