Používateľské rozhranie aplikácie Acrobat nie je pri spustení viditeľné | Mac

Problém: Pri spustení v počítači Mac nie je používateľské rozhranie aplikácie Acrobat viditeľné.

Pri pokuse o otvorenie dokumentu v aplikácii Acrobat v počítači Mac sa ikona aplikácie Acrobat zobrazí na doku, ale používateľské rozhranie nie je viditeľné.

Možný dôvod: Tento problém sa môže vyskytnúť, ak používate viacero monitorov.

Riešenie: Vyberte možnosť Zväčšenie v ponuke okna aplikácie Acrobat alebo odstráňte externé monitory.

Na odstránenie problému využite jedno z nižšie uvedených riešení. Skúste ich v uvedenom poradí.

Riešenie č. 1: Vyberte možnosť Zväčšenie v ponuke okna aplikácie Acrobat

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat. Ikona aplikácie Acrobat sa zobrazuje na doku.

  Ikona aplikácie Acrobat na doku

 2. V hornej časti sa zobrazujú ponuky aplikácie Acrobat, ako sú Súbor, Zobrazenie, Úpravy, Okná a Pomocník.

  Ponuka aplikácie Acrobat

 3. V ponuke okna, kliknite na položku Zväčšenie.

  Ponuka okna

  Používateľské rozhranie aplikácie Acrobat sa zobrazí v popredí.

Riešenie č. 2: Odstráňte externé monitory

 • Odstráňte všetky externé monitory. Používateľské rozhranie aplikácie Acrobat sa zobrazí v popredí.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?