Je v aplikácii Acrobat Standard k dispozícii rozpoznávanie OCR alebo textu?

Otázka

Podporuje aplikácia Acrobat Standard optické rozpoznávanie znakov (OCR)?

Odpoveď

Aplikácia Acrobat Standard podporuje režimy OCR obraz s možnosťou vyhľadávania a obraz a text s možnosťou vyhľadávania. Nepodporuje režim OCR Upraviteľný text a Obrázky na naskenovaných dokumentoch.

Aplikácia Acrobat Pro podporuje tri režimy OCR na naskenovaných dokumentoch:

  • Obraz s možnosťou vyhľadávania
  • Obraz a text s možnosťou vyhľadávania
  • Upraviteľný text a obrázky

Podrobné porovnanie funkcií v aplikáciách Acrobat Pro a Acrobat Standard nájdete na adrese https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pricing.html

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online