Chyba poskytovateľa kryptografických služieb

Počas podpisovania PDF dokumentov v aplikácii Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC sa zobrazí chybové hlásenie:

„Poskytovateľ kryptografických služieb v systéme Windows ohlásil chybu | Kľúč neexistuje. Kód chyby: 2148073485“

Doplňujúce informácie: Od verzie 9.1 je SHA256 predvoleným hashovacím algoritmom v aplikácii Acrobat. Ak však v predchádzajúcich vydaniach podpisovacie zariadenie (napríklad čipová karta alebo USB token) alebo jeho ovládač nepodporovali hashovanie SHA256 alebo novšie, aplikácia Acrobat alebo Reader v snahe zabrániť zlyhaniu pri vytváraní podpisu použila algoritmus SHA1.

Čo sa zmenilo v aplikácii Acrobat DC a Reader DC (15.016.20039): Od vydania 15.016.20039 aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC spoločnosť Adobe vynucuje použitie požadovaného hashovacieho algoritmu. Z dôvodu požiadaviek veľkého počtu zákazníkov na súlad s predpismi a normami odvetvia spoločnosť Adobe odstránila náhradné používanie hashovania SHA1. Ak požadovaný hashovací algoritmus nie je podporovaný, z tohto dôvodu sa zobrazí chybové hlásenie a podpisovanie zlyhá.

Riešenie: Aktualizujte ovládač

U výrobcu podpisovacieho zariadenia alebo ovládača zistite, či nie je k dispozícii aktualizovaný ovládač, ktorý by mohol túto chybu odstrániť.

Ak podpisovacie zariadenie nepodporuje požadovaný hashovací algoritmus, riešením je nastaviť kľúč databázy Registry aSignHash na hodnotu SHA1 podľa popisu na tejto stránke. Nie je to však odporúčaný prístup, pretože algoritmus SHA1 sa nastaví ako predvolený hashovací algoritmus pre všetky podpisy, no tento algoritmus sa už v odvetví považuje za zastaraný. Z tohto dôvodu spoločnosť Adobe dôrazne odporúča u výrobcu podpisovacieho zariadenia alebo ovládača zistiť, či nie je k dispozícii novšie zariadenie alebo ovládač s podporou algoritmu SHA256 alebo novšieho.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online