Tento dokument obsahuje známe problémy a tipy na riešenie problémov, ktoré nie sú obsiahnuté v dokumentácii pre aplikácie Acrobat a Reader. Spoločnosť Adobe tieto problémy zistila až po vydaní aplikácií Acrobat XI a Reader XI. Problémy, ktoré od ich vydania vzišli, pokývajú zvlášť technické poznámky TechNotes alebo poznámky týkajúce sa vydania. Ak sa niektorý problém podarí vyriešiť prostredníctvom aktualizácie, uvedie sa číslo príslušnej verzie. Chyby súvisiace s jednotlivými problémami uvedenými v tomto dokumente sú uvedené v zátvorke [ ].

Najnovšie informácie a informácie o známych problémoch nájdete na lokalitách Podpora pre aplikáciu Reader alebo Podpora pre aplikáciu Acrobat.

Adobe ID

Aplikácia Acrobat XI Pro zahŕňa koncept „AdobeID“. Ak je k dispozícii sériové číslo, Adobe ID je nepovinné.

Aktivácia

Aplikácia Acrobat XI poskytuje dobu odkladu, kým sa nezačne vyžadovať aktivácia. Je možné, že ste nemohli vykonať aktiváciu, pretože ste neboli pripojení na internet. Po skončení skúšobného obdobia sa zobrazí trvalá výzva pre aktiváciu (zariadenie musí byť pripojené na internet). Po skončení skúšobného obdobia sa musí zariadenie úspešne aktivovať, aby ste mohli pokračovať v používaní produktu.

Na zobrazovanie súborov SWF a obsahu portfólií v dokumentoch PDF je teraz potrebný program Flash

Aplikácie Acrobat a Reader už neobsahujú Flash Player. Aplikácie Acrobat a Reader potrebujú Flash Player, aby mohli zobrazovať súbory SWF a obsah portfólií v dokumentoch PDF. Ak váš systém neobsahuje Flash Player a chcete zobrazovať súbory SWF a obsah portfólií v dokumentoch PDF, nainštalujte Flash Player. Ak otvoríte dokument PDF, ktorý vyžaduje program Flash, zobrazí sa dialógové okno s výzvou na prevzatie a inštaláciu najnovšej verzii programu Flash Player. Ak chcete program Flash nainštalovať vopred, využite tieto adresy:

Poznámky k inštalácii aplikácie Acrobat

Prípona názvu a databáza Registry súboru PDF

Naposledy nainštalovaná verzia aplikácie „vlastní“ položky v databáze Registry a príponu názvu súboru .PDF

Pred inštaláciou

Pred inštaláciou aplikácie Acrobat alebo Reader si pozrite nižšie uvedené časti Implementácia/inštalácia a Prispôsobenie rozmiestnenia, aby ste si overili, či sa na ňu vzťahujú tieto situácie.

Adobe FormsCentral a inštalácia

Pred inštaláciou môže byť potrebné odstrániť nasledujúce priečinky:

 • Windows: \AppData\Roaming\com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease
 • Mac OS: ~/Library/Preferences/com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácie Acrobat v systéme Windows

 1. Zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 2. Dôležité: Pred inštaláciou vydanej verzie odinštalujte všetky zostavy pred vydaním aplikácie Acrobat XI.
 3. Ak ste používateľ inštalujúci aplikáciu Acrobat pomocou inštalátora MSI v príkazovom riadku na 64-bitovom zariadení, na ktorom sa nenachádza modul runtime VC10, uveďte verejnú vlastnosť „IGNOREVC10RT=1“, aby ste pokračovali v inštalácii. V opačnom prípade sa inštalácia zastaví. Ak sa nenájde modul runtime VCRT, v režime používateľského rozhrania sa zobrazí dialógové okno, ktoré vás vyzve k pokračovaniu alebo zastaveniu inštalácie. Ak sa inštalácia vykonáva prostredníctvom súboru setup.exe, tak sa nikdy nezastaví, pretože vždy obíde túto vlastnosť, pričom otvorí inštalátor MSI aplikácie Acrobat.
 4. Ak neinštalujete prostredníctvom inštalátora MSI, potom postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre inštaláciu prostredníctvom používateľského rozhrania.
 5. Dvojitým kliknutím na súbor Ssetup.exe spustíte inštaláciu.
 6. Vyberte jazyk v dialógovom okne Výber jazyka a kliknite na tlačidlo OK.
 7. Na obrazovke Nastavenia aplikácie Adobe Acrobat XI Pro kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Inštalátor vypočíta požadovaný priestor na disku a skontrolujte predchádzajúce verzie. Ak sa nájde predchádzajúca verzia aplikácie Acrobat Pro, ako napríklad Acrobat X Pro, stlačením tlačidla Pokračovať ju odinštalujete.
 9. Zobrazí sa obrazovka Licencia. Zadajte svoje sériové číslo alebo vykonajte inštaláciu v skúšobnom režime.
  Poznámka: Ak si zakúpite predplatné, budete presmerovaní na pracovný postup inštalácie v skúšobnom režime.
 10. Vyberte svoju úroveň inštalácia (predvolená možnosť je Typická) a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 11. Zmeňte inštalačná priečinok (ak si želáte), inak sa zobrazí predvolený priečinok. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 12. Kliknite na položku Inštalovať; spustí sa inštalácia.
 13. Ak sú spustené procesy, ktoré sú v konflikte s inštaláciou, pred pokračovaním inštalácie vás inštalátor vyzve, aby ste tieto procesy zastavili. Zatvorte procesy, a potom kliknutím na inštalátor pokračujte v inštalácii.
 14. Posledné dialógové okno je Nastavenie sa dokončilo; kliknite na položku Dokončiť.Teraz je možné spustiť aplikáciu Acrobat

Prvé spustenie a pokyny pre zadanie Adobe ID

 1. Keď spustíte aplikáciu, prijmite zmluvu EULA. Ak sa zobrazí prázdna obrazovka EULA (len Mac OS), pozrite si vyššie uvedenú časť Prázdna obrazovka EULA.
 2. Ak ste počas inštalácie nezadali sériové číslo, zobrazí sa obrazovka Vyžaduje sa prihlásenie. Na obrazovke Vyžaduje sa prihlásenie vyberte položku Prihlásiť sa. Zadajte prihlasovacie údaje Adobe ID. Ak nemáte svoje Adobe ID, vytvorte si ho. Kliknite na Prihlásiť sa.
 3. Ak ste počas inštalácie nezadali sériové číslo, zobrazí sa obrazovka Registrácia. Zadajte prihlasovacie údaje Adobe ID na obrazovke Registrácia. Ak nemáte Adobe ID, vytvorte si ho. Kliknite na Prihlásiť sa.

Jazyk používateľského rozhrania aplikácie

Počas inštalácie si vyberiete jazyk, ktorý chcete nainštalovať. Vyberte jazyk, ktorý ste si zakúpili. Ak dôjde k nezhode jazykov, aplikáciu Acrobat odinštalujte a opätovne ju nainštalujte pre jazyk, ktorý ste si zakúpili. Aplikácia obsahuje používateľské rozhranie v angličtine a na angličtinu je možné prepnúť výberom položiek Upraviť > Predvoľby > Jazyk. Keď ste zmenili jazyk, ukončite a znovu spustite aplikáciu Acrobat, aby sa predvoľba prejavila. Ak vaša licencia obsahuje všetky jazyky, môžete ich pridať alebo odstrániť pomocou nasledovných krokov:

 1. Použite ovládací panel Pridať alebo odstrániť programy ( XP) alebo ovládací panel Programy a súčasti (Windows 7).
 2. Vyberte aplikáciu Acrobat XI Pro a vyberte položku Zmeniť.
 3. Vyberte položku Upraviť a pridajte alebo odstráňte jazyk.

Počas tlače do súboru Adobe PDF sa zobrazí dialógové okno Sériové číslo

NOVÉ vo verzii 11.0.1 – Problém sa vyskytuje po aktualizácii na verziu 11.0.1 v prípade, že sa splnenia všetky nižšie uvedené podmienky:

 1. Jazyk pre sériové číslo aplikácie Acrobat je výhradne angličtina a jazyk operačného systému nie je angličtina, napríklad operačný systém vo francúzštine a sériové číslo v angličtine.
 2. Aktuálny používateľ ešte nespustil aplikáciu Acrobat.
 3. Inštalácia aplikácie Acrobat sa vykonala prostredníctvom príkazového riadku a nie používateľského rozhrania.
 4. Používateľ vytlačí ktorýkoľvek súbor pomocou tlačiarne Adobe PDF alebo klikne pravým tlačidlom na ktorýkoľvek dokument a vyberie „Konvertovať na PDF“.

Výsledok: Zobrazí sa dialógové okno Sériové číslo a súbor PDF sa nevytvorí.

Alternatívne riešenie 1: Pred tlačou do PDF spustite aplikáciu Acrobat aspoň raz, čím vyriešite tento problém pre daného používateľa na danom zariadení.

Alternatívne riešenie 2: Ak chcete vyriešiť tento problém pre všetkých používateľov na danom zariadení, vytvorte kľúč databázy Registry „HKLM\Software\[wow6432node]\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\Language\current\“ s predvolenou hodnotou „acrobat.dll“[3488414]. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie dialógového okna Sériové číslo.

Odinštalovanie aplikácie Acrobat

 • Zostavu pred odinštalovaním deaktivujte výberom položiek Pomocník > Deaktivovať.
 • Aplikáciu následne odinštalujte pomocou ovládacieho panelu „Pridať alebo odstrániť programy“ ( XP) alebo ovládacieho panelu Programy a súčasti (Windows 7).
 • Po dokončení odinštalovania reštartujte svoje zariadenie.

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácie Acrobat pre systém Mac OS

Nasledujúce pokyny použite pre inštaláciu softvéru alebo inováciu z predchádzajúcej verzie. Ak ste si zakúpili aplikáciu Acrobat ako prevzatý súbor, spoločnosť Adobe odporúča zálohovať stiahnutý balík najlepšie na disk DVD.

Inštalácia a spustenie aplikácie Acrobat XI v systéme Mac OS

 1. Zariadenie pripojte na internet.
 2. Spustite inštaláciu:
  --Ak ste si zakúpili aplikáciu Acrobat na disku DVD, vložte ho do jednotky DVD, aby sa zobrazili súbory aplikácie.
  --Ak ste si zakúpili aplikáciu Acrobat ako prevzatý súbor, dvakrát kliknite na súbor DMG, aby ste pripojili obrazový súbor ako zväzok.
 3. Dvojitým kliknutím na inštalačný balík (.pkg) aplikácie Acrobat XI Pro spustíte inštaláciu. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 4. Keď sa zobrazí súbor ReadMe, kliknite na položku Pokračovať.
 5. Zobrazí sa obrazovka Licencia a budete vyzvaní, aby ste zadali sériové číslo. Ak používate produkt v skúšobnom režime alebo ste si zakúpili predplatné, nie je potrebné zadávať sériové číslo. Ak zadávate sériové číslo, skontrolujte, či je počítač pripojený k internetu.
  Poznámka: Inštalácia v skúšobnom režime vám umožňuje používať softvér počas skúšobného obdobia 30 dní od prvého spustenia.
 6. Zadajte sériové číslo svojej kópie programu. Sériové číslo samostatne licencovaných nákupov je na vonkajšej strane obalu DVD. Nachádza sa na stránke potvrdenia nákupov ESD (electronic software delivery (elektronické dodanie softvéru)) uskutočnených cez obchod Adobe Store. Sériové číslo samostatne licencovaných nákupov ESD môžete tiež nájsť vo svojej histórii objednávok online na lokalite http://www.adobe.com/sk. Sériové číslo nákupov uskutočnených cez webovú lokalitu Adobe Licensing Website nájdete vo svojom zázname na lokalite http://licensing.adobe.com.
 7. Ďalšia obrazovka je obrazovka Typ inštalácie Môžete vybrať alebo zrušiť výber komponentov produktu, ktoré chcete nainštalovať, a tiež zmeniť inštalačnú cestu. Keď budete pripravení, kliknite na položku Inštalovať.
 8. Keď budete vyzvaní, zadajte prihlasovacie údaje správcu, aby inštalácia pokračovala.
 9. Keď sa inštalácia dokončí, kliknite na položku Dokončiť.
 10. Aplikácie Acrobat sa predvolene inštaluje do priečinku „/Applications/Adobe Acrobat XI Pro“. Prejdite do tohto priečinku a spustite aplikáciu Acrobat. Po spustení aplikácie Acrobat prijmite licenčnú zmluvu koncového používateľa.
 11. Ak počas inštalácie zadáte sériové číslo, pozrite si krok 12 nižšie. Ak používate aplikáciu Acrobat v skúšobnom režime alebo máte predplatné (len verzia Pro), zobrazí sa obrazovka Vyžaduje sa prihlásenie. Na obrazovke Vyžaduje sa prihlásenie vyberte položku Prihlásiť sa. Na obrazovke Vyžaduje sa prihlásenie zadajte prihlasovacie údaje Adobe ID. Ak nemáte Adobe ID, kliknite na Vytvoriť Adobe ID. Poskytnite údaje, ako sa vyžaduje. Potom kliknite na položku Vytvoriť. Dokončite vytvorenie podľa pokynov na obrazovke. Kliknite na Prihlásiť sa.
 12. Ak ste počas inštalácie nezadali sériové číslo, zobrazí sa obrazovka Registrácia. Zadajte svoje prihlasovacie údaje Adobe ID na obrazovke Registrácia. Ak nemáte Adobe ID, kliknite na Vytvoriť Adobe ID a poskytnite údaje, ako sa vyžaduje. Potom kliknite na položku Vytvoriť. Dokončite vytvorenie Adobe ID a registráciu podľa pokynov na obrazovke. Voliteľne môžete stlačiť tlačidlo Preskočiť.
  DÔLEŽITÉ: Ak chcete aktivovať svoju kópiu softvéru, musíte sa pripojiť na internet. Kópiu je potrebné aktivovať do 30 dní. Softvér prestane po 30 dňoch fungovať.

Prázdna obrazovka EULA

OPRAVENÉ vo verzii 11.0.01 – problém: len Mac. Po spustení sa zobrazí prázdna obrazovka EULA, ktorú nie je možné prijať, a aplikácia Acrobat sa nespustí. Tento problém sa môže vyskytnúť ak máte nainštalovaný ktorýkoľvek produkt z CCM alebo z Creative Suite a aplikáciu Acrobat XI ste skúsili nainštalovať z iného zdroja.

Alternatívne riešenie: Alternatívne riešenie je spustiť iný produkt, ktorý je súčasťou CCM alebo Creative Suite a deaktivovať ho výberom položiek Pomocník > Deaktivovať. Ukončite aplikáciu. Potom spustite aplikáciu Acrobat a prijmite zmluvu EULA. Potom spustite produkt predplatený v rámci CCM a vyberte položku Licencovať tento softvér, čím ho znovu aktivujete. Ak sa jedná o aplikáciu CS, spustite ju a znovu ju aktivujte. [3338419] Pozrite si tiež: Pri spustení aplikácie Acrobat XI sa zobrazí prázdna obrazovka zmluvy EULA.

Odinštalovanie aplikácie Acrobat XI v systéme Mac OS®

 1. Dvakrát kliknite na odinštalátor aplikácie Acrobat XI.
 2. Podľa pokynov na obrazovke odinštalujte aplikáciu Acrobat.
 3. Keď budete vyzvaní, zadajte prihlasovacie údaje správcu, aby odinštalovanie pokračovala.
  Poznámka: Odinštalátor odstráni zo systému len súbory aplikácie Adobe Acrobat XI. Neodstráni súbory aplikácie Adobe Reader, používateľské údaje aplikácie Acrobat, ani súbory zdielané s inými aplikáciami od spoločnosti Adobe
 4. (Voliteľné) Vami vytvorené súbory nastavení Adobe PDF presuňte z priečinka Knižnica/Podpora aplikácie/Adobe PDF a priečinok pretiahnite do koša.

Známe problémy

Uľahčenie prístupu

 • Problém: Pri prvom spustení aplikácie Acrobat XI zároveň s aplikáciami na čítanie obrazovky, zobrazenie
  sa automaticky nezameria na licenčnú zmluvu koncového užívateľa EULA. Riešenie: Niekoľkokrát stlačte kláves tabulátora Tab a postupne sa dostanete k tlačidlám licenčnej zmluvy koncového užívateľa EULA.[2704224]
 • Problém: Tlačidlá v dialógových oknách EULA, Deaktivácia a Registrácia, nereagujú na stlačenie klávesu Enter. Alternatívne riešenie: Stlačte medzerník lebo použite myš. [3144180, 3327992]
 • Problém: Aplikácia JAWS v prehliadači Firefox 4 nenačíta dokument PDF v chránenom režime aplikácií Reader a Acrobat.
  [2866957] Riešenie: Vypnite chránený režim.
 • Problém: Prehliadač Internet Explorer: Aplikácia JAWS v chránenom režime nedokáže prečítať dokument PDF, kým sa
  v okne prehliadača opätovne nenačíta. Ďalším alternatívnym riešením problému je vypnutie chráneného režimu. [2747010]

Prehliadač

 • OPRAVENÉ vo verzii 11.0.01 – Problém: Po vybratí položky „Dôverovať tomuto hostiteľovi len raz“ alebo „Dôverovať tomuto hostiteľovi vždy“ sa zobrazí šedá/prázdna obrazovka. Tento problém sa vyskytuje u prehliadačov IE, Firefox a Chrome. Alternatívne riešenie: Vypnite chránené zobrazenie (Predvoľby > Zabezpečenie (zvýšené) > Všetky súbory). [3329058]
 • Problém: Keď používateľ aktualizuje prehliadač Firefox na verziu 19 alebo novšiu, súbory PDF sa predvolene otvoria v prehliadači Firefox pomocou natívneho zobrazovača PDF, nie doplnku Adobe PDF Viewer. Tento problém sa vyskytuje tiež u predchádzajúcich verzií aplikácií Acrobat a Reader.

Alternatívne riešenie: Predvoľby prehliadača Firefox môžete manuálne zmeniť tak, aby sa súbory PDF zobrazovali v prehliadači Firefox pomocou doplnku Adobe PDF Viewer aplikácie Acrobat/Reader. V systéme Windows vyberte prehliadač Firefox a ponuku Firefox. Potom vyberte položky Nástroje > Možnosti > Aplikácie > Typ obsahu „Portable Document Format (PDF)“ a priraďte k nemu aplikáciu „Použiť Adobe Acrobat (vo Firefox)“. V systéme Mac OS vyberte prehliadač Firefox a ponuku Firefox. Potom vyberte položky Predvoľby > Aplikácie > Typ obsahu „Portable Document Format (PDF)“ a priraďte k nemu aplikáciu „Použiť doplnok Adobe Acrobat NPAPI“. [3504563]

Pozrite si tiež Konfigurácia prehliadača, aby používal doplnok Adobe PDF.

Problém: Keď sa súbor PDF vykresľuje v systéme Mac OS X 10.9.2, polia Lupa, Číslo strany a Hľadať sú zatemnené. Tento problém nie je možné reprodukovať v systéme Mac OS X 10.9.1. [3692624]

Citrix

 • Problém: CITRIX: Aplikácie Acrobat a Reader 11 nepodporujú režim prenosu aplikácie Citrix. [2810983]

Integrácia pre cloud

 • Problém: Prihlasovacie okno lokality Acrobat.com nepracuje správne v prehliadači Internet Explorer 7. Riešením je inovácia prehliadača Internet Explorer na verziu 8.
 • Problém: V systéme Windows 7 sa nemôžete prihlásiť do služby Office 365 z aplikácie Acrobat, pokiaľ nie je vybratá položka „Neodhlasovať ma“. [3801175]
 • Problém: len Mac OS. Keď sa používa lokalita acrobat.com v systéme Mac OS, minimálna verzia prehliadača Safari musí byť 5.1. Alternatívne riešenie: Použite minimálne verziu prehliadača Safari 5.1.
 • Problém: len Mac OS. Ak sú nainštalované doplnky tretích strán, ako napríklad PitStop 11, aplikácia Acrobat môže zlyhať pri ukladaní súborov na lokalitu Acrobat.com. [3332839]

Implementácia/inštalácia

 • Problém: Keď inštalujete alebo spustíte aplikáciu Acrobat, môže sa zobraziť dialógové okno Žiadne internetové pripojenie. Vyberte položku Aktivácia bez pripojenia na internet a postupujte podľa krokov, aby ste vygenerovali kód žiadosti a dokončili aktiváciu bez pripojenia na internet.
 • Problém: Ak ste zakúpili aktualizáciu Acrobat XI Pro a chcete vykonať aktualizáciu z aplikácie Creative Suite 6 na aplikáciu Acrobat XI Pro a aplikácia Creative Suite 6 je už v systéme nainštalovaná, aplikácii Acrobat XI Pro sa ju nepodarí nájsť. Pri spustení si aplikácia Acrobat XI Pro vyžiada kvalifikovaný produkt a jeho sériové číslo. Ako kvalifikovaný produkt vyberte aplikáciu Acrobat X Pro, a potom zadajte sériové číslo aplikácie Creative Suite 6. [3324657]
 • Problém: Inštalátoru pre systém Mac sa inštalácia nepodarí, ak zavádzací zväzok rozlišuje veľké a malé písmená.
  Alternatívne riešenie: Vykonajte inštaláciu so zväzkom, ktorý nerozlišuje veľké a malé písmená [2594334]
 • Problém: Tento problém sa týka len systému Windows. Ak sa nainštaluje aplikácia Acrobat XI a na rovnakom zariadení sa už nachádza aplikácia Acrobat X Standard, v aplikácii Microsoft Word sa zobrazí chyba „Nepodarilo sa nájsť súbory prostriedkov súčasti PDFMaker“. Ak používateľ opraví alebo dokonca odinštaluje aplikáciu Acrobat XI, potom sa rovnaká chyba začne zobrazovať aj v aplikácii Acrobat X Standard. Aby súčasť PDFMaker znovu fungovala, používateľ musí opraviť aplikáciu Acrobat X Standard. [3327895]
 • Problém: len Windows. Keď sa nainštaluje aplikácia Acrobat XI Pro, odstráni sa súčasť LiveCycle Designer, ktorá sa dodávala s niektorými predchádzajúcimi verziami aplikácie Acrobat XI Pro. [3298879]

Implementácia/inštalácia

 • NOVÉ: Len aplikácia Acrobat 11 – Problém: Keď dvakrát kliknete na súbor PDF po novej inštalácii aplikácie Acrobat 11, súbor PDF sa neotvorí [3647125]
  Dôvod: Aj keď sa potlačí registrácia a príjme sa zmluva EULA, aby sa súbor PDF otvoril po dvojitom kliknutí, aplikáciu Acrobat je potrebné otvoriť aspoň raz.
 • Nové vo verzii 11.0 – Problém: Tento problém sa týka len systému Mac OS. Inštalácia aplikácie Acrobat 11.0 a následná aktualizácia na verziu 11.0.4 na zariadení, na ktorom bola nainštalovaná aplikácia Acrobat 9 alebo 10, neprebehne vždy správne. Napriek tomu, že sa môže zobraziť chybová správa, aplikáciu Acrobat 11.0 je možné spustiť. Následne, keď aktualizujete na verziu 11.0.4, aplikácia Acrobat ohlási problém so súborom (com.adobe.PDFAdminSettings.plist) v priečinku Knižnica/Predvoľby. Alternatívnym symptómom je, že nastavenie „Otvoriť v nízkom rozlíšení“ nie je aktívne.

Alternatívne riešenie:

1. Odinštalujte aplikáciu Acrobat 11.

2. Odstráňte súbor com.adobe.PDFAdminSettings.plist z priečinka Knižnica/Predvoľby.

3. Znovu nainštalujte aplikáciu Acrobat 11.0 a pri spustení vyberte položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie, aby ste aktualizovali na verziu 11.0.4. Aktualizácia na verziu 11.0.4 sa úspešne dokončí.

4. Ak sa problém stále nevyriešil, skontrolujte, či je nastavenie NSHighResolutionCapable nastavené na hodnotu „true“ v súbore Info.plist na lokalite

/Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents

Kľúč sa v súbore Info.plist zobrazuje ako:

NSHighResolutionCapable

a hodnota je nastavená na: <true/>

Ak nastavenie NSHighResolutionCapable nie je nastavené na hodnotu „true“, zmeňte ho tak, aby sa zobrazovalo ako <true/>

5. Ďalej otvorte okno terminálu a zadajte nasledovný text:

touch /Applications/Adobe/Acrobat/XI/Pro/Adobe/Acrobat/ Pro.app/

6. Znovu skontrolujte nastavenie „Otvoriť v nízkom rozlíšením“. Teraz je zapnutá. [3631065]

 • Problém: Keď inštalujete alebo spustíte aplikáciu Acrobat, môže sa zobraziť dialógové okno Žiadne internetové pripojenie.

Alternatívne riešenie: Vyberte položku Aktivácia bez pripojenia na internet a postupujte podľa krokov, aby ste vygenerovali kód žiadosti a dokončili aktiváciu bez pripojenia na internet.

 • Problém: Ak ste zakúpili aktualizáciu Acrobat XI Pro a chcete vykonať aktualizáciu z aplikácie Creative Suite 6 na aplikáciu Acrobat XI Pro a aplikácia Creative Suite 6 je už v systéme nainštalovaná, aplikácii Acrobat XI Pro sa ju nepodarí nájsť.
  Pri spustení si aplikácia Acrobat XI Pro vyžiada kvalifikovaný produkt a jeho sériové číslo. Ako kvalifikovaný produkt vyberte aplikáciu Acrobat X Pro, a potom zadajte sériové číslo aplikácie Creative Suite 6. [3324657]
 • Problém: Inštalátoru pre systém Mac sa inštalácia nepodarí, ak zavádzací zväzok rozlišuje veľké a malé písmená.

Alternatívne riešenie: Vykonajte inštaláciu so zväzkom, ktorý nerozlišuje veľké a malé písmená [2594334]

Implementácia/prispôsobenie

Príručka podnikovej správy je zdrojom informácií o možnostiach celopodnikovej implementácie aplikácie Acrobat.

 • Problém: Podnik nemusí chcieť, aby používatelia museli aktivovať svoju kópiu aplikácie Acrobat alebo zadávať Adobe ID. Podobnou situáciou je, keď zariadenie nie je pripojené na internet.

Riešenie: Použite sprievodcu prispôsobením, aby ste vypli aktiváciu a Adobe ID pred inštaláciou aplikácie Acrobat. Informácie sprievodcovi prispôsobením nájdete v príručke podnikovej správy

 • Problém: Ak je súčasťou systému overovací server proxy, neexistuje spôsob ako zadať meno používateľa a heslo prostredníctvom nástroja poskytovania APTEE. Nepodarí sa overiť sériové číslo. Alternatívne riešenie: Použite výnimku bez pripojenia na internet. [3158635]

Digitálne podpisy

 • OPRAVENÉ vo verzii 11.0.01 – Problém: Ak súbor PDF obsahuje dva podpisy a druhý podpis obsahuje tri zreťazené odkazy (prvý podpis pochádza zo samopodpísaného certifikátu), potom aplikácie Acrobat a Reader v systéme Mac hlásia, že certifikát koncovej entity (autor podpisu) obsahuje neplatný podpis. Platforma Windows nehlási chybu neplatného podpisu.

Riešenie: Použite aktualizáciu 11.0.01 [3328208]

Dynamické pečiatky

Po zatvorení a opätovnom otvorení súboru PDF vo verzii 10.1.10 a 11.0.07 sa nezobrazujú dynamické a prispôsobené pečiatky v rámci zdielanej revízie súboru PDF. Keď opätovne otvoríte súbor PDF, kliknutie na tlačidlo Publikovať poznámky zobrazí hlásenie „# poznámok sa odstránilo“, kde symbol „#“ zobrazuje počet pečiatok v dokumente.

Zvýšené zabezpečenie a prehliadač Internet Explorer

Problém: Výzva Windows Server Security (zobrazuje, že obsah pochádzajúci z webovej lokality blokuje konfigurácia rozšíreného zabezpečenia prehliadača Internet Explorer) sa nezobrazí, keď sa zobrazí dialógové okno Prihlásiť sa počas prihlasovania. Výsledkom je, že sa nezobrazí žiadna bezpečnostná výzva. Keď používateľ po zadaní platných prihlasovacích údajov skúsi kliknúť na tlačidlo Prihlásiť sa, nič sa nestane.

Alternatívne riešenie: Potvrďte dôveryhodnosť lokalít https://adobeid-na1.services.adobe.com a https://www.adobe.com/sk v nastaveniach zabezpečenia prehliadača Internet Explorer. Prihlasovanie bude následne fungovať na danom zariadení. [3757146]

Zvýšené zabezpečenie a prehliadač Internet Explorer 9

 • Problém: V dialógovom okne Voľby internetu v predvoľbách aplikácie Acrobat nie je možné pridávať/odstraňovať webové lokality do kategórií Dôveryhodné lokality a Obmedzené lokality. Nie je možné odstrániť existujúce dôveryhodné lokality z existujúceho zoznamu, ani pridať novú webovú lokalitu. Alternatívne riešenie: Zmeňte Možnosti siete Internet v dialógovom okne Nastavenia v prehliadači Internet Explorer 9. (Nástroje > Možnosti siete Internet) [3171074]

Pomocník

 • OPRAVENÉ vo verzii 11.0.01 – Problém: Aplikácia Reader XI nedokáže otvoriť obsah pomocníka offline, ak je nainštalovaná aplikácia Pomocník Adobe

Alternatívne riešenie:

 1. Nainštalujte aplikáciu Reader XI.
 2. Nainštalujte službu Adobe Community Help (CHC) z adresy http://www.adobe.com/support/chc/. (Uistite sa, že najskôr nainštalujete aplikácie Adobe AIR a Flash Player).
 3. Spustite aplikáciu Pomocník Adobe z ponuky Štart > Programy.
 4. V klientovi pomocníka CHC otvorte dialógové okno Predvoľby.
 5. Na table Predvoľby prevzatia zaškrtnite zaškrtávacie políčko aplikácie Adobe Reader X.
 6. Prejdite na tablu Miestny obsah (v dialógovom okne Predvoľby aplikácie CHC) a prevezmite/aktualizujte položku Pomocou aplikácie Adobe Reader X.
 7. Zatvorte aplikáciu CHC.
 8. Odpojte internet.
 9. Spustite aplikáciu Reader XI a vyberte položky Pomocník > Pomocník pre aplikáciu Adobe Reader XI.

Ak vyberiete položky Pomocník > Pomocník pre aplikáciu Adobe Reader XI, keď systém nie je pripojený na sieť, aplikácia Reader otvorí v predvolenom prehliadači obsah pomocníka offline. [3300851]

 • OPRAVENÉ vo verzii 11.0.01 – Problém: Prehliadač prestane pracovať (súbor arh.exe je blokovaný, keď je ZAPNUTÝ chránený režim v prehliadači Internet Explorer), keď otvoríte pomocníka pre aplikáciu Acrobat alebo Reader z lišty správ dokumentu. Alternatívne riešenie: Namiesto výberu možnosti Povoliť vyberte možnosť Nepovoliť. Ďalším alternatívnym riešením je vypnutie chráneného režimu prehliadača Internet Explorer. [3317076]

Displeje Hi DPI a Retina

 • ZLEPŠENIE (Macintosh) vo verzii 11.0.04 – Problém: Zatiaľčo správanie na počítačoch Macintosh sa zlepšilo, niektoré ikony v aplikácii Acrobat a Reader pôsobia rozmazane, keď sa zobrazujú na displejoch Apple Retina počítačov Macintosh, ako aj na displejoch Hi DPI počítačov Windows. Neexistuje žiadne alternatívne riešenie. [3511828]

LiveCycle Designer

 • Aplikácia LiveCycle Designer nie je súčasťou aplikácie Acrobat XI Pro pre systém Windows. Toto správanie je zamýšľané.

Formuláre aplikácie LiveCycle, pracovná plocha aplikácie Live Cycle a Režim chráneného zobrazenia

 • Problém: Keď je v aplikáciách Acrobat/Reader 11.0 zapnutý režim chráneného zobrazenia, formuláre XFA a pracovná plocha aplikácie LC nie sú podporované.

Popis: Pri otvorení formulára XFA v aplikácii Acrobat/Reader 11.0 so zapnutým režimom chráneného zobrazenia sa zobrazí žltá lišta. Namiesto skutočného formulára sa zobrazí prázdny súbor PDF.

Alternatívne riešenia:

a) Ak sa server nachádza v sieti intranet, zvážte použitie možnosti chráneného zobrazenie len v rámci nebezpečných lokalít.

b) Vypnite chránené zobrazenie potvrdením dôveryhodnosti formulára raz alebo navždy.

c) Vypnite chránené zobrazenie

  Rovnako pri otvorení akéhokoľvek pracovného postupu na pracovnej ploche aplikácie LiveCycle sa najprv zobrazí prázdna strana a žltá lišta režimu chráneného zobrazenia. Aplikácia LiveCycle súčasne stlačí tlačidlo Dokončiť. Toto tlačidlo nie je vypnuté a užívateľ aj napriek tomu, že sa mu samotný formulár nezobrazuje, môže pracovný postup odoslať. [3316200]

Otvorenie súboru PDF

Súčasť PDFMaker pre aplikáciu AutoCAD

 • Problém: Keď skúšate konvertovať súbory aplikácie ACAD 2013 do súborov PDF, aplikácia Acrobat zobrazí chybové hlásenie „Vyskytla sa neočakávaná chyba. Súčasti PDFMaker sa nepodarilo vytvoriť dokument Adobe PDF“. Riešenie: Otvorte daný súbor DWG v aplikácii AutoCAD 2013 a zmeňte formát súboru na staršiu verziu (AutoCAD 2010/2011/2012). [3163139]

Vlastníctvo dokumentu PDF

 • OPRAVENÉ vo verzii 11.0.01 – Problém: Iba aplikácia Reader: Keď je v 64-bitovej verzii operačného systému Windows 8 VYPNUTÝ chránený režim aplikácie Reader, musí byť voľba „Vybrať predvolený obslužný program súborov PDF“ vypnutá. Kroky:

1. Nainštalujte v 64-bitovom operačnom systéme Windows 8 aplikáciu Reader

2. Aplikáciu Reader spustite a vypnite chránený režim (Predvoľby > Zabezpečenie (zvýšené))

3. Ukončite aplikáciu Reader

4. Spustite prehliadač IE10 a otvorte akýkoľvek súbor PDF

5. Ctrl + K > Všeobecné

Výsledok: Voľba „Vybrať predvolený obslužný program súborov PDF“ nie je vypnutá ako v aplikácii Acrobat.

Riešenie: Ak chcete vyriešiť problém, nainštalujte aktualizáciu 11.0.01. [3313895]

 • Problém: Vlastníctvo sa pri presunutí do aplikácie Reader XI neobnoví, keď sa aplikácia Reader XI odinštaluje. Alternatívne riešenie: Opravte aplikáciu Acrobat. [3325450]

Tlač dokumentov PDF

 • Problém: Výsledky tlače dokumentov PDF pomocou voľby tlače brožúry môžu byť v závislosti od použitej tlačiarne nestále a nesprávne. Niektoré z tlačiarní, u ktorých sa vyskytuje tento problém, sú HP 4700 a HP 2840 All-In-One. [2782167, 2390174]
 • Problém: Len Windows 7. U presmerovaných PS tlačiarní aplikácia Acrobat Pro vždy v profile farieb zobrazuje hodnotu „Aktívny profil RGB“. U farebných PostScriptových tlačiarní by mala zobrazovať aktívny profil CMYK. U monochromatických PostScriptových tlačiarní by mala zobrazovať aktívny profil Grayscale. Kroky:
 1. V systéme Windows XP nainštalujte farebnú a monochromatickú PostScriptovú tlačiareň.
 2. Teraz použite na tomto zariadení súbor Mstsc.exe pre zobrazenie vzdialenej plochy na zariadení so systémom Windows 7.
 3. Na zariadení so systémom Windows 7 otvorte ktorýkoľvek súbor PDF.
 4. Stlačte klávesy CTRL+P a vyberte ktorúkoľvek „presmerovanú tlačiareň“ > Pokročilé.
 5. Pozrite sa, čo sa zobrazí v priestore farieb. Zobrazuje Aktívny profil RGB.

Neexistuje žiadne alternatívne riešenie [2683045]

Tlačiareň PDF

 • Problém: Vlastný formát strany tlačiarne Adobe PDF je obmedzený na hodnotu zhruba 600 dpi. Pri vyšších rozlíšenia, ako napríklad 1200 dpi, sa môže vyskytnúť chyba tlačiarne a dokument sa nevytlačí.

Alternatívne riešenie: Použite prispôsobenú veľkosť strany s rozlíšením menším ako 600 dpi [2684339]

 • Problém: Zdá sa, že tlačiareň PDF (Distiller) nepracuje so súbormi PPT v 64-bitovej verzii systému Windows XP.

Pre 64-bitovú verziu systému Windows XP s balíkom Service Pack 2 a systém Windows Server 2003 R2 (64-bitová verzia), sa vyžaduje rýchla oprava Microsoft Hot Fix KB-930627. [3329063] Pozrite si tento dokument Pomocníka Microsoft

Portfóliá

 • Problém: Aplikácie Acrobat a Reader pri náhľade webového obsahu vo formáte s adresou URL presmerovanou na dokument PDF na webovom serveri zobrazuje nevyžiadané znaky (zdrojové kódy). Neexistuje žiadne alternatívne riešenie.  [2711118]

Chránený režim v aplikácii Reader

 • OPRAVENÉ vo verzii 11.0.01 – Problém: Vytvorená systémová správa zobrazuje, že je využívanie izolovaného priestoru Sandbox VYPNUTÉ, keď je chránený režim ZAPNUTÝ, a že je ZAPNUTÉ, keď je chránený režim VYPNUTÝ. Ak chcete vytvoriť systémovú správu z hlavnej ponuky, vyberte položky Pomocník > Podpora online -> Vytvoriť systémovú správu.
  Riešenie: Použite aktualizáciu 11.0.01 [3324650]
 • OPRAVENÉ vo verzii 11.0.01 – Problém: Prehliadač prestane pracovať pri otvorení pomocníka pre aplikáciu Acrobat/Reader z lišty správ dokumentu, pretože je pri zapnutom chránenom režime v aplikácii Internet Explorer súbor arh.exe zablokovaný.

Alternatívne riešenie: V prehliadači vypnite chránený režim alebo po vyžiadaní použite voľbu Nepovoliť, alebo použite aktualizáciu 11.0.01. [3317076]

Chránené zobrazenie

 • OPRAVENÉ vo verzii 11.0.1 – Problém: Dialógové okno s hlásením „Táto operácia nie je povolená, pretože tento dokument nie je dôveryhodný. Chcete dôverovať tomuto dokumentu?“ sa zobrazí pri ukladaní súboru PDF v aplikácii Forms Central. Nič sa nedeje dokonca aj v prípade, keď používateľ vyberie možnosť „Áno“ dôverovať tomuto dokumentu. Toto sa vyskytuje len, keď je ZAPNUTÉ nastavenie Chránené zobrazenie (Všetky súbory alebo Súbory z potenciálne nebezpečných lokalít).
  Alternatívne riešenie: Na paneli predvolieb Zabezpečenie (zvýšené) vypnite Chránené zobrazenie. [3318631]

Safari

Problém: Doplnok PDF prehliadača Safari spôsobuje, že funkcia Súbor > Uložiť ako zlyhá a zobrazí sa hlásenie „Dokument „[filename]“ nie je možné exportovať ako „[filename]“.

Kroky:

 1. Uistite sa, že je nainštalovaný prehliadač Safari 5.1.5 alebo novšia verzia.
 2. Uistite sa, že je nainštalovaná aplikácia Adobe Acrobat Pro 10.1.3 alebo novšia verzia (vyskytuje sa aj u aplikácie Acrobat XI Pro).
 3. Načítajte súbor PDF v prehliadači Safari.
 4. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako
 5. V dialógovom okne Exportovať ako kliknite na tlačidlo OK.
 6. Prehliadač Safari zobrazí chybu: „Dokument „[filename]“ nie je možné exportovať ako „[filename]“

Alternatívne riešenie: Použite podporované tlačidlá Uloženia aplikácie Acrobat v priehľadovom displeji (HUD) alebo klasickom paneli s nástrojmi. HUD je plávajúci panel s nástrojmi, ktorý zmizne a zobrazí sa, keď ukážete myšou na spodnú časť súboru PDF. [3203840]

Problém: Nie je možné tlačiť použitím položiek Súbor > Tlačiť prehliadača Safari Náhľad je prázdny a výtlačky sa vytlačia načierno.

Alternatívne riešenie: Použite podporované tlačidlá Uloženia aplikácie Acrobat v priehľadovom displeji (HUD) alebo klasickom paneli s nástrojmi. HUD je plávajúci panel s nástrojmi, ktorý zmizne a zobrazí sa, keď ukážete myšou na spodnú časť súboru PDF. [3216193]

Uložiť ako dokument programu Word

 • Problém: Možnosť Uložiť ako dokument programu Word nevytvára v súboroch PDF presný výstup slov z hebrejského textu. Teraz existuje alternatívne riešenie [2838335]

Skenovanie

 • NOVÉ vo verzii 11.0.09 – Problém: Možnosti skenovania sa nezobrazia v okne ICA v systéme Mac 10.10.1 (Yosemite) [3860498]
  Alternatívne riešenie: Kliknite na ktorýkoľvek ovládací prvok, menovite prispôsobiť veľkosť, korekcia obrázka, atď., a zobrazia sa všetky možnosti skenovania.
 • Problém: Keď sa používa automatický podávač dokumentov s kompaktným oknom ICA, skenovanie zlyhá. Dialógové okno ICA sa ukončí a všetky otvorené dokumenty sa zatvoria. Problém sa vyskytol napríklad u skenerov HP OfficeJet 8500 a Canon MX 868. Vyskytuje ja sa v systéme Mac OS X 10.7.4.

  Alternatívne riešenie: Keď ICA načíta toto okno pre prvé skenovanie pomocou tohto skeneru, používateľ musí prepnúť na okno ICA s podrobnosťami, ktoré neobsahuje tento problém. Ďalšie alternatívne riešenie tohto problému je: Kliknite na tlačidlo Zobraziť podrobnosti v dialógovom okne ICA, čím otvoríte okno s podrobnosťami a zadajte požadované nastavenia skenovania. [3169060]

  • AKTUALIZOVANÉ vo verzii 11.0.06 – Problém: Farebné skenovanie nie je možné vykonať pomocou aplikácie Image Capture v systéme Mac 10.7.5

  Kroky:

  1. Spustite aplikáciu Acrobat Pro v systéme Mac 10.7.5, potom prejdite na dialógové okno Predvoľby.

  2. Prejdite na kategóriu Konverzia do formátu PDF, potom zmeňte ovládač skenera z „TWAIN“ na „ImageCapture“.

  3. Prejdite na položky Súbor -> Vytvoriť -> PDF zo skenera, a v kontextovej ponuke Druh vyberte Farebné

  4. Umiestnite papier do podávača papiera alebo na sklo skenera

  5. Kliknite na tlačidlo Skenovať.

  Výsledok: Vyskytne sa chyba „Vybratý farebný formát sa nepodporuje“

  Alternatívne riešenie: Problém sa nevyskytol v systéme Mac 10.7.4. [3333966] Aktualizácia: Problém sa taktiež nevyskytol v systéme Mac 10.8.5.

  • NOVÉ vo verzii 11.0.04 – Problém: Skenované obrázky sú čiastočné alebo zdeformované v systéme Mac OS 10.7.5. Alternatívne riešenie: Problém sa nevyskytol v systéme Mac 10.7.4. [3356448]

Sendmail – Outlook 2003

 • OPRAVENÉ vo verzii 11.0.01 – Problém: Tento problém sa vyskytuje len v aplikácii Reader. Keď je zapnutý Chránený režim, aplikácia Outlook 2003 neotvorí okno návrhu e-mailu. Alternatívne riešenie: Riešenie: Vypnite chránený režim. [3323494]

Kontrola pravopisu

 • Problém: Zobrazované návrhy kontroly pravopisu sa líšia od predchádzajúcich verzií. Hoci aplikácia Acrobat XI obsahuje nový doplnok na kontrolu pravopisu, ponúka menší počet návrhov alebo nevyhovujúce návrhy. [3195192]

Synchronizátor

Problém: Ak existuje staršia menšia verzia aplikácie Acrobat alebo Reader a novšia menšia verzia je 11.0.07 alebo novšia:

 • Obe aplikácie Acrobat a Reader získajú po aktualizácii na verziu .07 alebo novšiu nový synchronizátor.
 • Ak je spustený nový synchronizátor, podporuje staršie služobné a neslužobné operácie.
 • Ak je spustený starší synchronizátor (pred verziou 11.0.07), nefungujú operácia závisiace od synchronizácie [3746864]

Dotykový režim v systéme Windows

 • NOVÉ vo verzii 11.0.06 – Problém: Keď je aplikácie Acrobat v Dotykovom režime v systéme Windows 7, Klávesnica Soft Keyboard je zrušená po zvolení znaku zo sady znakov napriek tomu, že sa kurzor stále nachádza v poli Hľadať alebo Rozšírené vyhľadávanie; Klávesnica Soft Keyboard musí zostať zobrazená.
  Alternatívne riešenie: Problém sa nevyskytuje v systéme Windows 8 [3658729]
 • NOVÉ vo verzii 11.0.06 – Problém: Keď je aplikácie Reader v Dotykovom režime v systéme Windows 7 a Chránený režim je zapnutý, klávesnica Soft Keyboard sa nezobrazí, keď sa kurzor nachádza na poli Hľadať alebo Rozšírené vyhľadávanie.
  Alternatívne riešenie: Problém sa nevyskytuje v systéme Windows 8 [3658725]

Odinštalovanie

 • Problém: Ak je spustená aplikácia Microsoft Word a pokúsite sa odinštalovať aplikáciu Acrobat, zobrazí sa chybové hlásenie o používaných súboroch. Ak kliknete na voľbu Znova, opäť sa zobrazí hlásenie o používaných súboroch. Alternatívne riešenie: Pred odinštalovaním aplikácie Acrobat buď zatvorte aplikáciu Microsoft Word, alebo použite túto rýchlu opravu: http://support.microsoft.com/kb/2649868/en-US [2721515]

Zachytenie webu

 • NOVÉ vo verzii 11.0 až 11.0.5; opravené vo verzii 11.0.6 – Problém: Keď je zapnutý Rozšírený chránený režim a nie je možné nájsť priečinok s vyrovnávacou pamäťou „Low“, doplnok Web Capture nefunguje v 32-bitovom systéme Windows 8.

Alternatívne riešenie: Ak používateľ manuálne vytvorí priečinok s vyrovnávacou pamäťou „Low“ na lokalite %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache, doplnok Web Capture bude fungovať. [3597910]

Aktualizácia: Tento problém je opravený vo verzii 11.0.6. Preto nie je viac potrebné manuálne vytvárať priečinok s vyrovnávacou pamäťou „Low“ na lokalite %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache.