Aplikácia Acrobat s platnou licenciou sa po prihlásení do aplikácie Acrobat v systéme macOS 10.15 vypne alebo zablokuje.

Keď sa v systéme macOS prihlásite do aplikácie Acrobat pomocou Adobe ID, dialógové okno aplikácie Acrobat s licenciou sa zablokuje alebo sa zobrazí prázdna biela obrazovka. Problém sa vyskytne, keď sa povolenia adresára upravia pri migrácii alebo inovácii zo staršieho operačného systému na najnovšiu verziu systému macOS 10.15.

Dialógové okno aplikácie Acrobat s licenciou

Chybu odstráňte podľa riešení uvedených nižšie v poradí, v akom za sebou nasledujú.

Riešenie č. 1: Poskytnite príslušné povolenia priečinku OOBE pomocou príkazu v aplikácii Terminál.

 1. Zavrite dialógové okno aplikácie Acrobat s licenciou a následne aj Acrobat.

 2. Otvorte Terminál a zadajte nasledujúci príkaz:

  chmod 777 /Users/<meno_používateľa>/Library/Application\ Support/Adobe/OOBE/

 3. Reštartujte svoje zariadenie.

 4. Spustite Acrobat a prihláste sa pomocou svojho Adobe ID.

Riešenie č. 2: Odstráňte priečinok OOBE.

 1. Zavrite dialógové okno aplikácie Acrobat s licenciou a následne aj Acrobat.

 2. Otvorte Finder a prejdite do priečinka /Users/<meno_používateľa>/Library/Application Support/Adobe/

 3. Odstráňte priečinok OOBE.

 4. Reštartujte svoje zariadenie.

 5. Spustite Acrobat a prihláste sa pomocou svojho Adobe ID.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?