Vytvorenie odkazu z URL na otvorenie súboru PDF na určitej strane

Stránky HTML môžu obsahovať odkazy, ktoré otvoria súbory PDF vo webovom prehliadači pomocou doplnku produktu Adobe Acrobat (Adobe Acrobat Professional alebo Standard, Adobe Acrobat 3D alebo Adobe Reader), ktorý je nainštalovaný do podporovaných verzií prehliadačov Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer alebo Safari (Mac OS).

Keď otvoríte súbor PDF vo webovom prehliadači, štandardne sa zobrazí prvá strana súboru PDF. Do odkazu HTML môžete pridať reťazec, takže súbor PDF sa otvorí a preskočí na určitú stranu alebo vytvorené cieľové miesto. Postup použitia jedného z týchto dvoch spôsobov:

Otvorte súbor PDF podľa určitej strany

Odkaz HTML nacielite na určitú stranu v súbore PDF pridaním údaja strana#=[číslo strany] na koniec adresy URL odkazu.

Napríklad, táto značka HTML otvorí stranu 4 súboru PDF s názvom myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Poznámka: Ak v odkaze použijete umiestnenia servera UNC (\\názovservera\priečinok), nastavte odkaz na otvorenie na stanovenom cieľovom mieste pomocou postupu uvedeného v nasledujúcej časti. Ak použijete adresy URL, ktoré obsahujú miestne adresy pevného disku (c:\priečinok\), nemôžete odkazovať na čísla strán alebo zvolených cieľových miest. Pri produktoch Adobe Acrobat 7.0 odkaz na číslo strany funguje iba v prípade, že použijete lokality HTTP alebo HTTPS. Umiestnenia servera UNC budú fungovať len v prípade, že použijete metódu zvolených cieľových miest opísanú v nasledujúcej časti tohto dokumentu.

Otvorte súbor PDF podľa vytvoreného cieľového miesta

Cieľové miesto je koncový bod odkazu a predstavuje ho text na paneli Cieľové miesta. Cieľové miesta vám umožnia vytvoriť navigačné cesty naprieč súborom dokumentov Adobe PDF. Pri vytváraní odkazov medzi rôznymi dokumentmi sa odporúča použiť odkazy na cieľové miesta, pretože na rozdiel od odkazu na stranu nebude odkaz na cieľové miesto ovplyvnený pridaním ani odstránením strán v cieľovom dokumente.

Vytvorenie cieľového miesta v aplikácii Acrobat 7.0 (Professional alebo Standard):

1. Nastavte umiestnenie zväčšenia zobrazenia a strany tak, ako to budete chcieť mať na obrazovke.

2. Výberom volieb Zobrazenie > Navigačné tably > Cieľové miesta otvorte panel Cieľové miesta.

3. Na paneli Cieľové miesta vyberte Voľby > Nové cieľové miesto.

4. Pomenujte cieľové miesto.

5. Vytvorte odkaz HTML, ktorý odkazuje na toto cieľové miesto, pridaním znaku #[názov cieľového miesta] na konice odkazov z URL.

Napríklad, táto značka HTML otvorí cieľové miesto „slovník“ v súbore PDF s názvom myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu