Kompatibilita aplikácie Acrobat s operačným systémom macOS Big Sur (verzia 11)

Výstraha:

Po aktualizácii systému Big Sur 11.0.1 sa ovládače niektorých tlačiarní stanú nekompatibilnými. V dôsledku toho môžu tlačiarne prestať pracovať a tlač z akejkoľvek aplikácie môže spôsobiť neočakávanú chybu.

Používateľom odporúčame tento problém vyriešiť stiahnutím a nainštalovaním najnovšieho ovládača tlačiarne z webovej lokality výrobcu tlačiarne.

Fungujú aplikácie Acrobat a Acrobat Reader v systéme Big Sur?

Aplikácie Acrobat Reader, Acrobat, Acrobat 2020 a Acrobat 2017 sú kompatibilné so systémom macOS Big Sur (verzia 11).

Kedy plánuje spoločnosť Adobe natívne podporiť zariadenia Apple Sillicon?

S aktualizáciou zo septembra 2021 aplikácie Acrobat a Acrobat Reader (verzie 21.00x.xxxxx) teraz podporujú zariadenia Apple s procesormi Apple Silicon M1. Acrobat môžete spustiť buď v natívnom režime Apple Silicon alebo v režime emulácie Rosetta. Viac informácií nájdete v časti Podpora pre procesor Apple Silicon M1 | Acrobat a Acrobat Reader.

Kedy môžem svoj produkt inovovať pre systém Big Sur?

Funkcie aplikácií Acrobat a Acrobat Reader sa na zariadeniach Apple s procesormi M1 mierne líšia pri spustení v natívnom režime a režime emulácie Rosetta. Ak sa chcete ubezpečiť, že váš softvér a hardvér sú kompatibilné, skúste zostať v svojej aktuálnej verzii systému macOS alebo funkčnosť vyskúšajte v nevýrobnej oblasti. 
Viac informácií nájdete v časti Podpora pre procesor Apple Silicon M1 | Acrobat a Acrobat Reader.

Aký problém majú tlačiarne v systéme Big Sur 11.0.1?

Po aktualizácii systému Big Sur 11.0.1 sa ovládače niektorých tlačiarní stanú nekompatibilnými. V dôsledku toho môžu tlačiarne prestať pracovať a tlač z akejkoľvek aplikácie môže spôsobiť neočakávanú chybu.

Používateľom odporúčame tento problém vyriešiť stiahnutím a nainštalovaním najnovšieho ovládača tlačiarne z webovej lokality výrobcu tlačiarne.

Aké sú známe problémy alebo chyby?

 Upozornenie: Kým sa tieto problémy nevyriešia, skúste sa najprv ubezpečiť, že váš softvér a hardvér sú kompatibilné, a zostaňte v svojej aktuálnej verzii systému macOS alebo funkčnosť vyskúšajte v nevýrobnej oblasti.
 

Pre počítače Apple M1 je špecifický nasledujúci známy problém:

Oblasť produktu

Popis problému

PDFMaker

Doplnok Acrobat je nedostupný v aplikáciách MS Office. [4331657]

V systéme macOS Big Sur sú známe tieto problémy:

Oblasť produktu

Popis problému

Uľahčenie prístupu

Funkcia Čítanie nahlas po vypnutí hlasového komentára nefunguje správne. [4313066]

Komentáre

Rozbaľovacia ponuka v možnosti Add Stamp (Pridať pečiatku) sa zobrazuje skreslene. [4311185]

Komentáre

Po kliknutí na možnosť Iná farba v dialógovom okne Výber farieb v aplikácii Comments sa nič nestane. [4313838]

Vyplniť a podpísať

Stav výberu kurzora myši na tlačidle Prihlásiť sa v aplikácii Fill & Sign funguje obrátene. [4308655]

Vyplniť a podpísať

Podpis alebo iniciálky po umiestnení do súboru PDF zmiznú alebo neustále blikajú. [4316246]

Zobrazovač – používateľské rozhranie

Navigácia na kartách pomocou klávesnice v dialógovom okne ADM nefunguje pri používaní klávesov so šípkou. [4308762]

Zobrazovač – používateľské rozhranie

Ak je aplikácia Acrobat maximalizovaná na paneli úloh, v okne vykreslenia sa objaví viac riadkov. [4313844]

Zobrazovač – používateľské rozhranie

[Classic 2017] Aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader sa pri zmene témy aplikácie vykresľujú nesprávne. [4314099]

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online